Hoppa till huvudinnehåll

Parasiter

En manlig sjuksköterska men munskydd och plasthandskar undersöker ett malariatest på ett blått bord
Foto: Läkare Utan Gränser
En sjuksköterska i Angola testar ett barn för malaria. Malaria sprids av myggor som bär på en parasit.

Infektioner orsakade av parasiter är inte ovanliga i områden där Läkare Utan Gränser arbetar. Malaria, kala azar och skabb är exempel på parasitsjukdomar som drabbar många av våra patienter. 

Vad är en parasit?

En parasit är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring från denna samtidigt som den orsakar skada. 

Parasiter kan smitta människor genom att livsmedel eller vatten förorenats direkt, med avföring som innehåller parasiter eller indirekt, via förorenad jord eller smittade personer. Indirekt smitta överförs ofta av en vektor, en bärare av parasiten som inte själv påverkas av den. 

Är parasiter farliga?

Sjukdomar som orsakas av parasiter är ett globalt hälsoproblem. Parasitsjukdomar drabbar särskilt den fattigaste delen av mänskligheten och är ett hinder för att förbättra människors hälsa och välmående. Det finns många olika parasiter som alla kan ge olika symtom hos den som infekteras. 

Malaria orsakas av olika parasiter av släktet Plasmodium som överförs till människan av myggor. Karaktäristiska symtom vid malaria är periodvis återkommande feber och frossa varannan eller var tredje dag. Andra symtom kan vara illamående, huvudvärk och muskelvärk. Vid den allvarligaste formen av malaria är febern ofta kontinuerlig och patienten kan bli medvetslös, få svåra diarréer och utveckla chock. 

Kala azar är en parasitsjukdom som överförs via sandflugor. Sjukdomen förekommer främst i svårtillgängliga områden i låginkomstländer med brist på sjukvård. Obehandlad är kala azar i princip alltid dödlig.

Många parasitsjukdomar finns med på Världshälsoorganisationens lista över försummade tropiska sjukdomar. Gemensamt för många sjukdomar på listan är att det inte finns några bra och lättanvända diagnosmetoder, och att de läkemedel som används är gamla, svåra att ge och har många och svåra biverkningar.

Läkare Utan Gränsers arbete

I Läkare Utan Gränsers projekt erbjuds som regel behandling för de parasitsjukdomar som finns i området. 

Via Accesskampanjen arbetar vi också långsiktigt för att sprida kunskap om försummade sjukdomar och problematiken kring dem, samt jobbar mot beslutsfattare, forskare och myndigheter. 

Via initiativet Drugs for Neglected Diseases, DNDi, jobbar vi för att ta fram effektiva, säkra och kortvariga behandlingskurer i tablettform samt bra, snabba och kostnadseffektiva diagnosmetoder.