Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar. En ung man och hans fru får träffa vår läkare.
Foto: Greg Constantine
Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar. En ung man och hans fru får träffa vår läkare.

Trots att behandling finns dör fortfarande många människor runt om i världen av tuberkulos. Två nya mediciner har på senare år utvecklats, men tillgången är fortfarande begränsad. 

Varje år insjuknar omkring 10 miljoner människor i tuberkulos, även kallat tbc, och 2020 dog 1,5 miljoner av sjukdomen, enligt siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Det betyder att tuberkulos är världens näst dödligaste infektionssjukdom efter covid-19. 

Tuberkulos drabbar främst fattiga

Tuberkulos finns över hela världen, men majoriteten av sjukdomsfallen och dödsfallen sker i låg- och medelinkomstländer. Läkemedelsresistens tuberkulos utgör en stor del av den globala antimikrobiella resistensen vilken utgör ett enormt hot emot folkhälsan. Samtidigt får bara en av tre patienter med resistent tuberkulos behandling. 

Föråldrade behandlingsmetoder, brist på effektivt vaccin och lämpliga diagnosticeringsverktyg gör det svårt att kontrollera den globala tuberkulosepidemin. På senare år har vissa framsteg gjorts såsom de första nya tuberkulosläkemedlen på 50 år och ett försök med en kortare behandlingskur för läkemedelsresistent tuberkulos. 

Läkare Utan Gränser har arbetat med tuberkulos i över 30 år. Vi ger behandling mot sjukdomen i en rad olika omständigheter – i långvariga konflikter såsom Sudan och till särskilt sårbara patienter i stabila länder som Uzbekistan. Vi anser att behandlingen mot tuberkulos måste bli kortare, billigare och mindre komplex. Det behövs även förbättrade diagnosmetoder. Av dessa skäl är forskning om nya, kortare, mer effektiva läkemedelskurer akut nödvändig. Vi deltar i två kliniska prövningar, EndTB och TB-PRACTECAL, för att hitta nya behandlingsmetoder. 

Tuberkulos | Så arbetar vi

Vad orsakar tuberkulos?

Tuberkulos orsakas av en bakterie som heter Mycobacterium tuberculosis. Bakterien sprids genom luften och infekterar oftast lungvävnaden, men kan även drabba andra organ och kroppsdelar. Smittan sprids via nära kontakter, men alla som smittas av tuberkulos utvecklar inte nödvändigtvis sjukdomen. 

Den latenta tuberkulosen kan sedan av olika anledningar, ofta i samband med att immunförsvaret försvagas, bli aktiv. Exempelvis är det vanligt att latent tuberkulos kan bli aktiv hos någon som lever med hiv eller vid undernäring. Fem till tio procent av de smittade utvecklar aktiv tuberkulos och blir smittsamma någon gång i livet.

Vilka är symptomen på tuberkulos?

En tuberkulosinfektion utvecklar sig oftast över lång tid och kan angripa olika delar av kroppen. Lungtuberkulos ger ihållande, ibland blodig, hosta. Andra symptom på tuberkulos är feber, nattliga svettningar, drastisk viktminskning, bröstsmärtor och andningsproblem. Tuberkulosinfektionen kan också sprida sig till andra organ. Men också njurarna, hjärnan och hinnorna som omger hjärnan och ryggmärgen, och lymfknutorna kan bli infekterade.

Att diagnosticera tuberkulos

Det vanligaste sättet att ställa diagnos för aktiv tuberkulos i låg- och medelinkomstländer är att undersöka en persons upphostning i mikroskop. Denna metod, som utvecklades för nästan 140 år sedan, upptäcker mindre än hälften av alla fall och misslyckas ofta att upptäcka sjukdomen hos barn och patienter som lever med hiv. Dessa patientgrupper kan ofta inte genomföra en tillräcklig upphostning. Även läkemedelsresistenta former av tuberkulos är svåra att upptäcka. 

Ett nytt sätt att diagnostisera tuberkulos på – Xpert MTB/RIF – har introducerats och vi använder oss av det i flera projekt, dock är det inte möjligt att använda på många platser med begränsade resurser.  

Att behandla tuberkulos

En behandling för okomplicerad tuberkulos tar minst sex månader. Behandlingen mot läkemedelsresistent tuberkulos kräver att man tar en mängd olika läkemedel och kan ta upp till två år eller mer att fullfölja. Den innebär ofta många svåra biverkningar för patienten, såsom psykos och dövhet. Försök pågår för att förkorta behandlingen till sex till nio månader. 

Det är viktigt att en patient fullföljer hela sin behandling, även när de börjar må bättre; ofullständig behandling kan leda till att läkemedelsresistens utvecklas. Att decentralisera vården genom att låta människor få behandling i hemmet kan förhindra att de avbryter behandlingen i förtid på grund av svårigheter med att ta sig till en vårdinrättning till exempel. 

Ingen tillgång till nya behandlingar

De flesta läkemedel för att behandla tuberkulos är gamla och skadliga. Men under det senaste decenniet utvecklades tre nya tuberkulosläkemedel (bedaquilin, delamanid och pretomanid) - de första på ett halvt sekel - vilket gav patienter och vårdgivare hopp. Men att göra dessa läkemedel tillgängliga för patienter som desperat behöver dem har gått smärtsamt långsamt. Vi uppskattade att endast en av åtta personer med resistent tuberkulos som kunde ha haft nytta av de livräddande nyare läkemedlen bedaquilin och delamanid fick behandling med dem 2016.
 

Senast uppdaterad 22 mars 2022.