Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Albert Masias / Läkare Utan Gränser
Finda på sexmånaders kontroll på Läkare Utan Gränsers klinik för hivvård i Conakry, Guinea.

Guinea

Läkare Utan Gränsers team i Guinea arbetar främst med barnhälsovård och hivvård. 

Omkring 1,4 procent av befolkningen i Guinea lever med hiv, men bara hälften av dem har tillgång till behandling med antiretrovirala läkemedel (ARV). 

På Donkasjukhuset i Conakry ansvarar vi för en hivavdelning med 31 vårdplatser, tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. 

Vi anordnar även hälsoutbildningar i Kouroussaområdet. Utbildningarna är bland annat inriktade på att förbättra testning och behandling av sjukdomar som drabbar barn hårdast, som exempelvis malaria. Vi vårdar även barn med svår malaria på distriktssjukhuset i Kouroussa.

Läs mer om våra aktiviteter i Guinea på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023.

Guinea

Fakta Guinea

  • Befolkning: 13,5 miljoner
  • Huvudstad: Conakry
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984 
  • Antal anställda 2022: 289