Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkare Utan Gränser ger medicinsk vård och psykologhjälp, rådgivning och socialt stöd till de mest utsatta i en av Teherans, Iran, södra förorter

Våra team ger medicinsk vård och psykologhjälp, rådgivning och socialt stöd till de mest utsatta i Teherans södra förorter, Iran.

Iran - vård till marginaliserade människor

Läkare Utan Gränsers arbete i Iran vänder sig till människor som på ett eller annat sätt utestängs från det ordinarie sjukvårdssystemet. 

Vårt arbete i iran under 2016

Vi fortsätter att driva ett projekt södra Teheran som omfattar medicinsk vård och psykologstöd till utstötta och marginaliserade grupper.Vi har behandlat hiv, tuberkulos och hepatit sedan projektet startade 2012. Under 2016 fick 15 patienter med hepatit C direktverkande antivirala läkemedel som är både effektivare och lättare att administrera än tidigare rekommenderad behandling.

I Darvazeh Ghar-distriktet, södra Teheran, är tillgången till vård särskilt begränsad för utsatta grupper. För att nå personer med högriskbeteende, som drogmissbrukare, prostituerade och gatubarn, krävs ett särskilt förhållningssätt. Det är människor som lever under svåra förhållanden, de är stigmatiserade och drar sig för att söka vård.

I området driver vi en vårdcentral där man kan få omfattande medicinsk och psykosocial hjälp. Vi erbjuder test för hiv, tuberkulos, hepatit C och andra infektionssjukdomar samt vaccin. Vi har lokala medarbetare som spelar en viktig roll för oss att få kontakt med dessa grupper som är svåra att nå ut till. Under 2016 hade vi fler än 7 000 patientbesök och remitterade närmare 1 800 personer till andra vårdinrättningar för vidare test.

Sedan april 2016 har vi mobila kliniker tillsammans med en lokal organisation som är specialiserad på missbruksproblem. Under året hade vi drygt 2 300 patientbesök.

2016 i Siffror

  • 7 100 patientbesök i öppenvård
  • 2 800 patientbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Det här arbetar vi med i Iran

Moçambiques växande gruvindustri lockar migrantarbetare och sexarbetare från regionen. Båda grupperna är särskilt utsatta för hivsmitta.

Glömda kriser

En stor del av vårt arbete fokuserar på att bistå med vård i mindre synliga kriser, som kan vara minst lika allvarliga trots att de får mindre medieutrymme. 

Aktuellt om Iran

En patient undersöks på vår klinik i Darvazeh Ghar
Nyheter från fältet

ATT ÖVERLEVA I TEHERANS SÖDRA STADSDELAR

Läkare Utan Gränser har arbetat i Darvazeh Ghar, ett av Teherans fattigaste bostadsområden, i mer än ett år. Köpmän, stressade kunder och gatuförsäljare samlas där, söder om Grand Bazaar, liksom missbrukare, prostituerade och gatubarn. Att få sjukvård kan vara särskilt svårt för dessa riskgrupper.