Hoppa till huvudinnehåll

Kriget i Syrien

En sönderbombad gata i östra Aleppo, Syrien, oktober 2016.
Foto: Karam Almasri

Fakta Syrien

  • Befolkning: 8,4 miljoner
  • Huvudstad: Damaskus
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2009 
  • Antal anställda 2017: 733 

Det extrema våld som riktats mot civila i Syrien visar efter sju år av krig inga tecken på att upphöra.

 

Stora områden i Syrien har utsatts för bombanfall och många människor saknar tillgång till mat och sjukvård. På sjukhus saknas både läkemedel och personal då många antingen har flytt eller dödats. Hittills har över hälften av landets befolkning tvingats lämna sina hem och enligt UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) har mer än 4,8 miljoner flytt utomlands och ytterligare sex miljoner är internflyktingar.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering östra Ghouta 8 mars 2018

Nya siffror som vi har samlat in berättar om genomsnitt 344 skadade och 71 dödade per dag. Samtidigt sinar lagren av sjukvårdsmaterial på vårdinrättningarna snabbt och allt kirurgiskt material är slut.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering östra Ghouta 21 februari 2018

Sjukhus som vi stödjer i den belägrade enklaven östra Ghouta i Damaskus rapporterar om extremt stora mängder skadade och döda. De upptrappade bombningarna och beskjutningen av östra Ghouta har lett till nära 1300 skadade och över 230 döda de tre senaste dagarna. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sjukhus, vårdpersonal och patienter har utsatts för riktade attacker. 32 av de vårdinrättningar som Läkare Utan Gränser stöttar blev under 2016 utsatta för bomber eller beskjutningar vid 71 olika tillfällen. I samband med en attack den 15 februari mot ett av de sjukhus i Idlib-provinsen där vi är verksamma dödades 25 personer och elva skadades. Ett par månader senare utsattes ytterligare ett sjukhus för angrepp, denna gång i Aleppo, norra Syrien. Minst 55 personer dödades, både personal och patienter. Sedan kriget började ska drygt 800 inom vården ha dödats i Syrien.

Här kan du läsa mer om sjukhusattacker.

Vår närvaro i landet är starkt begränsad då den syriska regeringen inte gett oss officiellt tillstånd att verka i de områdena, trots att vi upprepade gånger bett om detta. Och det osäkra läget har begränsat våra möjligheter att hjälpa behövande i områden som kontrolleras av oppositionen. Vi har också ansett det nödvändigt att lämna områden där IS (Islamiska staten) är verksamma.

Vårt arbete i Syrien 2017

Det ansträngda läget i Syrien med stridigheter och utbrett våld gick 2017 inne på sitt sjunde år. Miljoner människor är i desperat behov av hjälp och en stor del av landets infrastruktur har slagits sönder.

 

 

Tusentals människor har dödats och sårats under den militära offensiven runt om i landet och flera hundra tusen har tvingats lämna sina hem. Elva av de vårdinrättningar som Läkare Utan Gränser stöttar träffades av bomber eller granater i riktade attacker vid tolv tillfällen.

Men vi fortsätter att ge medicinsk och humanitär hjälp även om vi tvingats begränsa våra insatser på grund av det osäkra läget och svårigheter att nå fram.

Vi förhandlar alltid med de myndigheter som kontrollerar ett visst område för att få tillträde dit. Men, den Islamiska staten har inte gett oss några säkerhetsgarantier sedan de 2014 förde bort vår personal och inte heller den syriska regeringen har gett oss tillstånd att arbeta, trots upprepade förfrågningar.

I de områden som vi efter förhandlingar fått tillstånd att arbeta hade vi stöttade vi 2017 sex sjukhus och sju vårdcentraler. Vi hade också sex team med mobila kliniker och sex vaccinationsteam i områden i norra Syrien som kontrolleras av oppositionen.

I områden där personal inte kunde vistas permanent fortsatte vi att på avstånd, ofta från grannländerna, stötta vårdinrättningar. Det handlade bland annat om att donera läkemedel och medicinsk utrustning, utbildning av personal i Syrien och ekonomiskt stöd för att täcka kostnader. Men situationen blev allt mer kritisk då viktigt medicinskt material som förts in med officiella hjälpkonvojer fördes bort av belägringsstyrkor i området.

Raqqa-provinsen

I juni riktade Syriska demokratiska styrkor, SDF, en offensiv för att ta kontroll över staden Raqqa. Offensiven skedde med internationellt stöd. Då frontlinjerna flyttade allt närmre staden, och den osäkra situationen förvärrades, var det extremt svårt att nå människor i behov av hjälp. Vi satte upp en enhet nära fronten för att sårade skulle ha större chans att överleva.

I november, då stridigheterna hade minskat, var vi en av få organisationer som började ge medicinsk hjälp inne i Raqqa vid en primärvårdsenhet. Många av stadens invånare, som börjat återvända hem, hade skadats av minor, granatsplitter och annat sprängmaterial. Under årets sex sista veckor behandlade vi 233 personer för denna typ av skador.

Sjukhuset i Tal Abyad, en stad nära gränsen till Turkiet, blev delvis förstört då Syriska demokratiska styrkor i en offensiv ville ta kontroll över staden. Vi hade börjat arbeta där tillsammans med de lokala hälsovårdsmyndigheterna för att kunna ta emot krigsskadade från Raqqa och närliggande områden. Vi stöttade sjukhusets alla större avdelningar, inklusive barn- och mödravård, kirurgi och psykiatri och med vaccinationer. Under offensiven mot Raqqa tog vi emot flera hundra patienter som behövde genomgå större operationer. 73 procent av dessa ansågs livräddande.

Vid flyktinglägret Ain Issa, norr om Raqqa, hjälpte våra team till att dela ut madrasser, filtar och hygienartiklar då allt fler människor anlände. Vi ordnade med vatten och sanitet, hanterade ett utbrott av mässling och genomförde rutinvaccinationer. Vi byggde upp en medicinklinik där vi också gav hjälp vid psykisk ohälsa och vi stöttade en vårdcentral som drevs av volontärer.

Vi rustade upp en vårdcentral i Tabqa, en stad väster om Raqqa, där vi gav människor som tvingats fly medicinsk hjälp, psykisk vård samt sjukgymnastik. I ett annat läger, norr om Tabqa, vaccinerade vi mot mässling och gav primärvård. Under 2017 vaccinerades mer än 100 000 barn i Raqqa-provinsen, många av dem bodde i områden som tidigare varit omöjliga att komma in i.

Hassakeh-provinsen

Striderna i nordöstra Syrien har resulterat i stora flyktingströmmar. Tusentals människor har sårats och vårdinrättningar har förstörts. Vi tog hand om många akuta fall av sårade och som förts till centrala sjukhuset i Hassakeh som vi rustat upp.

Då våldet började avta och många människor därför återvände till sina hem noterade vi en kraftig ökning av antalet sårade. Liknande situationen i Raqqa orsakades skadorna av olika typer av sprängmedel som lämnats kvar ute på fälten, längs vägar eller nära hemmet. Under året behandlade vi nästan 3 800 patienter akut och genomförde 563 operationer.

I Hassakeh, huvudstad i provinsen med samma namn, drev vi två vårdcentraler och hade mobila kliniker. Vi satte också upp kliniker i flyktinglägren med inriktning på framför allt reproduktiv och psykisk ohälsa. Vi behandlade icke smittsamma sjukdomar som diabetes och högt blodtryck.

Aleppo-provinsen

I Azaz-distriktet fortsatte vi att stöta Al Salamah-sjukhuset. Då inga vaccinationer genomförts sedan 2014 lanserade vi en storskalig vaccinationskampanj. I mars inledde vi ett samarbete med lokala hälsovårdsmyndigheter på sjukhuset i Manbij, en stad i nordöstra Aleppo. Många människor hade då tvingats fly undan stridigheter i norra Syrien. Våra team hade också mobila kliniker i närområdet och i flyktingläger.

Bombningarna av östra Aleppo innebar att barnen inte kunnat få grundläggande vaccinationer samtidigt som vattenburna sjukdomar enligt uppgift är på uppgång. Den tre månader långa belägringen och veckor av bombningar och markstrider hade en förödande effekt på deras hälsa.

I Kobane/Ain Al Arab har vi ett samarbete med lokala hälsovårdsmyndigheter för att återetablera basala vårdinrättningar. Vi ska här kunna ta emot patienter, genomföra vaccinationer och ge psykologstöd. På allmänsjukhuset i Kobane har vårt team ordnat en öppen avdelning och stöttat övriga aktiviteter. Det gäller akuta fall, intensivvårdsavdelning, mödravård och kirurgi. Vi utbildar personal och donerar läkemedel.

"Jag har sett människor med skador som inte kan beskrivas" - Abu Khalid, läkare som arbetade i östra Aleppo.

Idlib-provinsen

I norra Idlib hade vi under året vaccinationsprogram och mobila team för att hjälpa människor som flytt och som nu bodde i läger. Förutom att ge medicinsk vård delade våra team ut nödvändig utrustning inför vintern. De ordnade också med vatten och sanitet.

I november började vi fokusera på att ge direkt medicinskt stöd till personer med icke smittsamma sjukdomar. Våra team stöttade vårdcentraler i Taqad och Tal Krysian och hade mobila kliniker för att nå avlägsna områden. Vi förstärkte också våra insatser för patienter som genomgått njurtransplantation, en garanti för att de också i fortsättningen skulle ha tillgång till livsnödvändig vård. Det gällde mer än 90 patienter.

Vi fortsatte att erbjuda specialistvård för patienter med brännskador på Atmeh-sjukhuset. Förutom kirurgi ingår hudtransplantation, sjukgymnastik och psykologstöd.

Homs-provinsen

I det belägrade, oppositionskontrollerade området i norra Homs fortsatte vi att på avstånd stötta åtta vårdinrättningar. Stödet gällde också patienter som genomgått njurtransplantation.

Rif Dimashq-provinsen

Perioder av belägring och bombangrepp utförda av syriska regeringskoalitionen gjorde att vi inte hade möjlighet att nå fram till utsatta områden. Det innebar att de medicinska behoven där var enorma. I maj drog vi under en dryg månad tillbaka allt medicinskt stöd i östra Ghouta då stridigheterna mellan beväpnade oppositionsgrupper kraftigt eskalerade.

en oprationssal på ett Läkare Utan Gränser-sjukhus i SyrienAkutmottagningen på ett av Läkare Utan Gränsers sjukhus i Syrien. Foto: Robin Meldrum

Under året har vi i Rif Dimashq, en provins nära gränsen till Libanon och Jordanien, minskat de program vi stöttar på avstånd från 33 till 22 vårdinrättningar. I stället fokuserar vi på sjukhus och kliniker där behandling av patienter med stora medicinska behov anses lika viktigt som att hjälpa patienter med krigsskador.

Daraa och Quneitra-provinserna

I södra Syrien har vi arbetat med att ge flyktingar och lokalinvånare bättre tillgång till vård. Vi har stöttat åtta vårdinrättningar med, förutom medicinsk hjälp, logistik och teknikstöd. Vi har också arbetat med att från 2018 kunna ge service som bygger på ”telemedicin”, en ny kommunikations- och informationsteknologi som, enkelt uttryckt, inom vissa kliniska specialiteter kan ge vård på distans.

2017 i siffror:

  • 647 600 patientbesök i öppenvård
  • 30 100 patienter inlagda på sjukhus
  • 23 000 förpackningar med hjälputrustning utdelade
  • 11 400 förlossningar, varav 3 500 kejsarsnitt
  • 10 000 större kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 december 2018.

Det här arbetar vi med i Syrien