Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och mödravård i Elfenbenskusten

I Katiola, Elfenbenskusten, har vi bidragit till att utrusta en ny enheten och två operationssalar, förbättrat sanitära förhållanden och utbildat barnmorskor.
Foto: Isabelle Ferry/MSF

Fakta Elfenbenskusten 

  • Befolkning: 25 miljoner
  • Huvudstad: Yamoussoukro
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1990
  • Antal anställda 2018: 196

 

Att förbättra barn- och mödravården i landet ser Läkare Utan Gränser fortfarande som sin huvuduppgift i Elfenbenskusten. 

Efter flera decennier av osäkerhet pågår i Elfenbenskusten fortfarande ett arbete med att förbättra sjukvårdssystemet. Mödradödligheten är särskilt hög och landets hälsovårdsmyndigheter har därför prioriterat mödravården. Den är gratis för alla gravida kvinnor, men knappa ekonomiska resurser, brist på läkemedel och utbildad personal utgör fortfarande ett hinder för att mammor och nyfödda ska ha tillgång till vård av hög kvalitet. 

Behoven är särskilt akuta på landsbygden som till exempel i Hambol i centrala Elfenbenskusten. Vi har där stöttat hälsovårdsmyndigheterna sedan 2014. På sjukhuset i Katiola har vi team som arbetar på mödravårds- och neonatalavdelningarna och på operationssalen. Under 2018 tog vi in närmare 800 nyfödda för vård. Till två andra sjukhus och sex vårdcentraler donerar vi läkemedel, utbildar personal och remitterar akuta fall till förlossnings- och neonatalavdelningarna. 

För att minska överföringen av hepatit B från mor till barn har vi startat ett samarbete med hälsovårdsmyndigheterna. Det går ut på att införa ett vaccination omedelbart efter förlossning på alla de inrättningar där vi finns på plats. Under året vaccinerades mer än 11 000 nyfödda mot hepatit B. 

Vi är också beredda att rycka ut akut när så behövs. I september brändes delar av byn Attienhaka ner i en hämndaktion. Vi delade då ut filtar, köksredskap och annan utrustning till ett hundratal familjer som förlorat sina hem. 

 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Elfenbenskusten sedan 1990. 

2018 i siffror:

  • 6 440 födslar
  • 620 kejsarsnitt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 november 2019.