Hoppa till huvudinnehåll

Livmoderhalscancer

en flicka får vaccin mot humant papillonvirus
Foto: Läkare Utan Gränser
En ung flicka i Manila, Filippinerna, får sin kostnadsfria vaccinspruta mot HPV.

Livmoderhalscancer dödar hundratusentals kvinnor varje år, trots att den kan förebyggas, upptäckas och botas.

Detta beror delvis på att många kvinnor inte har tillgång till livräddande screening och behandling. År 2020 beräknas 342 000 kvinnor ha avlidit av livmoderhalscancer. Mer än 90 procent av dessa kvinnor bodde i låg- och medelinkomstländer. 

Jämför det med Sverige där alla kvinnor i åldern 23 till 64 år regelbundet erbjuds cellprovtagning och flickor i årskurs 5 och 6 erbjuds vaccinering mot Humant Papillomvirus (HPV) som är bakomliggande orsak till så gott som all livmoderhalscancer. 2018 dog 135 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer. Ojämlikheten är skriande.

Läkare Utan Gränser har sitt mest omfattande program för livmoderhalscancer i Malawi, där sjukdomen står för cirka 40 procent av all cancer hos kvinnor och orsakar över 2 000 dödsfall per år. Vi driver också projekt för livmoderhalscancer i Zimbabwe, Mali och Filippinerna och överlämnade nyligen vår verksamhet i eSwatini till de lokala hälsomyndigheterna.

Fakta om livmoderhalscancer

  • 243 000 dödsfall per år globalt
  • 90 % av dödsfallen sker i låg- och medelinkomstländer
  • 8 500 flickor vaccinerade mot HPV av våra team i Zimbabwe i januari 2020

Guide livmoderhalscancer

Förebyggande av livmoderhalscancer

Förebyggande bör börja innan flickor utsätts för HPV.  Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att man vaccinerar sig mot viruset mellan nio och 14 års ålder.  Sedan det första vaccinet infördes 2006 har länder som har kunnat införa nationella vaccinationsprogram, som Sverige, sett imponerande resultat.

Det finns nu säkra prognoser om att livmoderhalscancer kommer att elimineras i höginkomstländer inom en snar framtid. Men så är inte fallet i fattigare länder, där HPV-vaccin är mindre lättillgängligt.   

Vaccination är en viktig del av våra program för livmoderhalscancer runt om i världen. I januari 2020 [KE1] vaccinerade Läkare Utan Gränser team mer än 8 500 flickor i 100 skolor och 17 hälsocentraler i Chiradzulu-distriktet i Malawi.

Hur diagnosticeras livmoderhalscancer?

Det finns ett effektivt vaccin, men många kvinnor växte upp innan det infördes, och många unga flickor får fortfarande inte vaccinet. Screening av livmoderhalsen syftar till att upptäcka förändringar i förstadier till cancer som, om de inte behandlas, kan leda till cancer. 

I fattigare länder gör "screen and treat"-programmen det möjligt för sjukvården att identifiera, förstöra eller avlägsna precancer - allt vid ett besök. Den relativt enkla infrastruktur och utrustning som krävs för "screen and treat" gör det till en kostnadseffektiv strategi på platser där sofistikerade analyser är oåtkomliga på grund av kostnader, avstånd eller de komplexa resurser som krävs för att stödja dem.

Screening är det område där Läkare Utan Gränser har gjort det mest betydelsefulla för att hejda utvecklingen av precancer. Under 2018 screenade våra team över 20 000 kvinnor i fem länder.

Hur behandlas livmoderhalscancer?

Före cancer
I områden med bristande resurser, som de länder där Läkare Utan Gränser arbetar, gör specialutformade program det möjligt för kvinnor att undersökas och behandlas under ett enda besök på den lokala hälsokliniken.

Sjuksköterskor och barnmorskor är utbildade i att med hjälp av visuell inspektion med ättiksyra, VIA,  upptäcka avvikelser eller cancerförstadier på livmoderhalsen med blotta ögat eller med hjälp av en kamera eller smartphone (cervikografi).

De är sedan också utrustade för att behandla vad de hittar, inom definierade ramar. Med hjälp av en elektrisk sond kan de frysa (kryoterapi) eller värma (termisk ablation) skadorna för att förstöra dem.

Hela konsultationen kan genomföras på 30 minuter. Förcancer som inte kan behandlas på plats hänvisas till LEEP (loop electric excision procedure). Om cancer misstänks kan vi också ordna en biopsi.

För att hjälpa till att bygga upp kapacitet och öka medvetenheten genomför vi aktiviteter för att engagera samhället, ge mentorer till sjuksköterskor och kvalitetssäkra genom kollegial granskning och expertstöd.

I Gutu-distriktet i Zimbabwe har man nu lyckats få 75 procent av befolkningen att delta i screening och behandling.

Bekräftad cancer
Livmoderhalscancer är en komplex och invasiv cancer som endast kan behandlas genom kirurgi i tidiga stadier. Operationen, en utvidgad hysterektomi i buken, och den efterföljande sjukhusvistelsen kan på många sätt vara skrämmande för kvinnan och hennes familj.

I Sverige behandlar team bestående av olika specialister livmoderhalscancer och skräddarsyr behandlingsprogrammen för den enskilda kvinnan, som kan omfatta kirurgi, strålbehandling och/eller kemoterapi. I miljöer med bristande resurser är kvinnornas alternativ mycket mer begränsade. Kirurgi är en högkvalitativ färdighet som ofta saknas och kemoterapi och strålbehandling kan vara ännu mer sällsynt.

För att kunna erbjuda hela spektrumet av förebyggande och behandling i vårt Malawiprogram öppnade Läkare Utan Gränser en operationssal och en stationär avdelning i huvudstaden Blantyre i december 2019. I Zimbabwe och Mali stöttar vi kvinnor som behöver remitteras till ett identifierat specialiserat sjukhus som kan erbjuda detta livräddande alternativ.

Global vaccinbrist

Det råder för närvarande en global brist på HPV-vaccin på grund av en aldrig tidigare skådad efterfrågan. Eftersom läkemedelsföretagen prioriterar kunder som betalar mer, är dessa livräddande vacciner fortfarande oöverkomliga och otillgängliga i många länder, vilket tvingar regeringarna att lämna miljontals flickor oskyddade.

Läkare Utan Gränsers vaccinationsinsatser har också begränsats av bristen. Vi uppmanar de stora läkemedelsbolagen att öka produktionen och sänka priset på HPV-vaccin så att alla flickor skyddas.

 

Senast uppdaterad 26 oktober 2022.