Hoppa till huvudinnehåll

Spanien

Marina González, som arbetar med vatten och sanitet, och logistikern Jesús Montes på ett av de äldreboenden som vi stöttade under coronapandemin i Spanien.
Foto: Olmo Calvo/Läkare Utan Gränser
Marina González, som arbetar med vatten och sanitet, och logistikern Jesús Montes på ett av de äldreboenden som vi stöttade under coronapandemin i Spanien.

Spanien

Fakta Spanien

  • Befolkning: 47,4 miljoner
  • Huvudstad: Madrid
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1994
  • Antal anställda 2020: 16

I Spanien arbetade Läkare Utan Gränser mellan åren 1994 och 2005 med att stötta utsatta människor, såsom migranter. 2020 fanns vi också närvarande vi för att stötta landets sjukvårdsmyndigheter i arbetet mot covid-19. 

Eftersom vi som organisation har erfarenhet av att hantera humanitära kriser, såsom storskaliga epidemier, stöttade vi i samband med coronapandemin 2020 de spanska hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Vi gav medicinskt och logistiskt stöd, särskilt till äldreboenden.

I slutet av maj 2020 stängde vi våra covid-19-projekt i Spanien.

Läs mer om våra aktiviteter i Spanien på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida. 

Senast uppdaterad 22 augusti 2023.