Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar. En ung man och hans fru får träffa vår läkare.
Foto: Greg Constantine
Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar. En ung man och hans fru får träffa vår läkare.

Tuberkulos (tbc) är en bakteriell infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna och ger den smittade patienten hosta. Sjukdomen är svår och tar lång tid att behandla. Utan behandling kan tuberkulos vara dödlig. 

Trots att behandling finns dör fortfarande många människor runt om i världen av tuberkulos. Två nya mediciner har på senare år utvecklats, men tillgången är fortfarande begränsad. 

Vad är tuberkulos?

Tuberkulos orsakas av en bakterie som heter Mycobacterium tuberculosis. Bakterien sprids genom luften och infekterar oftast lungvävnaden, men kan även drabba andra organ och kroppsdelar. Smittan sprids via nära kontakter, men alla som smittas av tuberkulos utvecklar inte nödvändigtvis sjukdomen. Immunförsvaret producerar en barriär kring bacillen, som därefter kan förbli passiv i kroppen i åratal.

Den latenta tuberkulosen kan sedan av olika anledningar, ofta i samband med att immunförsvaret försvagas, bli aktiv igen. Exempelvis kan är det vanligt att latent tuberkulos bli aktiv hos någon som även har hiv. Tio procent av de smittade (som inte också har hiv) utvecklar aktiv tuberkulos vid en eller annan tidpunkt i livet.

Vilka är symptomen på tuberkulos?

En tuberkulosinfektion utvecklar sig oftast över lång tid och kan angripa olika delar av kroppen. Lungtuberkulos ger ihållande, ibland blodig, hosta. Andra symptom på tuberkulos är feber, nattliga svettningar, drastisk viktminskning, bröstsmärtor och andningsproblem. Tuberkulosinfektionen kan också sprida sig till andra organ. Infekteras ryggraden, med följden att den blir deformerad, kallas det Potts sjukdom. Men också njurarna, hjärnan och hinnorna som omger hjärnan och ryggmärgen, och lymfknutorna kan bli infekterade.

Klicka på bilden för att se läkare och patienter berätta om tuberkulos:

Vilken behandling finns mot tuberkulos?

Tuberkulos är behandlingsbar, även om multiresistent tuberkulos är mycket svårbehandlad. Utan behandling kan tuberkulos vara dödlig. Om inte behandling sätts in för dem som utvecklat en aktiv tbc dör en tredjedel inom två år och resterande två tredjedelar inom fem år.

Det är möjligt att idag effektivt behandla icke-resistent tuberkulos med den så kallade DOTS-behandlingen (Directly Observed Treatment Short Course) och till ett relativt billigt pris. Men behandlingen är både långvarig – sex till åtta månader – och komplicerad. Patienten måste varje dag under de två första månaderna ta sin medicin under uppsyn av sjukhuspersonal. Dessutom ger behandlingen många biverkningar, och behandlingsformen har inte utvecklats på 40 år.

För första gången på närmare 50 år har det kommit två nya mediciner mot tuberkulos. Den första, bedaquiline eller bedakilin, godkändes 2012. Bedakilin används för att behandla multiresistent tuberkulos (MDR-TB) och ges i kombination med andra läkemedel som redan finns. Den andra nya medicinen mot tuberkulos, delamanid, godkändes 2014. Delamanid är effektivt mot de dödligaste varianterna av tuberkulos, inklusive multiresistent och extremt resistent tuberkulos.

Två år efter att tuberkulosläkemedlet delamanid godkänts har endast 180 patienter i världen möjlighet att använda det. Orsaken är höga priser och brist på tillgång. Att behandla en patient med läkemedelsresistent tuberkulos kan ta upp till två år och kosta 100 000 kronor. Det här betyder att de flesta fattiga länder inte har råd att erbjuda behandlingar mot läkemedelsresistent tuberkulos. Två tredjedelar av de runt 500 000 människor som varje år insjuknar i läkemedelsresistent tuberkulos skulle kunna hjälpas om de fick tillgång till det nya läkemedlet. Behandlingstiden för tbc är dock fortfarande lång och ger många och svåra biverkningar och innebär svårigheter för patienterna som måste ta läkemede i upp till två år.  

Förbättrad diagnostik och det faktum att allt fler tuberkulospatienter även testas för hiv har globalt sett inneburit att nästan hälften av de patienter som konstaterats ha såväl tuberkulos som hiv kunnat påbörja antiretroviral behandling.

Läkemedelsresistent tuberkulos

Tuberkulosbakterien kan utveckla resistens mot behandlingen och har flera olika varianter - multiresistent tuberkulos och extremt multiresistent tuberkulos. Enligt WHO utgör den extrema varianten cirka tio procent av de inrapporterade fallen av multiresistent tuberkulos.

En patient med multiresistent tuberkulos visar upp sin dagliga dos mediciner.
Foto: Viviane Dalles
En patient med multiresistent tuberkulos visar upp sin dagliga dos mediciner.

Så arbetar vi med tuberkulos

Vi har behandlat patienter med tbc i över trettio år i många olika länder, även så de konfliktdrabbade. Indien är ett exempel på ett land som drabbats av ökad tuberkulos under senare år, och där jobbar vi med ett nationellt tuberkulosprogram. 

Vi har på senare år också uppmärksammat det stigande antalet infektioner med den multiresistenta tuberkulosbakterien. Under 2017 behandlade vi 18 500 patienter för tuberkulos och 3600 patienter för multiresistent tuberkulos.

Sedan 2010 började använder vi ett nytt diagnostiskt verktyg som inom två timmar kan ge svar på om patienten är sjuk i tuberkulos, även multiresistent. Patienter behöver inte längre vänta upp till två månader på svar.

Tbc-behandlingen bör vara kortare, billigare och mindre komplex samt med förbättrade diagnos- och behandlingsmetoder. Därför arbetar vi med att väcka opinion och sprida information om tuberkulos och möjligheterna att behandla den. Genom Accesskampanjen arbetar vi för att alla människor ska ha rätt till de mediciner de behöver för att överleva. Vi genomför riktat påverkansarbete mot politiker och läkemedelsbolag för att förbättra tillgången till effektiv behandling för alla.

Ny studie för behandling av resistent TBC

I januari 2017 startades en studie i ett av våra projekt i Uzbekistan för att hitta nya kombinationer av läkemedel mot de resistenta formerna av tuberkulos. Studien kallas TB Practecal och fokuserar på att försöka hitta snabbare och effektivare behandling, med färre svåra biverkningar. Tuberkulospatienter i Belarus och Sydafrika kommer framöver att inkluderas i denna studie. 

Utbredning av tuberkulos

Tuberkulos är vanligast i Afrika och Sydostasien. När det gäller patienter med multiresistent tuberkulos är proportionellt sett denna form av tuberkulos vanligast i Östeuropa och Centralasien.  

Under 2015 dog 1,8 miljoner människor av tuberkulos enligt Världshälsoorganisationen WHO. Många av dessa var hivpositiva. Det uppskattade antalet nya fall av tuberkulos under året cirka nio miljoner. 

TBC och HIV

Bland hivsmittade är tuberkulos orsaken till omkring en tredjedel av dödsfallen, eftersom dessa människor i förväg har ett nedsatt immunförsvar som gör dem särskilt sårbara. Cirka 70 procent av dem med tuberkulos som också har hiv lever i Afrika.

Tuberkulos i Sverige

Fram till mitten av 1900-talet var tuberkulos en folksjukdom även i Sverige. För att lättare förstå vad tbc innebär för dem som drabbas idag bad vi våra följare på Facebook att skicka in berättelser om sina egna erfarenheter av tbc. Läs gärna berättelserna om tuberkulos i Sverige här. Idag är tbc ovanligt i Sverige, och de allra flesta som smittas gör det utomlands. 

Senast uppdaterad 4 juli 2018.