Hoppa till huvudinnehåll

Tidningen Direkt

Direkt nr 1 2021

Vaccin för alla?

Folkets vaccin? Eller läkemedelsbolagens? Det här numret av Direkt handlar om vaccin mot covid-19 och den ojämlika globala tillgången till livsviktiga läkemedel. Vi besöker också Honduras där kvinnohälsan försämrats i pandemins spår och funderar över vad ”hjälp efter behov” faktiskt betyder och hur man kan mäta lidande.
Ladda ned Direkt nr 1 2021
Direkt nr 4 2020

Nära gränsen

Krig, förföljelse, fattigdom – skälen till att människor flyr är många. Men målet är nästan alltid detsamma: att skapa sig en trygg och värdig framtid. I det här temanumret träffar vi några av dem som ännu inte kommit fram, som sitter fast i Saharaöknen, i ett tältläger på Lesbos och i ett härbärge i Mexiko. För dem har drömmen om trygghet förvandlats till en mardröm. 
Ladda ned Direkt nr 4 2020
Direkt nr 3 2020

Rykten som vapen

Det är inte bara skjutvapen och knivar som kan döda. Rykten, missförstånd och hatkampanjer påverkar också Läkare Utan Gränsers arbete och kan utgöra ett hot mot både patienter och personal. I det här numret av Direkt skriver vi också om cancervård i Mali och vår nyöppnade metadonklinik för personer som använder heroin i Nairobi.
Ladda ned Direkt nr 3 2020
Direkt nr 2 2020

Redo för utbrottet

Coronapandemin utgör ett akut hot mot världens mest sårbara platser. Det gäller konfliktområden, flyktingläger, slumområden och landsbygdens fattiga byar.  För hur håller man fysisk distans i ett flyktingläger? Hur tvättar man händerna om man inte har någonstans att bo? Och när alla resurser satsas på covid-19 – vad händer då med alla andra sjukvårdsbehov?
Ladda ned Direkt nr 2 2020
Direkt nr 1 2020

Det förödande sticket

Trots sin ringa storlek är myggan världens farligaste djur, och den lilla insekten sprider många allvarliga sjukdomar. I det här numret djupdyker vi i sjukdomen malaria, en av de absolut vanligaste diagnoserna på våra kliniker världen över. Vi undersöker även hur humanitärt arbete påverkas av de allt intensivare internationella insatserna mot terrorism, och så får vi en direktrapport från vårt akutteam i Centralafrikanska republiken.
Ladda ned Direkt nr 1 2020
Direkt nr 4 2019

Bakterierna som älskar krigsskador

Sexuellt våld är ett globalt problem, men i instabila och konfliktdrabbade områden kan det eskalera. Insatser mot sexuellt våld har därför blivit en allt vanligare del av vårt arbete – förra året gav vi vård och stöd till närmare 25 000 personer. Bland annat på vår klinik i Nairobis slum, som du får följa med till i det här numret. Och så reportage om antibiotikaresistens i krigsdrabbade Mellanöstern.
Ladda ned Direkt nr 4 2019
Direkt nr 3 2019

Läkemedel: inte en lyxvara!

I 20 år har vi protesterat. Mot att människor dör för att de inte har råd med medicin. Mot att livräddande läkemedel kan kosta en årslön. Mot att det inte forskas tillräckligt kring många sjukdomar. Genom Accesskampanjen kämpar vi för allas rätt till livsviktig behandling. I det här numret kan läsa om framsteg, som sänkta vaccinpriser och effektivare malariamedicin, men även om de utmaningar som kvarstår.
Ladda ned Direkt nr 3 2019
Direkt nr 2 2019

I spåren av cyklonen

I mars rullade den största cyklonen i södra Afrikas historia in över Moçambique. I det här numret kan du läsa om avtrycken cyklonen lämnade hos befolkningen i kuststaden Beira. Vi har även pratat med en rad experter om klimatförändringarnas humanitära konsekvenser. Och så berättar vår översättare Majd om sitt kall att återuppbygga hemstaden Mosul.
Ladda ned Direkt nr 2 2019
Direkt nr 1 2019

En livlina för själen

Läkare Utan Gränser är mer än sprutor, skalpeller och såromläggning. Psykologiskt stöd har blivit en allt viktigare del av våra insatser. I det här numret kan du läsa om några av dem vi ger stöd till – allt från ebolaöverlevare i Liberia till forna barnsoldater i Sydsudan. Men vi pratar även med våra svenska fältarbetare om hur man bearbetar de svåra känslorna som ett uppdrag kan leda till.
Ladda ned Direkt nr 1 2019
Direkt nr 4 2018

Läkare Utan Gränser 25 år

Det är 25 år sedan Läkare Utan Gränser bildades i Sverige. Vad har hänt sedan dess? Hur ser de humanitära behoven i världen ut i dag, brottas vi fortfarande med samma sjukdomar och med samma väpnade konflikter? I det här numret berättar några personer som varit i branschen länge om åren som gått – och vad vi kan vänta oss i framtiden.
Ladda ned Direkt nr 4 2018
Direkt nr 3 2018

Aciles nya hand

Världen förändras, liksom de kontexter vi arbetar i och våra patienters behov. Även om vårt främsta uppdrag alltid kommer att vara att ge akut medicinsk vård blir det allt viktigare att hitta långsiktiga lösningar på återkommande problem i fält. Det här numret handlar om innovationer och om hur Läkare Utan Gränser arbetar för att möta framtiden.
Ladda ned Direkt nr 3 2018
Direkt nr 2 2018

Kongo-Kinshasa

Varje år dör närmare 50 000 kvinnor i världen efter en osäker abort. Genom att hjälpa fler abortsökande kvinnor hoppas Läkare Utan Gränser kunna bidra till att den siffran minskar. Läs mer om hur vi arbetar med aborter i det här numret av Direkt. Och så ett reportage från Kongo-Kinshasa – en av världens ignorerade kriser.
Ladda ned Direkt nr 2 2018