Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos i Papua Nya Guinea

En av våra medarbetare samlar in prover för tuberkulos på en av Papua Nya Guineas vårdcentraler. Provet tas sedan till sjukhuset i Kerema där det testas.
Foto: Sean Brokenshire

Fakta Papua Nya Guinea

  • Befolkning: 8,6 miljoner
  • Huvudstad: Port Moresby
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2018: 175

Under 2018 har Läkare Utan Gränser framför allt inriktat arbetet på behandling av tuberkulos i Papua Nya Guinea. Tuberkulos är den sjukdom som orsakar näst högst antal dödsfall i landet och utgör därför en stor utmaning för sjukvården. 

I samarbete med det nationella tuberkulosprogrammet vill vi förbättra såväl screening som diagnos, behandling och uppföljning av patienter. Det sker vid ett sjukhus i huvudstaden Port Moresby och i staden Kerema i Gulfprovinsen. 

I första hand inriktar vi arbetet på att förbättra vården av patienter, få dem att fullfölja behandlingen och nå bättre resultat. Vi har därför startat en dialog med landets hälsovårdsmyndigheter för att införa de nya rekommendationer som WHO tagit fram. 

I Port Moresby arbetar vårt team med att följa upp patienter och har utåtriktade aktiviteter för att underlätta för dem att fortsätta påbörjad behandling. Under året nådde vi ut till allt fler som ville delta i vårt program. Vi utökade också våra aktiviteter med mobila kliniker i avlägsna områden i Gulfprovinsen för att ge tillgång till diagnos och behandling. Patienter här hade tidigare saknat detta på grund av geografiska, ekonomiska och kulturella orsaker. Den decentraliserade vårdmodellen innebär att patienterna inte behöver uppsöka en vårdinrättning lika ofta. I vårt program ingår också test av hiv, rådgivning och att följa patienterna, behandlingsresultat och eventuella biverkningar. 

2018 i siffror

  • 16 500 patientbesök inom öppenvård
  • 1 720 påbörjade behandling för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 12 december 2019.

Det här arbetar vi med i Papua Nya Guinea