Hoppa till huvudinnehåll
Kvinnlig personal pratar med två patienter.
Foto: Carielle Doe/Läkare Utan Gränser
Psykosociala arbetaren Vivian T Sambola följer upp med patient Peter och hans mamma och hans mamma Gertrude som en del av Peters behandling av epilepsi.

Liberia

Det stora ebolautbrottet 2014–2016 drabbade hälso- och sjukvården i Liberia väldigt hårt. Redan tidigare var tillgången till sjukvård begränsad för en majoritet av befolkningen.

I dag håller sjukvården på att byggas upp igen i Liberia, som var ett av de allra värst drabbade länderna under ebolaepidemin i Västafrika. Men fortfarande finns stora brister och ett omfattande behov av stöd.

Det uppskattas att tio procent av befolkningen i Liberia lider av mild psykisk sjukdom och tre procent har ett allvarligt tillstånd. Epilepsi är också utbrett i landet. Personer med dessa tillstånd saknar ofta tillgång till behandling och möter socialt stigma som kan leda till exkludering från skolor eller arbeten.

I provinsen Montserrado stödjer vi fem vårdcentraler med diagnos, behandling och med läkemedel för personer med psykiska hälsotillstånd samt epilepsi. Vi samarbetar också med socialarbetare och volontärer för att identifiera patienter och arbetar med familjer och samhällen för att minska det sociala stigmat.

Läs mer om våra aktiviteter i Liberia på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida. 

Senast uppdaterad 25 augusti 2023.

Liberia

Fakta Liberia

  • Befolkning: 5,2 miljoner
  • Huvudstad: Monrovia
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1990
  • Antal anställda 2022: 258