Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om testamenten

Kan jag testamentera fastigheter och värdepapper till Läkare Utan Gränser?

Ja. Som ideell organisation är vi befriade från kapitalvinstskatt och får därmed hela beloppet vid försäljning av fastigheter. Detta förutsatt att den som testamenterar inte skriver att kvarlåtenskapen ska säljas och försäljningslikviden tillfalla organisationen, eftersom dödsboet då måste betala kapitalvinstskatt. När vi ärver värdepapper säljer vi dem direkt och betalar inte skatt på vinsten.
 

Betalar ni skatt på ett arv?

Nej. Arvsskatten är avskaffad. Läkare Utan Gränser är dessutom befriade från kapitalvinstskatt. Hela beloppet går till organisationen när vi ärver och säljer fastigheter, bostadsrätter eller värdepapper.
 

Vad händer när testamentet träder i kraft?

När en person går bort lämnar hon eller han efter sig ett dödsbo. Ett dödsbo utgörs av den avlidnas ägodelar, tillgångar och skulder. Närstående, till exempel partner och arvingar, kallas dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare ska få ta del av (delges) testamentet för att därefter godkänna det. Om de inte vill godkänna testamentet kan de enligt lag klandra det inom sex månader. Gemensamma barn är inte dödsbodelägare om en förälder finns kvar i livet.
 

Hur vet ni att Läkare Utan Gränser finns med i ett testamente?

En kopia av den avlidnas testamente skickas till boutredaren, som kontaktar Läkare Utan Gränser. Vi välkomnar alltid att du som planerar att skriva ditt testamente tar kontakt med oss. Det blir en bekräftelse på att gåvan är din vilja, om det av någon anledning skulle bli ifrågasatt i framtiden. Du kan också få svar på dina frågor och löpande information om vårt arbete.
 

Vad händer om jag inte skriver ett testamente?

I ärvdabalken regleras hur det du lämnar efter dig fördelas om du inte skrivit testamente. Nedan ser du hur arvet efter dig fördelas om du inte upprättat något testamente.

Gift med endast gemensamma barn: Den du är gift med ärver dig i första hand. Gemensamma barn får ut sitt arv efter båda föräldrarnas död.

Sambo: Sambolagens regler kan ge ett visst skydd för efterlevande, men innebär ingen arvsrätt.

Barn: Bröstarvingar har alltid rätt till hälften av arvet, denna del av lagen är okränkbar och kan inte ändras genom testamentet. Styvbarn och fosterbarn är inte arvsberättigade. Egna (biologiska och adopterade) barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare räknas som bröstarvingar.

Barn från tidigare förhållande: Särkullbarn har rätt till sin del av förälderns arv direkt och ärver således före sin styvförälder.

Ensamstående utan barn: I första hand ärver dina föräldrar dig och i andra hand dina syskon och deras bröstarvingar.

Avsaknad av arvingar: Dina tillgångar går oavkortat till Allmänna arvsfonden.