Hoppa till huvudinnehåll

Multiresistent tuberkulos i Armenien

Arusyak Melikyan är en av våra läkare i Vanadzor, Armenien. I samarbete med hälsomyndigheterna följer hon multirestistenta tuberkulospatienter.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Armenien

  • Befolkning: 2,9 miljoner
  • Huvudstad: Jerevan
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här:1988
  • Antal anställda 2017: 43 

Armenien är fortfarande ett av de länder i världen med flest fall av multiresistent tuberkulos. Läkare Utan Gränser inriktar därför arbetet på att införa nya behandlingsmetoder.

 

Tuberkulos är fortfarande ett stort hälsoproblem i Armenien. 47 procent av patienter med läkemedelsresistent tuberkulos har tidigare behandlats för tuberkulos. Vi har sedan 2005 stöttat myndigheterna med att behandla patienter med läkemedelsresistent tuberkulos och vi har successivt utökat våra aktiviteter. Sedan juni 2016 täcker dessa hela landet.

2013 var Armenien, med stöd från oss, ett av de första länderna i världen att använda bedaquiline. Det är det första nya läkemedel på 50 år som utvecklats för att behandla tuberkulos. Tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter har vi sedan dess arbetat för att få tillgång till delamanid, ett annat nytt tuberkulosläkemedel.

Sedan 2015 ingår båda dessa läkemedel i det projekt som har som mål att öka användningen av dessa och att dokumentera säkerhet och effektivitet då de används rutinmässigt. I slutet av 2017 hade 142 patienter med läkemedelsresistent tuberkulos påbörjat en behandling där ett av dessa läkemedel ingår.

För att hjälpa patienter att fullfölja behandlingen, som kan pågå under två år, har vi infört ett nytt system. I stället för att medicinintaget ska ske under uppsikt av medicinsk personal, kan patienterna nu ta medicinen hemma och då vara uppkopplad till vårdpersonal genom video. Under 2017 drog 65 patienter nytta av det systemet.

Sedan 2016 behandlar vi också patienter med läkemedelsresistent tuberkulos och som samtidigt smittats av hepatit C. De får då ett nytt effektivt läkemedel som ger mindre biverkningar. Under 2017 påbörjade 26 patienter med båda dessa sjukdomar behandling.

Läs vår jämförande rapport om tuberkulosvård i 29 länder. 

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 28 december 2018.