Hoppa till huvudinnehåll

Tunisien

Foto: Kristof Vadino
Läkaren Salah Jmour och sjuksköterskan Akrem Zaghdoud hjälper 27-åriga Ben Ogi, som flytt från Nigeria.

Tunisien

Fakta Tunisien

  • Befolkning; 11,4 miljoner
  • Huvudstad: Tunis
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2011

I Tunisien arbetade Läkare Utan Gränser med att hjälpa människor som flydde undan striderna i Libyen 2011. De sista aktiviteterna överlämnades 2017. 

Efter en ett högt antal fall av COVID-19 återvände vi till Tunisien i juli 2021, där vi stödde ett fältsjukhus i regionen Beja, i landets västra del, för att behandla patienter och förbättra syrgaskapaciteten.

Våra team hjälpte till att överföra patienter mellan vårdinrättningar och gav utbildning för att förbereda personalen i händelse av en ny våg av COVID-19. Vi stöttade också myndigheternas COVID-19-vaccinationskampanj i regionerna Beja och Manouba.

Läs mer om våra aktiviteter i Tunisien på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 13 december 2022.