Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om vårt arbete i Palestina

Läkare Utan Gränser har arbetat i Palestina i 30 år. Vi tillhandahåller sjukvård och psykologiskt stöd i Gaza och på Västbanken. Här hittar du svar på frågor kring vårt arbete.

Vilken hållning har Läkare Utan Gränser i konflikten mellan Israel och Palestina?

Läkare Utan Gränser är en oberoende, neutral och opartisk hjälporganisation - vi tar inte ställning i politiska konflikter. Vår uppgift som medicinsk humanitär organisation är att bistå människor som behöver sjukvård, exempelvis i en våldsam konflikt, och det är alltid behoven som styr det arbetet. 

Varför jobbar ni bara i de palestinska områdena och inte i Israel?

I alla länder där vi jobbar ger vi sjukvård där behoven är som allra störst. Vi har varit verksamma i Palestina i 30 år eftersom sjukvårdssystemet där saknar tillräckliga resurser för att bistå befolkningen. 

I den extremt våldsamma konflikt som nu pågår mellan Hamas och Israel ser vi att behoven av vård vida överstiger vad Gazas sjukvårdssystem kan hantera. 

Vi är medvetna om de stora behov som konflikten skapar även på den israeliska sidan. Vi har erbjudit medicinskt stöd till israeliska sjukhus där ett mycket högt antal skadade vårdas efter Hamas fruktansvärda attacker. Hittills har det israeliska sjukvårdssystemet klarat sig utan vårt stöd, men för oss som organisation finns det ingen principiell invändning mot att erbjuda hjälp på den israeliska sidan om behov av humanitärt stöd av det slag vi kan bistå med skulle uppstå.

Om ni beskriver lidandet bara på den palestinska sidan – är inte det partiskt?

Vi kan bara uttala oss om det vi ser och upplever där vi finns på plats. Då vi enbart driver projekt på den palestinska sidan, kan vi bara uttala oss om de medicinska och humanitära behoven i Gaza och på Västbanken.

Läkare Utan Gränser har två uppdrag: att rädda liv och lindra nöd, men även att vittna för världen om det vi ser i vårt dagliga arbete. Våra team som jobbar i de palestinska områdena rapporterar om levnadsförhållandena de ser på plats. De möter patienter och ser hur våld och rädsla präglar livet hos civilbefolkningen.

Stödjer Läkare Utan Gränser Hamas?

Nej, vi stödjer inte Hamas. Som humanitär medicinsk hjälporganisation stödjer vi inga politiska grupperingar i något land i världen. Vi ger sjukvård där vi behövs mest. Därför tillhandahåller vi sjukvård och psykosocialt stöd i Gaza och på Västbanken.

Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete i Palestina här. 

Senast uppdaterad: 2023-10-12