Hoppa till huvudinnehåll

Malaysia

En ung rohingyaflykting i Malysia som skadat sitt ben i arbetet
Rohingyaflyktingar i Malaysia har svårt att få tillgång till vård. Abu S. skadade benet i en arbetsplatsolycka.
Foto: Arnaud Finistre

Fakta Malaysia

  • Befolkning: 31,5 miljoner
  • Huvudstad: Kuala Lumpur
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2004
  • Antal anställda 2018: 44

Läkare Utan Gränser har sedan 2015 hjälpt statslösa rohingyer och andra flyktingar med olika vårdinsatser i Penang, en delstat i västra Malaysia.  

Malaysia har inte undertecknat FN:s flyktingkonvention och därför ses asylsökande och flyktingar som kriminella enligt landets lagar. Ett ständigt hot om att kunna bli arresterad utgör ett allvarligt stressmoment för dessa människor som redan befinner sig i en svår situation. Många är rädda för att söka vård och en del patienter som tagits in på sjukhus avviker och avbryter därmed behandlingen. 

Under 2018 hade vi 45 mobila kliniker och drygt 3 500 patientbesök i Malaysia. Våra team hade också flera aktiviteter för flyktingbarn som gällde hälsofrågor, bland annat för att göra dem uppmärksamma på vissa sjukdomar. Vi delade ut hygienartiklar och framhöll vikten av personlig hygien. 

I oktober 2018 invigde vi en fast vårdklinik i närheten av Penang där många migranter och flyktingar befinner sig. I slutet av december hade vi redan haft drygt 1 800 patientbesök. 777 patienter hade informerats om frågor som rör psykisk ohälsa och fått psykosocialt stöd. 

Vi utökade också våra hjälpinsatser till vissa riskgrupper, personer som utsatts för människohandel. Våra team arbetar på fem av de platser där myndigheterna garanterat skydd för dessa grupper. Det gäller i huvudstaden Kuala Lumpur, i Negeri Sembilan, en delstat i västra Malaysia, och i staden Johor Bahru. Vi har där mobila kliniker, remitterar patienter som behöver sjukhusvård och donerar läkemedel. Ett problem när det gäller hjälp vid psykisk ohälsa har varit de många språkbarriärer vi ställts inför då de som överlevt människohandel representerar mer än tio olika nationaliteter. 2018 började vi därför att ge psykosocialt stöd och rådgivning på deras egna hemspråk. 

I samarbete med hjälporganisationen MERCY Malaysia har vi mobila kliniker i Belantik flyktingförläggning i delstaten Kedah, nära gränsen till Thailand. Vi bidrar också med rent vatten och sanitet. I december organiserade vi tillsammans ett symposium som handlade om att ge flyktingar och asylsökande bättre tillgång till vård. Rekommendationerna presenterades för regeringen och hälsovårdsministeriet ska sätta upp en styrkommitté hur detta kan genomföras. 

Vi har också fortsatt arbetet med öka skyddet för asylsökande. FN:s flyktingorgan UNHCR har begränsat möjligheterna för asylsökande från Myanmar, inklusive rohingyer, att få flyktingstatus och de dokument som behövs för att minska risken att arresteras. Detta gäller uppskattningsvis 87 procent av dem som söker asyl i Malaysia. För många statslösa rohingyer skulle ett sådant dokument vara det enda som bekräftar deras identitet. Endast ett begränsat antal frivilligorganisationer kan vända sig till UNHCR i denna fråga. Under 2018 hade vi 612 sådana ärenden där vi kontaktade UNHCR för att ställa krav på rätten till asyl. 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Malaysia sedan 2004 

2018 i siffror:

6 020 patienter i öppenvård

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Uppdaterad 3 december 2019.