Hoppa till huvudinnehåll

Zambia - massiv vaccinationskampanj mot kolera

Mellan 9 och 25 april vaccinerades närmare 424 000 personer mot kolera i Lusaka, Zambia.
Mellan 9 och 25 april vaccinerades närmare 424 000 personer mot kolera i Lusaka, Zambia.
Foto: Laurence Hoenig/Läkare Utan Gränser

Fakta Zambia

  • Befolkning: 17,3 miljoner
  • Huvudstad: Lusaka
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2018: 18

2018 återvände Läkare Utan Gränser till Zambia då det skett ett utbrott av kolera. Också flyktingar i överfyllda läger behövde hjälp. 

I Zambia är kolera det största allmänna hälsoproblemet. Under regnperioden utbryter epidemier i enklare bosättningar i huvudstaden Lusaka där dåliga hygieniska förhållanden bidrar till att sprida sjukdomen. 

I januari hjälpte vi landets hälsovårdsmyndigheter att hantera det ovanligt stora antalet kolerafall efter ett utbrott i södra Lusaka. Vid ett behandlingscenter på Chawama-sjukhuset fanns vi på plats dygnet runt och utökade antalet sängplatser. Dessutom utbildade vi personal för att kunna vidta förebyggande åtgärder och vi donerade medicinsk utrustning till sjukhuset och till vårdinrättningar i närheten. För att förbättra upptäckten av nya fall och garantera att alla patienter fick rätt vård införde vi ett system för övervakning och remissförfarande. 

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fanns i februari närmare 41 000 flyktingar i Zambia. De flesta kom från sydöstra delen av Kongo-Kinshasa. Många hade sökt skydd i två överfyllda läger. Där startade vi behandlingsprogram för undernäring och primärvård i båda lägren. 

I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna genomförde vi två vaccinationskampanjer mot mässling. Drygt 5 600 barn fick vaccin. Vi distribuerade också myggnät och hygienartiklar. 

För att förbereda inför eventuellt framtida kolerautbrott installerade vi ett behandlingscenter med 30 sängplatser i varje läger. Vid elva vårdinrättningar utbildade vi personal i att hantera kolera och undernäring. Vi donerade läkemedel och hjälputrustning för att underlätta logistiken. 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 december 2019.