Hoppa till huvudinnehåll

El Salvador

Disinfektionsaktiviteter
Saneringsarbete i La Peralta, El Salvador
Foto: Luis Romero / Läkare Utan Gränser

Fakta El Salvador

  • Befolkning: 6,4 miljoner
  • Huvudstad: San Salvador
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1983
  • Antal anställda 2018: 58

2018 återvände Läkare Utan Gränser till El Salvador för att ge bättre tillgång till medicinsk vård och psykologhjälp i våldsutsatta områden.

Sedan 2015 är El Salvador, som gränsar till Guatemala och Honduras, ett av de länder i världen med flest antal mord. Varje dag utsätts i genomsnitt 13 kvinnor för sexuellt våld. Konflikter mellan rivaliserande gäng och sammandrabbningar med säkerhetsstyrkor begränsar människors rörlighet och svårigheter att nå vårdinrättningar.

Vi satte upp mobila kliniker i områden särskilt utsatta för våld och osäkerhet. Våra team erbjöd primärvård och gav stöd vid psykisk ohälsa. Andra vårdinsatser gällde reproduktiv hälsa och lokala stödgrupper i områdena.

I Soyapango, landets tredje största stad, samarbetade vi med Comandos de Salvamento, ett räddningskommando, verksamt sedan årtionden tillbaka. Vi använde medicinskt utrustade fordon för att kunna göra akutinsatser i områden dit ambulanser inte kan ta sig fram, s k no-go zones. Varje månad remitterade vi ett hundratal patienter till sjukhus.

Vi arbetade också tillsammans med andra organisationer i läger för migranter och inhemsk befolkning som försökt fly undan våld och fattigdom.

I slutet av året hade vi nått ut med olika aktiviteter i elva områden i landet och det gjorde att hälsovårdsmyndigheterna kunde rikta sina insatser till andra distrikt.

Under året deltog mer än 9 300 personer i lokala aktiviteter. Vi driver på för att sexuellt våld ska behandlas som akutfall och för att utsatta ska få omfattande vård och hjälp för att minska fortsatt lidande.

Läkare Utan Gränser har arbetat i El Salvador sedan 1983.

2018 i siffror:

  • 7 030 patientbesök i öppenvård
  • 1 550 patientbesök för psykisk ohälsa
  • 380 gruppsessioner för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad ur Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Uppdaterad 27 november 2019