Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos i Papua Nya Guinea

En av våra medarbetare samlar in prover för tuberkulos på en av Papua Nya Guineas vårdcentraler. Provet tas sedan till sjukhuset i Kerema där det testas.
Foto: Sean Brokenshire

Fakta Papua Nya Guinea

  • Befolkning: 6,8 miljoner
  • Huvudstad: Port Moresby
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2016: 152

I Papua Nya Guinea arbetar Läkare Utan Gränser för att förbättra tillgången till screening och behandling av tuberkulos.

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien och är världens näst största ö. Landet som består av den östra delen av ön huserar fler än 7,3 miljoner människor.

tuberkulos

Tuberkulos (tbc) blev förklarat som akut folkhälsoproblem i Papua Nya Guinea med nästan 30 000 nya fall under 2016. Det är den fjärde största dödsorsaken bland sjukhusfall och den främsta dödsorsaken bland hiv/aidspatienter. 

I samverkan med det nationella tbc-programmet, inriktar sig Läkare Utan Gränser på att förbättra screening och diagnostik, samt inleda och följa upp behandlingar vid Gerehu-sjukhuset i huvudstaden Port Moresby. Mobila team arbetar också ute i samhället för att förbättra patienters följsamhet till sin behandling. 

I provinsen Gulf utökade vi tbc-programmet genom att stödja två vårdcentraler och allmänna sjukhuset i Kerema. På grund av svårigheter att nå avlägsna områden och avsaknaden av ett effektivt uppföljningssystem är det många patienter som inte fullföljer sin behandling. I samarbete med lokala myndigheter fortsätter vi att utveckla en decentraliserad modell med syftet att förenkla tillgången till diagnos, behandling och uppföljning närmare patienternas hem. 

Under 2017 inledde vi behandling  av fler än 2 100 patienter med läkemedelskänslig tuberkulos och 53 med resistent tuberkulos.

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 28 december 2018.

Det här arbetar vi med i Papua Nya Guinea