Hoppa till huvudinnehåll

Kriget i Syrien

En sönderbombad gata i östra Aleppo, Syrien, oktober 2016.
Foto: Karam Almasri

Syrien

Fakta Syrien

  • Befolkning: 16,9 miljoner
  • Huvudstad: Damaskus
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2009 
  • Antal anställda 2020: 547

Under 2019 fortsatte stridigheterna i Syrien. Det drabbade både civila och landets infrastruktur, bland annat sjukvården. Tusentals människor dödades eller skadades och ännu fler tvingades lämna sina hem.

Människor på flykt i nordöstra Syrien

Situationen i Syrien

Läs mer ingående om situationen i Syrien och vårt pågående arbete.
Läs här

Läkare Utan Gränser fortsatte att verka i Syrien under 2019, men vi var tvungna att begränsa våra insatser på grund av det osäkra läget. I de områden som vi fick tillgång till kunde våra team stötta sjukhus och vårdcentraler och även flyktingläger. I områden där vi inte hade möjlighet att verka på plats fortsatte vi att ge stöd på distans med läkemedel, medicinsk utrustning och nödartiklar. Vi utbildade också medicinsk personal och gav ekonomiskt stöd för att täcka löpande kostnader.

Nordvästra Syrien

Hundratusentals flyktingar flydde under 2019 till nordvästra Syrien efter den offensiv som regeringsstyrkor riktat mot Idlib, oppositionens dittills starkaste fäste. Offensiven skedde tillsammans med allierade, framför allt Ryssland, i slutet av april. I flera av de överfulla flyktinglägren fanns varken tillgång till rent vatten eller vård. 

Skolor, sjukhus, mataffärer och flyktingläger förstördes också under offensiven. Vid ett flertal tillfällen, framför allt i augusti och från slutet av oktober, tog de sjukhus som vi stöttade emot en stor mängd patienter. Några av dessa sjukhus skadades efter bombanfall medan andra sjukhus tvingades dra ner på verksamheten – eller stänga helt – på grund av det osäkra läget.

I Idlib och Aleppo stöttade vi flera sjukhus och vårdcentraler med såväl allmän- som specialistvård. Vi gav både öppenvård och hade avdelningar för att skriva in patienter. Vi bidrog även med akutavdelningar, operationssalar och mödravård i samarbete med lokala aktörer. Vi har ett samarbete med tre sjukhus dit patienter kan remitteras och där vi utvecklar strategier, skänker läkemedel och annat medicinskt material och dessutom står för driftskostnader.

I Atmeh driver vi en specialistavdelning för patienter med brännskador, som innefattar kirurgi, sjukgymnastik och psykologstöd. I särskilt allvarliga och komplicerade fall skickades patienten vidare i ambulans till Turkiet. Vi har också fortsatt att stötta avdelningar på Al-Salama sjukhuset i Azaz, ett område som alltfler flyktingar sökt sig till.

Dessutom stöttade vi flera vaccinationsprogram, hade vaccinationskampanjer i och i närheten av flyktingläger. Vi hjälpte också till med livräddande insatser för närmare 100 patienter i Idlib och som genomgått njurtransplantation.

Som svar på det stora antalet flyktingar i Idlib utökade vi aktiviteterna i lägren. Vi delade ut allt mer av hygienartiklar och madrasser, förbättrade tillgången till rent vatten och donerade medicinskt material för akuta fall. Då den militära offensiven tilltog utökade vi våra insatser med mobila kliniker som vi hade i flyktinglägren. Med dessa kunde vi ge allmän sjukvård, mödrahälsovård och behandling av icke smittsamma sjukdomar.

Märit Halmin, narkosläkare som har arbetat i norra Syrien, berättar om människor hon mötte och situationen för Raqqas invånare.

Nordöstra Syrien

I januari inledde vi en stor akutinsats i al-Hol lägret i Hassakehprovinsen. Antalet flyktingar i lägret ökade från 10 000 till 60 000. I lägret bor till största del – 94 procent – kvinnor och barn från Islamiska Statens sista fäste Deir ez-Zor. Vi började med att distribuera nödartiklar och genomföra akuta vårdinsatser och fortsatte sedan med att starta en omfattande sjukvårdsinrättning, öppen dygnet runt, och en enhet för att behandla undernäring. Vi hade också en rad andra aktiviteter som bland annat fokuserade på att säkerställa tillgången till rent vatten och sanitet, ett program för att hjälpa dem som inte hade möjlighet att ta sig till en klinik och ett system för att remittera kirurgfall till sjukhus.

I oktober ändrades situationen påtagligt i nordöstra Syrien. Den USA-ledda koalitionens styrkor flyttade då plötsligt österut. Turkisk militär, tillsammans med syriska beväpnade oppositionsgrupper, lanserade då operationen ”Peace Spring”. Syftet var att ta ett område längs gränsen till Turkiet i besittning från kurderna. Vi var då tvungna att stänga flera projekt och tillfälligt evakuera internationell personal till Irak och omplacera en del inhemska team till andra delar av nordöstra Syrien.

Våra team gav även vård, psykologiskt stöd och genomförde vaccinationer i Ain Issa-lägret i Raqqaprovinsen. Arbetet fokuserade även på att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet. Men i slutet av oktober stängde lägret och stridigheter tvingade de som bott där på flykt. Vi stöttade den lokala hälso- och sjukvården under en period, innan vi var tvungna att dra oss tillbaka till följd av det osäkra läget. Våra insatser vid Tal Abyad-sjukhuset upphörde också tills vidare då turkiskstödda grupper tog kontroll över området. I slutet av året avslutade våra aktiviteter då det var omöjligt att förhandla med de nya makthavarna.

I staden Raqqa fortsatte vi att ge allmän hälso- och sjukvård, även akutvård, vaccinationer och hjälp vid psykisk ohälsa. På det nationella sjukhuset i Raqqa genomförde vi en stor förbättring av verksamheten. Vi stöttade akutavdelningen, enheter för inlagda patienter, kirurgi, röntgen, blodbank och laboratorium.  Vi fortsätter att stötta  dessa aktiviteter.

Vi fortsatte även att stötta kvinnosjukhuset i Kobane/Ain Al-Arab i Aleppoprovinsen med medicinsk utrustning och ekonomiskt stöd. Vi fortsatte också att stötta vaccinationsprogrammen på tolv platser runt om i provinsen och donerade nödutrustning till flyktingfamiljer.

Vi tvingades att tillfälligt upphöra med våra aktiviteter i Hassakehprovinsen, vilket innefattade vårdcentral för barn, gravida och patienter med kroniska sjukdomar. I november återupptog vi vissa aktiviteter och startade också mobila kliniker.

Lyssna på vår podd "Uppdrag: Rädda liv" där läkaren Marit Halmin berättar hur det var att rädda liv i ruinerna i Syrien.
Uppdrag: Rädda liv

2019 i siffror: 

  • 515 100 patienter inom öppenvård
  • 169 100 rutinvaccinationer
  • 37 200 personer lades in på sjukhus
  • 14 800 förlossningar, av dem 3 670 kejsarsnitt
  • 13 500 operationer
  • 7 280 besök för psykisk ohälsa


Läs mer om våra aktiviteter i Syrien på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida. 

Senast uppdaterad 26 oktober 2020 

Det här arbetar vi med i Syrien