Hoppa till huvudinnehåll

Thailand

Sex personer framför ett bord
Öppningsseremoni för vårt rådgivningscenter i Thailand.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Thailand

  • Befolkning: 68,8 miljoner
  • Huvudstad: Bangkok
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1976
  • Antal anställda 2018: 31

I Thailand gjorde Läkare Utan Gränser under 2018 flera insatser gällande psykisk ohälsa. Det skedde i landets sydliga provinser där år av våldsamheter fått allvarliga konsekvenser. 

I början av året lanserade vi ett projekt för att ge bättre tillgång till vård av psykisk ohälsa. Det skedde i provinserna Pattani, Yala och Narathiwat nära gränsen till Malaysia. Målet är att i samarbete med landets sjukvårdsmyndigheter och andra organisationer hjälpa dem som mest drabbats av pågående konflikter. Det gäller särskilt personer som känner sig tveksamma att själva söka vård. 

I Pattani öppnade vi i januari ett rådgivningscenter. Senare under året utökade vi insatserna till Yala provinsen och förberedde också ett tredje center att kunna öppnas i januari 2019 i Narathiwat. I början var projektet framför allt inriktat på kvinnor och barn, men vi utökar nu verksamheten för att också hjälpa män som påverkas av konflikten. 

Fokus ligger på psykisk ohälsa men våra team ger också annan medicinsk vård när så behövs. Det psykologiska stödet omfattar både enskild hjälp och gruppterapi, där ingår också stresshantering. Under året hade vi regelbundna möten med bland annat workshops för lokala grupper, volontärer och frivilligorganisationer för att hjälpa dem som påverkas av oroligheterna i landet. 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Thailand sedan 1976.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Uppdaterad 12 december 2019.