Hoppa till huvudinnehåll

Ingen säker plats för internflyktingar i krigets Syrien

Bilar och människor på flykt undan bombningar
Foto: Associated Press / AP
Människor på flykt i nordöstra Syrien.

Under andra halvan av 2019 ledde förnyade strider i nordöstra och nordvästra Syrien ännu en gång till blodspillan där människor dödades och skadades. Tusentals tvingades bort från sina hem. Syrien är fortfarande det land i världen som har det största antalet internflyktingar.

 

Vi oroas av den syriska befolkningens öde då situationen i norra Syrien försämras och militära operationer fortsätter.

Karta över Syrien och var vi är verksamma

Nordöstra Syrien

I nordöstra Syrien, i provinserna Raqqa och Hassakeh, är situationen oförutsägbar och ändras snabbt.

Den turkiska militära operation som inleddes i oktober och det stora antalet väpnade grupper som strider på olika sidor i konflikten gör det svårt för Läkare Utan Gränser att ge humanitär hjälp till nödställda människor. I många områden är det för närvarande inte möjligt för oss att garantera säkerheten för syrisk och internationell personal. 

Den turkiska insatsen är koncentrerad i gränsområdet mellan Turkiet och Syrien. Våra team har bevittnat luftangrepp och granatskjutning i båda riktningarna, och fortsätter att få rapporter om sammandrabbningar i området.  

Vi är extremt bekymrade över säkerheten för våra syriska kollegor och deras familjer som finns kvar i området under den här svåra tiden. Vi fortsätter att stödja våra syriska kollegor på distans där vi kan och undersöker kontinuerligt alla möjligheter att överbrygga hindren och leverera humanitär hjälp.
 

Människor på flykt i nordöstra Syrien.
Foto: Jake Simkin
En familj på flykt i nordöstra Syrien.

Internflyktingar i läger 

Människor som lever i läger och informella bosättningar i nordöstra Syrien var extremt sårbara redan innan den militära offensiven. De har inte tillräcklig tillgång till hygien- och sanitetsanläggningar och de lever i trångboddhet under osäkra förhållanden, med låg vaccinationstäckning.

Det finns ett akut behov av att öka stödet till de flesta lägren för internflyktingar i regionen, där människor ofta är helt beroende av nödhjälp.

Det här gäller också Al-Hol-lägret, där nästan alla är kvinnor eller barn. Majoriteten av dem kommer från Islamiska Statens sista fäste, däribland 10 000 ”utlänningar ” (varken syriska eller irakiska medborgare) som hålls i en separat del av lägret. 

Situationen i lägret är förfärlig. Behovet av effektiv infrastruktur för vatten och sanitet är akut för att tillhandahålla rent dricksvatten och för att förhindra att vattenburna sjukdomar sprids.

Alla läger i området måste skyndsamt få tillgång till humanitär hjälp. Gränsområdet mellan Syrien och Turkiet är fortfarande en aktiv konfliktzon och människor fortsätter att försöka fly från våld och instabilitet.   

I situationen som råder är det högst osannolikt att människor skulle vilja återvända frivilligt, ett minimikrav för repatriering av människor på flykt till deras ursprungsland. 

Läkare Utan Gränsers insatser

Vi fortsätter att ge stöd till medicinska insatser såväl som vattenförsörjning och sanitet i nordöstra Syrien, huvudsakligen genom styrning på distans från Erbil i Irak. Det här inkluderar en akutmottagning och patientmottagningar på Raqqas nationella sjukhus, och transport av vatten med lastbilar och latrintömning i lägren Al-Hol och Twina, väster om staden Hassakeh.

Dessutom tillhandahåller våra team grundläggande sjukvård och psykosocial vård och hälsoinformation i två läger och i Tal Kochar i Hassakeh-provinsen. Vi donerar sjukvårdsmaterial till flera sjukhus runt Kobane/Ain al-Arab och Qamishli. 

Läkare Utan Gränser arbetar i eller ger stöd till de här områdena:

 

 • Tal Abyad-sjukhuset, Raqqa-provinsen. Medicinska insatser och stöd till sjukhuset är tillfälligt inställda på grund av den militära offensiv som började i oktober 2019.
 • Ain Issa-lägret, Raqqa-provinsen. Våra team har distribuerat produkter såsom tvål, tandkräm, etcetera till människor i lägret och tillhandahållit vaccinationer, grundläggande sjukvård och psykosocial vård. Lägret är för närvarande tomt eftersom de flesta har flytt på grund av strider och osäkerhet. 
 • Ain Issa-sjukhuset, Raqqa-provinsen. Vi stödjer de lokala hälsomyndigheternas sjukhus med donationer av medicinska produkter.
 • Raqqa, Raqqa-provinsen. Vi tillhandahåller sjukvård via enklare kliniker, bland annat i Al-Mishlab och staden Raqqa. Vi driver också en akutmottagning och stöttar Raqqas nationella sjukhus.
 • Al-Hol-lägret, Hassakeh-provinsen. Vi tillhandahåller för närvarande vatten- och sanitetsanläggningar i lägret.
 • Kobane/Ain Al-Arab, Aleppo-provinsen. Vi stöttar Kobanes sjukhus för mödravård.
 • Tal Kochar, Hassakeh-provinsen. Våra team tillhandahåller grundläggande sjukvård och psykosocial vård, hälsoinformation, och behandlar icke-smittsamma sjukdomar på en klinik. Vi tillhandahåller också grundläggande sjukvård till människor på flykt som lever i lägren Al-Roj och Newroz genom mobila kliniker.
 • Tal Tamer, Hassakeh-provinsen. Vi distribuerar nödhjälp till människor på flykt i Tal Tamer. De flesta har flytt gränsstaden Ras Al-Ain och är inhysta i skolor, hos familjer, släktingar och vänner.
   
Hamza Mohammad Hamo 20 år med sin dotter Gulista inne i ett flyktingläger i Irak.
Foto: Moises Saman / Magnum Photos
Hamza Mohammad Hamo 20 år med sin dotter Gulista inne i ett flyktingläger i Irak.

Nordvästra Syrien

På senare år har militära offensiver genomförts i flera faser i nordvästra Syrien. 2019 var inte annorlunda, då syriska regeringsstyrkor och allierade inledde en omfattande offensiv i slutet av april. Sedan dess har bombningar och granatskjutning lett till massflykt och ett stigande antal skadade och döda - enligt flera rapporter har hundratals dödats och tusentals skadats. 

Den senaste offensiven har tvingat många människor att fly sina hem, utöver de mer än en miljon som redan flytt till eller inom nordvästra Syrien. De flesta som nyligen flytt har begett sig till tätbefolkade områden och behöver nu mat, vatten och sjukvård.

Det finns få platser kvar att fly till, eftersom de flesta områden som anses vara relativt säkra är överfulla och den humanitära hjälp som finns redan är överbelastad. 

Flertalet gånger sedan offensivens början, främst i juli/augusti och sedan slutet av oktober, har sjukvårdsteam på sjukhus vi stödjer sett en stor tillströmning av skadade, med tio eller fler som kommer in samtidigt.  

Till exempel, i början av april, tog ett sjukhus vi stöttar emot mer än 35 människor som skadats i luftangrepp inom ett tidsspann av 48 timmar. Samma vecka vårdade en annan Läkare Utan Gränser-stödd vårdinrättning 50 skadade. Efter en massiv explosion i staden Darkoush den 31 oktober kom 12 skadade in till ett sjukhus vi stöttar för akut vård. 

Civil infrastruktur har inte skonats i konflikten. Vårdinrättningar, skolor, marknader och läger för internflyktingar har träffats och skadats sedan den militära offensiven började. Några sjukhus stöttade av Läkare Utan Gränser har skadats i bombanfall, medan andra vårdinrättningar vi stödjer delvis avbrutit aktiviteter flera gånger av rädsla för att träffas. 
 

En pojke framför tält
Foto: Läkare Utan Gränser
En pojke bär filtar på väg till sitt tält i flyktinglägret i Jebel Harem, nordvästra Syrien.

Läkare Utan Gränsers insatser

Runtom i nordvästra Syrien, i provinserna Idlib och Aleppo, tillhandahåller Läkare Utan Gränsers team mödravård, allmän sjukvård och behandling för icke-smittbara sjukdomar genom mobila kliniker. De distribuerar nödhjälp såsom hygienkit, filtar, madrasser, matlagningsredskap och förbättrar vatten- och sanitetssystem. 

Vi stöttar också vaccinationsinsatser på två vaccinationscentraler och ett sjukhus. Vi driver också en specialiserad brännskadeenhet som tillhandahåller kirurgi, hudtransplantationer, förband, fysioterapi och psykologiskt stöd, såväl som stöd på distans till primär- och specialistvård på flera sjukhus och kliniker i provinserna Idlib och Aleppo, inklusive ledningspartnerskap med tre sjukhus.

Läkare Utan Gränser arbetar i eller ger stöd till de här områdena:

 

 • Idlib-provinsen. Ledningssamarbeten med tre sjukhus, vilket inkluderar att tillhandahålla mediciner och medicinsk utrustning och att täcka löpande kostnader såsom löner. 
 • Atmeh, Idlib-provinsen. Läkare Utan gränser driver en specialiserad brännskadeenhet, med ett operationsrum och en akutmottagning.
 • Idlib och landsbygden i västra Aleppo. Vi donerar material och ger teknisk support till Al-Kindy mödravårdsklinik och Al-Salam-kliniken för grundläggande sjukvård i Idlib, såväl som till Al-Eman mödravårdsklinik och Al-Khawary-kliniken för grundläggande sjukvård i västra Aleppo.
 • Azaz, Aleppo-provinsen. Vi tillhandahåller sjukvård för befolkningen och internflyktingar på Al-Salama-sjukhuset. Vi stöttar också Azaz mottagningscenter för internflyktingar med mobila kliniker och tre andra läger med fokus på psykosocial vård och kvinnors vård. 
 • Läger för internflyktingar, Idlib-provinsen. Vi sätter regelbundet upp mobila kliniker i läger för internflyktingar för att tillhandahålla grundläggande sjukvård, mödravård och psykosocialt stöd. Ett logistikteam tillhandahåller regelbundet ingenjörssupport för vattenförsörjning och sanitet, såsom att bygga latriner, och vi distribuerar förnödenheter vid behov. 
 • Idlib-provinsen. Vi ombesörjer vård för omkring 100 patienter som genomgått njurtransplantationer och nu behöver kontinuerlig tillgång till mediciner för att överleva. 
 • Afrin, Aleppo-provinsen. Vi ger donationer och teknisk support till tre sjukvårdscenter.