Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för egen insamling

Insamlingar till förmån för Läkare Utan Gränser är insamlingsinitiativ som planeras, genomförs och finansieras av personer eller grupper utanför Läkare Utan Gränser.

För att förutsättningarna ska vara tydliga inför genomförandet av insamlingen har vi sammanställt dessa riktlinjer som vi förväntar oss att alla som genomför insamlingar till förmån för oss efterföljer:

  • I marknadsföring och kommunikation kring insamlingen ska det tydligt framgå att Läkare Utan Gränser är förmånstagare för insamlingen, inte samarbetspart.
  • Vår logotyp är ett registrerat varumärke som ägs av Läkare Utan Gränser och kan inte användas i kommunikation kring insamlingsinitiativet.
  • Det material som finns på vår hemsida och bilderna i vårt pressrum får gärna användas för att producera material om insamlingen (om källhänvisning anges).
  • Hänvisa och länka gärna till vår hemsida.
  • Vi vill ta del av eget producerat material som används i samband med insamlingen innan det sprids (om det refererar till eller beskriver Läkare Utan Gränser).
  • Eventuella tillstånd för insamlingen ordnas av arrangören.
  • Arrangören står för alla kostnader i samband med insamlingsinitiativet.
  • Insamlade gåvor ska sättas in på vårt PG 900603-2 eller BG 900-6032 inom en månad efter avslutad insamling och insättningen ska märkas med ”insamling (namnet på insamlingen) (arrangörens namn)”. 

Vill du och ditt företag starta en egen insamling? Kontakta vår ansvarige för egna insamlingar Maja Bellem eller vår givarservice så hjälper de dig.

Du når Maja på maja.bellem@lakareutangranser.se och vår givarservice på 010-199 33 00 eller givarservice@lakareutangranser.se.

Överlag skall våra etiska riktlinjer för insamling följas. Dessa finner du här

Tack så mycket och lycka till!