Hoppa till huvudinnehåll

Ett liv i limbo

Publiceringsår 2018

Denna rapport presenterar slutsatser från Läkare Utan Gränsers projekt för att förbättra asylsökandes psykiska hälsa i Sverige. Deras ovissa situation i Sverige bidrar till psykisk ohälsa, och det finns många hinder för asylsökande att få tillgång till rätt vård och stöd.

Rapporten Ett liv i limbo baseras på Läkare Utan Gränsers ettåriga projekt i Skaraborgs län, där vi erbjudit psykosocialt stöd till 550 asylsökande. Stödet har bestått bland annat av screenings för att identifiera psykisk ohälsa, stödsamtal med rådgivare och sociala aktiviteter.

Vår erfarenhet visar att asylsökandes ovissa och maktlösa situation i Sverige har en stor påverkan på deras psykiska hälsa. Det handlar om rädsla för framtiden, fördröjningar i asylprocessen och rädsla för utvisning. Det finns dessutom ett flertal hinder som begränsar tillgången till psykologisk behandling för asylsökande.

Det behövs fler riktade åtgärder för att underlätta för asylsökande att söka vård. Detta förutsätter en gemensam kraftansträngning från beslutsfattare, vård, socialtjänst, myndigheter och civilsamhälle. Vi hoppas att denna rapport ska fungera som vägledning och inspiration för andra aktörer.

Här kan du läsa vår manual, som ger en praktisk översikt av vår interventionsmodell för psykosocialt stöd, som implementerades projektet för asylsökande i Sverige mellan augusti 2016 och augusti 2017.

Ett liv i limbo
PDF, 1.5 MB