Hoppa till huvudinnehåll

Kriget i Syrien

Foto: Karam Almasri
En sönderbombad gata i östra Aleppo, Syrien, oktober 2016.

Syrien

Fakta Syrien

  • Befolkning: 16,9 miljoner
  • Huvudstad: Damaskus
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2009 
  • Antal anställda 2020: 547

Kriget i Syrien har pågått sedan 2011, hundratusentals människor har dött och miljoner har tvingats på flykt. Detta har inneburit ett stort lidande för landets befolkning och svårigheter att få nödvändig sjukvård. 

Civila områden har rutinmässigt bombats och tillgången till sjukvård är fortfarande extremt dålig på många platser. Vi arbetar på de platser i Syrien där vi har möjlighet, men osäkerheten och åtkomstbegränsningar - den syriska regeringen har inte beviljat Läkare Utan Gränsers tillstånd att verka i hela landet - begränsar vår verksamhet kraftigt. Detta gör det svårt för oss att ge det humanitära stödet som människor behöver.

I de områden där vi har tillstånd att arbeta driver eller stöttar vi sjukhus och vårdcentraler och tillhandahåller vård i flyktingläger. I områden där ingen internationell närvaro är möjlig stöttar vi på distans. Det handlar om donationer av läkemedel, medicinsk utrustning och hjälpmedel men också distansutbildning av medicinsk personal, teknisk medicinsk rådgivning och ekonomiskt stöd för att täcka vårdinrättningars driftskostnader.

Våra team arbetar också med coronapandemi i landet.

Människor på flykt i nordöstra Syrien

Situationen i Syrien

Läs mer ingående om situationen i Syrien och vårt pågående arbete.
Läs här

Det här arbetar vi med i Syrien