Hoppa till huvudinnehåll

Kriget i Syrien

En sönderbombad gata i östra Aleppo, Syrien, oktober 2016.
Foto: Karam Almasri

Fakta Syrien

  • Befolkning: 16,9 miljoner
  • Huvudstad: Damaskus
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2009 
  • Antal anställda 2018: 1 081

Stridigheterna i Syrien som fortsatte under 2018 har lämnat miljontals människor i desperat behov av medicinsk och humanitär hjälp.

Människor på flykt i nordöstra Syrien

Situationen i Syrien

Läs mer ingående om situationen i Syrien och vårt pågående arbete.
Läs här

Civila och civil infrastruktur, som hälso-och sjukvård, drabbades hårt. Tusentals människor dödades eller skadades och många tvingades lämna sina hem. Läkare Utan Gränser fortsatte att verka i Syrien men våra aktiviteter måste begränsas på grund av det osäkra läget och svårigheter att nå fram. 

Våra team gör bedömningar av medicinska behov och hur vi kan möta dem. I områden som vi efter förhandlingar kunde få tillträde till stöttade vi sjukhus och vårdcentraler och gav också medicinsk hjälp i flyktingläger. 

I områden där vi inte hade möjlighet att verka på plats fortsatte vi att donera läkemedel, medicinsk utrustning och nödartiklar. Vi utbildade personal och gav ekonomiskt stöd för att täcka deras kostnader. 

Nordvästra Syrien 

Stridigheter kring Damaskus, Homs och Daraa tvingade tusentals människor att fly till de norra provinserna Idlib och Aleppo. Med mobila kliniker gav våra team mödravård, allmän hälso- och sjukvård och behandlade icke smittsamma och kroniska sjukdomar. De delade ut nödartiklar och förbättrade utrustning för vatten och sanitet. Vi genomförde även massvaccinering i och runt lägren och stöttade vaccinationsprogram på vårdcentraler. 

Vi gjorde en rad vårdinsatser på flera sjukhus och kliniker i Idlib och Aleppo. Det gällde både öppenvård och inlagda patienter, akutmottagningar, intensivvårdsenheter och operationssalar. Men också blodbanker, mödravård och behandling av icke smittsamma sjukdomar – allt i samarbete med lokala myndigheter.  

I Kobane, i nordöstra Aleppo-provinsen, fortsatte vi att arbeta tillsammans med den lokala sjukvården för att bygga upp den på nytt. Vi hade öppenvård, vaccinationerpsykologstöd och mödravård. I Atmeh, i Idlib-provinsen, hade vi också en specialiserad enhet för brännskador. Där erbjuds kirurgi, hudtransplantation, sjukgymnastik och psykologstöd. Under året behandlade vi i genomsnitt 150 fall varje månad. Speciellt allvarliga skador remitterades via ambulans till Turkiet. Då lägret i Atmeh i december drabbades av plötsliga översvämningar delade vi ut tält, filtar och annan nödutrustning. 

Den förändrade situationen gjorde att vi under året lämnade över några av våra projekt i nordvästra Syrien till lokala myndigheter. Men i norra Idlib etablerade vi ett samarbete med tre sjukhus. Målet är att utveckla medicinska strategier och protokoll med sjukhusledningen, samt ekonomiskt stöd dels i form av donationer av läkemedel och annan medicinsk utrustning, dels för löpande kostnader såsom inklusive personalens löner.  

Nordöstra Syrien 

I nordöstra Syrien fortsatte stridigheterna i delar av Deir ez-Zor-provinsen. Många krigsskadade kom då till våra mottagningar där. I andra delar av provinsen, och i Hassakeh och Raqqa, var situationen relativt lugn. Människor som tidigare flytt började återvända hem. Det var områden där vårdens infrastruktur till stor del var förstörd. I städer och byar fanns fortfarande landminor som inte utlösts. Våra team behandlade hundratals patienter som skadats av landminor och bomber.  

Märit Halmin, narkosläkare som har arbetat i norra Syrien, berättar om människor hon mötte och situationen för Raqqas invånare.

I provinserna Deir ez-Zor, Hassakeh och Raqqa hjälpte vi till att återställa vårdinrättningar och gav ett brett stöd. Det gällde bland annat kirurgi, sjukgymnastik, barn- och mödravård, vaccinationer och blodbanker. Det skedde i samarbete med den lokala hälso- och sjukvården. Vi hade också program för att behandla parasit- och blodsjukdomar som leishmaniasis och talassemia. Ett av våra team utförde drygt 2 600 blodtransfusioner. 

Vi hade team som arbetade på flyktingläger med bland annat mödravård. De utförde vaccinationer, delade ut madrasser, filtar och hygienartiklar och ordnade med vatten och sanitet. I ett av lägren behandlade vi undernäring och icke smittsamma/kroniska sjukdomar och gav hjälp vid psykisk ohälsa. 

Under året var vi den enda organisation som gav medicinsk hjälp inne i staden Raqqa där vi hade en primärvårdsavdelning. Vi hade också aktiviteter på flera andra sjukhus och deltog i vaccinationskampanjer i hela distriktet. 

Damaskus och centrala Syrien 

Då kriget i östra Ghouta förvärrades ansträngde vi oss för att hjälpa de samhällen som hade varit under belägring i mer än fem år. Under offensivens två första veckor rapporterades 4 829 skadade och 1 005 döda. Antalet döda och skadade fortsatte att öka men situationen var så kaotisk att det sedan var svårt att veta det exakta antalet. 

I början av kriget stöttade vi 20 vårdinrättningar på distans, några av dem i samarbete med andra ideella hjälporganisationer. Senare hade alla utom en vårdinrättning förstörts eller övergivits och vi avslutade då våra aktiviteter i området. 

Norr om staden Homs stöttade vi fram till maj åtta sjukhus och vårdcentraler på landsbygden. Då den syriska regeringen tog militär kontroll över området upphörde det nätverk som vi stöttat. 

Daraa och Quneitra-provinserna 

I juni, då läget förändrats, var vi tvungna att avsluta stödet till åtta vårdinrättningar i regionen. Vi hade där bidragit med medicinskt, tekniskt och logistiskt stöd för att flyktingar och lokalsamhället skulle få bättre tillgång till vård. Vi satte upp en hjälplinje för dem med psykisk ohälsa och hade också under första halvåret telemedicin, en form av vård som ges på distans. 

Lyssna på vår podd där läkaren Marit bland annat berättar om hur det är att rädda liv i ruinerna i Syrien

2018 i siffror: 

569 260 patientbesök inom öppenvård 

22 485 rutinvaccinationer 

17 808 förlossningar varav 3 626 kejsarsnitt 

16 863 patienter inlagda på sjukhus 

15 547 besök för psykisk ohälsa 

9 069 större kirurgiska ingrepp 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella aktivitetsrapport 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 29 Augusti 2019 

Det här arbetar vi med i Syrien