Hoppa till huvudinnehåll

Hjärnhinneinflammation

En flicka blir vaccinerad mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad.
Foto: Marja Scholten
En flicka blir vaccinerad mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad.

Hjärnhinneinflammation, eller meningit, är en inflammation i hjärn- och ryggmärgshinnorna som kan bero både på bakterier, svamp, parasiter och virus. Den variant som orsakas av bakterier är nästan alltid allvarligare.

Hjärnhinneinflammation orsakad av meningokockbakterien är speciellt farlig eftersom den är mycket smittsam och kan orsaka epidemier. Infektionen kan utvecklas mycket snabbt och om den insjuknade inte kommer under behandling är risken att dö mycket hög. 

En av fem överlevare får livslånga problem såsom försämrad hörsel och syn, epilepsi och inlärningssvårigheter. Detta får stora konsekvenser för individer, familjer och samhällen, särskilt i länder där tillgång till behandling och hjälpmedel är begränsad. 

Meningokockinfektioner förekommer över hela världen men är vanligast i det så kallade meningitbältet som sträcker sig från Senegal i väster till Etiopien i öster. Sjukdomen kan drabba alla åldrar men barn och unga löper större risk att insjukna. Läkare Utan Gränser vaccinerar för att skydda individer mot att insjukna och förhindra epidemier. Vi behandlar också patienter som redan smittats.

Vad orsakar hjärnhinneinflammation?

Hjärnhinneinflammation kan orsakas av såväl olika virus, svamp, parasiter och bakterier. Infektionen sprids oftast via små droppar i utandningsluften och människor kan bära på smittan utan att ha symptom. Trångboddhet ökar risken för smittspridning.

Hjärnhinneinflammation kan orsakas av såväl olika virus, svamp, parasiter och bakterier. Infektionen sprids oftast via små droppar i utandningsluften och människor kan bära på smittan utan att ha symptom. Trångboddhet ökar risken för smittspridning.

Vad är symptomen på hjärnhinneinflammation?

Den som får hjärnhinneinflammation får hög feber, stelhet i nacken, huvudvärk, ljus- och ljudkänslighet, kräkningar, kramper, utslag på huden och kan i vissa fall bli medvetslös. Tiden från smittotillfället till att symptomen bryter ut varierar beroende på vilket smittämne som är orsaken.

Trots snabb behandling kan hjärnhinneinflammation ge bestående skador som nedsatt hörsel, förlamningar och andra neurologiska problem.

Behandling och vaccin mot hjärnhinneinflammation

Patienter med bakteriell hjärnhinneinflammation ska övervakas på sjukhus och behandlas med antibiotika. Det är viktigt att behandlingen sätts in så snabbt som möjligt. 

Sedan 2010 finns ett effektivt vaccin mot den vanligaste typen av meningokockmeningit   i det afrikanska meningitbältet och massvaccinationer för att förebygga utbrott har sedan dess genomförts i de flesta länder som ligger i meningitbältet. Hälften av länderna har också inkluderat vaccinet i sina allmänna vaccinationsprogram. Tack vare detta har förekomsten av denna typ av hjärnhinneinflammation minskat med 99% i vaccinerade befolkningar .

Epidemier orsakade av andra typer av meningokockbakterier förekommer dock fortfarande. Vaccin som är verksamma mot flera typer är en dyr bristvara, vilket gör det omöjligt att använda dessa i storskaliga preventiva vaccinationskampanjer. Ett nytt vaccin är under utveckling och förväntas finnas tillgängligt någon gång under 2022.

Hjärnhinneinflammation orsakad av virus går i de flesta fall inte att behandla men är sällan allvarlig och går oftast över av sig själv.
 

Senast uppdaterad: 10 februari 2022. 

Två sjukhusklädda män bär in en person liggandes på en bår in i en ambulans

Jemen. Syrien. Haiti.

Vi är på plats i över 70 länder och bistår årligen miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna.
Prenumerera