Hoppa till huvudinnehåll

Hjärnhinneinflammation

En flicka blir vaccinerad mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad.
En flicka blir vaccinerad mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad.
Foto: Marja Scholten

Hjärnhinneinflammation, eller meningit, är en inflammation i hjärn- och ryggmärgshinnorna som kan bero både på bakterier och på virus. Utan behandling är hjärnhinneinflammation dödlig. Ett nytt vaccin mot den ena bakteriella typen har visat sig ha god effekt.

Hjärnhinneinflammation kan orsakas av såväl olika virus som en grupp bakterier, varav några är mycket farliga. Sjukdomen sprids via små droppar i utandningsluften och vid nära kroppskontakt. Om patienten inte snabbt kommer under behandling är risken att dö mycket hög.

Såväl barn som vuxna kan få hjärnhinneinflammation. 

Vilka är symptomen på hjärnhinneinflammation?

Den som får hjärnhinneinflammation får hög feber, stelhet i nacken, huvudvärk, ljus- och ljudkänslighet, kräkningar, kramper, utslag på huden och kan i vissa fall bli medvetslös. Tiden från smittotillfället till att symptomen bryter ut varierar beroende på vilken bakterie eller virus det handlar om. 

Trots snabb behandling kan hjärnhinneinflammation ge bestående skador som nedsatt hörsel, förlamningar och andra neurologiska problem. Hjärnhinneinflammation orsakad av meningokockbakterien (meningokockmeningit) är speciellt farlig eftersom den är mycket smittsam och kan skapa epidemier. Hjärnhinneinflammation orsakad av virus går i de flesta fall inte att behandla men är sällan allvarlig och går oftast över av sig själv.

Behandling och vaccin mot hjärnhinneinflammation

Patienter med bakteriell hjärnhinneinflammation behandlas med antibiotika som injiceras direkt i blodet. Det är viktigt att behandlingen sätts in så snabbt som möjligt. Sedan 2010 finns ett nytt effektivt vaccin mot meningokockmeningit som också är betydligt billigare än de som använts tidigare. Vaccinet kallas MenAfriVac.

Vaccinet mot hjärnhinneinflammation gavs i en första kampanj till cirka 60 miljoner personer i några av de länder som ingår i det så kallade meningitbältet (länder söder om Sahara). I mitten av 2015 hade totalt drygt 220 miljoner vaccinerats mot hjärnhinneinflammation. 

Utbredningen av hjärnhinneinflammation

I länderna i meningitbältet, från Senegal i väster till Etiopien i öster, är hjärnhinneinflammation orsakat av meningokocker sedan länge ett stort hälsoproblem. Men sedan massvaccinering påbörjats i allt fler länder i området har antalet fall minskat kraftigt. 2009, ett år med hög förekomst av hjärnhinneinflammation, rapporterades 88 000 sjukdomsfall in till Världshälsoorganisationen WHO. 2014 var siffran 11 500. 

Risken att bli smittad är särskilt stor under torrperioden mellan december och februari i meningitbältet. Med det nya vaccinet mot hjärnhinneinflammation förväntas antalet inrapporterade fall sjunka ytterligare.

Så arbetar vi med hjärnhinneinflammation

I vår behandling av hjärnhinneinflammation använder vi det nya vaccinet MenAfriVac, som ger skydd i tio år.

Vi arbetar för att världens rika länder och internationella organisationer avsätter ekonomiska resurser för att säkra ett tillräckligt stort lager vaccin för att också täcka det afrikanska behovet. Vi arbetar även för att läkemedelsindustrin i sin forskning utvecklar nödvändigt vaccin till ett överkomligt pris för de fattiga länderna, och för att vaccin mot hjärnhinneinflammation blir en standard i det paket som används för barn i utsatta områden.

Under 2017 vaccinerade vi 880 000 barn och vuxna under stora utbrott av hjärnhinneinflammation.

 

Senast uppdaterad 4 juli 2018.