Hoppa till huvudinnehåll

Guinea

Foto: Albert Masias / Läkare Utan Gränser
Finda på sexmånaders kontroll på Läkare Utan Gränsers klinik för hivvård i Conakry, Guinea.

Guinea

Fakta Guinea

  • Befolkning: 12,4 miljoner
  • Huvudstad: Conakry
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984 
  • Antal anställda 2020: 333

Läkare Utan Gränsers team i Guinea arbetar främst med barnhälsovård och hivbehandling. 

Även om enbart runt 1,4 procent av befolkningen i Guinea lever med hiv så har bara hälften av dem tillgång till behandling med antiretrovirala läkemedel (ARV). 

Tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna ansvarar vi för en aidsavdelning med 31 vårdplatser på Donkasjukhuset i Conakry.

Vi håller även hälsoutbildningar i Kouroussaområdet. Utbildningarna är bland annat inriktade på att förbättra testning och behandling av sjukdomar som drabbar barn hårdast, som exempelvis malaria. Vi behandlar även barn med svår malaria på distriktssjukhuset i Kouroussa.

Läkare Utan Gränsers team behandlade även personer med mild covid-19 vid ett behandlingscenter i Conakry mellan april och augusti 2020.

Läs mer om våra aktiviteter i Guinea på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 25 maj 2021.