Hoppa till huvudinnehåll

Multiresistent tuberkulos i Armenien

Arusyak Melikyan är en av våra läkare i Vanadzor, Armenien. I samarbete med hälsomyndigheterna följer hon multirestistenta tuberkulospatienter.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Armenien

  • Befolkning: 2,9 miljoner
  • Huvudstad: Jerevan
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1988
  • Antal anställda 2018: 42

I Armenien har Läkare Utan Gränser sedan 2005 hjälpt landets myndigheter med att bättre kunna hantera resistenta former av tuberkulos. Under 2018 har vi arbetat med att succesivt överlämna dessa aktiviteter till de lokala myndigheterna.

Under de senaste fjorton åren har vi utökat vårt program så att behandling av läkemedelsresistent tuberkulos nu är tillgänglig i hela landet. Sedan 2015 har vi deltagit i det internationella projektet ”end TB” med målet att göra behandlingen kortare, mer effektiv och med mindre biverkningar. I en observationsstudie, som slutfördes i juni 2017 deltog 106 patienter. En uppföljning gjordes under 2018 och beräknas avslutas i mars 2019.

Sedan 2016 har också patienter med läkemedelsresistent tuberkulos och som dessutom drabbats av hepatit C kunnat få behandling. Ungefär 20 procent av våra patienter hade hepatit C, en sjukdom som påverkar levern och som kan förvärras av tuberkulosbehandlingen. 2018 startade vi en studie för att undersöka effekten av kombinationen av nya behandlingsmetoder för tuberkulos och hepatit C.

I april skickade vi ett team till Armenien för att operera lungor på sex patienter med tuberkulos, en behandling som annars inte går att få i landet.

Under 2019 kommer vi att överlämna återstående aktiviteter till landets hälsovårdsmyndigheter. För att förbereda detta har våra team börjat träna läkare och sjuksköterskor som arbetar på landets tuberkuloskliniker.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Armenien sedan 1988.

 

2018 i siffror

  • 13 patienter har påbörjat behandling mot läkemedelsresistent tuberkulos
  • 21 patienter har startat behandling mot hepatit C

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 18 december 2019.