Hoppa till huvudinnehåll

Liberia efter ebola

En mamma matar sitt barn på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Liberias huvudstad Monrovia.
Foto: Diana Zeineb Alhindawi / Läkare Utan Gränser

Fakta Liberia

  • Befolkning: 4,8 miljoner
  • Huvudstad: Monrovia
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1990
  • Antal anställda 2018: 323

I Liberias huvudstad Monrovia driver Läkare Utan Gränser ett barnsjukhus där vi erbjuder specialistvård, inklusive kirurgi. Vi stöttar också vårdcentraler för att göra psykiatrisk vård mer tillgänglig ute i samhället.

Vi öppnade barnsjukhuset 2015 för att kunna ge barn specialistvård. Landets sjukvårdsystem var då mycket ansträngt på grund av utbrottet av ebola. I området kring Monrovia bor närmare en miljon människor. På sjukhuset tar vi emot barn från en månads ålder upp till de som fyllt femton år. Det gäller framför allt svåra fall av till exempel malaria, allvarlig akut undernäring, diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner. På sjukhuset finns ett akutrum, en intensivvårdsavdelning, en barnavdelning och en avdelning för undernäring. Vi ger också landets sjuksköterskestudenter klinisk utbildning.

I januari 2018 startade vi ett program för barnkirurgi och genomförde 735 operationer under året. Där ingick också akutinsatser. Mot slutet av året byggde vi upp ytterligare en operationssal för att kunna göra ingrepp som annars är svåra att få hjälp med i Liberia, till exempel plastikkirurgi.

Vi utökade också de program vi har i Monrovia som gäller psykisk ohälsa och epilepsivård. För att göra psykiatrisk vård mer tillgänglig på lokal nivå har vi använt en modell som tagits fram av WHO. Vi samarbetade med den lokala sjukvården för att utbilda och träna personal vid fyra vårdcentraler. Det gällde bland annat behandling av djup depression, post-traumatisk stress, schizofreni och bipolär sjukdom, men också epilepsi. Med team av volontärer och rådgivare kunde man hitta patienter, stötta behandling i hemmet och öka kunskapen kring psykisk ohälsa.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Liberia sedan 1990.

2018 i siffror:

  • 5 360 patienter inlagda på sjukhus
  • 3 500 behandlade för malaria
  • 1 430 barn behandlade för undernäring 

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 18 november 2019.

Det här arbetar vi med i Liberia