Hoppa till huvudinnehåll

Guinea

Finda på sexmånaders kontroll på Läkare Utan Gränsers klinik för hivvård i Conakry, Guinea.
Foto: Albert Masias / Läkare Utan Gränser

Fakta Guinea

  • Befolkning: 12,4 miljoner
  • Huvudstad: Conakry
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984 
  • Antal anställda 2018: 302

Guinea har relativt låg prevalens av hiv men landet har samtidigt bland världens sämsta tillgång till behandling. Bara en av fyra hivpositiva i Guinea får antiretrovirala läkemedel. 

Läkare Utan Gränser fortsatte att under 2018 stötta landets hälsovårdsmyndigheter med vård av 12 500 hivpatienter som står under livslång antitetroviral behandling (ARV).

I huvudstaden Conakry är vi verksamma vid åtta vårdcentraler med test, behandling och uppföljning av hivpatienter. De som utvecklat aids får specialistvård på en avdelning med 31 sängplatser på Donka-sjukhuset.  

2018 startade vi ett program för att minska det stigma som hivpatienter upplever och för att de lättare ska kunna följa behandlingen. Det innebär att de hämtar ut sina mediciner en gång i halvåret och då går på kontroll i stället för att det sker varje månad. Vi hjälpte också apoteken genom att se till att det fanns tillgång till ARV-läkemedel.  

I Kouroussa, nordvästra Guinea, fortsatte vi att utveckla det program för barnsjukvård som startade 2017. Vi stöttade personalen på provinssjukhuset som ligger i ett område med 315 000 invånare. Under 2018 tog vi in 3 245 barn under fem år, hälften av dem med allvarlig malaria

I vår strategi ingår också att förhindra att barn utvecklar komplicerade sjukdomar och att minska barnadödligheten. Det är därför viktigt att det finns tillgång till vård i lokalsamhället. Tack vare 120 specialutbildade volontärer och genom snabbtest kunde drygt 8 800 barn diagnostiseras med malaria. Mer än 90 procent av dem fick omedelbar behandling lokalt. Volontärerna mäter också barnens överarmar för att upptäcka undernäring och om så är fallet remitteras barnen till närmaste vårdcentral. Vi stöttar nio av dessa.  

I slutet av året ökade antalet fall av mässling. Vi lanserade då en vaccinationskampanj i samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter. Totalt vaccinerades mer än 74 000 barn från sex månaders ålder.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Guinea sedan 1984 

2018 i siffror:

  • 24 100 patienter behandlades för malaria
  • 12 530 behandlades mot hiv

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 27 november 2019.

Det här arbetar vi med i Guinea