Hoppa till huvudinnehåll

Hiv/Aids - behandling och förebyggande arbete

Daw Than Hnit, 45 år, hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.
Daw Than Hnit, 45 år, hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.
Foto: Ron Haviv/VII

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

​Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus och aids en förkortning av förvärvat immunbristsyndrom. Enligt Världshälsoorganisationen WHO lever cirka 37 miljoner människor i världen med hiv. Antalet som smittas av hiv per år har sjunkit, och likaså sjunker antalet människor som dör till följd av aids. Med rätt behandling går det idag att leva ett långt och fullgott liv med hiv. 

Hur smittar hiv?

Hiv överförs via blod och kroppsvätskor, till exempel smittar det vid oskyddat sex och vid användning av orena kanyler. Hivviruset kan också överföras från mamma till barn under graviditeten, vid födseln och genom amning.

vilka SYMPTOM har hiv och aids?

Infektionen kan i början ha två förlopp. Antingen får den hivsmittade influensaliknande symptom 1-6 veckor efter smittotillfället, eller så har den smittade en så kallad stum infektion utan symptom. Även om den hivsmittade inte har några symptom kan hon/han smitta andra.

6-12 veckor efter smittotillfället har de vita blodkropparna producerat så många antikroppar mot hiv att de kan mätas i blodet och då blir hivsnabbtesterna positiva. Den hivsmittade kommer som regel att känna sig frisk under en lång tid. Men infektionen är aktiv i kroppen och det bildas hela tiden nya virus som kan infektera och förstöra nya blodceller. Utan behandling kan det ta från tre till tio år från smittotillfället tills den hivsmittade utvecklar aids.

Aids är ett tillstånd som uppstår efter att hivviruset har förstört så många vita blodkroppar att immunförsvaret inte längre kan reagera tillräckligt på de små och stora infektioner som vi hela tiden utsätts för. När man säger att någon dör av aids betyder det att personen dör av någon följdsjukdom. Vanligast följdsjukdomen är tuberkulos.

Klicka på bilden för att möta patienter och lära dig mer om hiv och aids:

Interaktiv bild med fakta om hiv och aids

Vilken BEHANDLING finns mot hiv och aids?

Det finns inget vaccin mot hiv och sjukdomen kan inte heller botas, utan är kronisk. Däremot finns det idag behandling mot hiv som gör att den hivsmittade kan leva ett långt och fullgott liv.

En lång rad så kallade antiretrovirala läkemedel (ARV) minskar mängden cirkulerande hivvirus och därmed hämmas förstöringen av vita blodkroppardärmed och utvecklingen av aids skjuts upp. Men trots de fallande priserna på ARV-läkemedel (som ibland kallas bromsmediciner) dör många patienter i fattiga länder eftersom de inte har råd med hivmediciner.

UTBREDNINGen av hiv och aids

Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har globalt sett cirka 37miljoner människor hiv/aids, varav strax över 25 miljoner lever i Afrika söder om Sahara. 2016 dog 1 miljoner människor av aids – en siffra som sjunkit de senaste åren på grund av att allt fler patienter får behandling. Ungefär 1,8 miljoner människor smittades av hiv, en siffra som också den har gått ner de senaste åren.

Så arbetar vi med hiv och aids

Ett av de mest effektiva sätten att förebygga hiv och aids är genom att visa att behandling är möjlig. Om man vet att det inte innebär en dödsdom att vara hivpositiv är man mer benägen till testning och behandling vilket hjälper till att begränsa sjukdomens spridning väsentligt.

Det betyder också att det tabu som finns kring sjukdomen bryts ned och att det blir lättare att tala om prevention, som är en av grunderna för att förebygga hiv/aids. 2011 kom också nya rön som visade att en hivpositiv person som fick behandling minskade risken att överföra smittan till sin partner med 96 procent.

2017 hade Läkare Utan Gränser ungefär 220 000 patienter som fick ARV-läkemedel (ibland kallat bromsmediciner) i något av våra hivprogram.  

Vi bedriver också ett brett påverkansarbete, bland annat för att se till att det internationella stödet till behandlingsinsatser hålls stabilt.

HIVVÅRD NÄRA PATIENTEN

Ett problem inom hivvården har hittils varit att patienterna måste färdas långa sträckor för att få behandling. I vissa länder måste de gå i timmar för att få hivläkemedel. Vi har startat flera projekt för att decentralisera hivvården och underlätta för patienterna. Nya modeller har utvecklats i åtta länder: Kongo-Kinshasa, Guinea, Kenya, Lesotho, Malawi, Mocambique, Sydafrika och Zimbabwe.

Rapporten HIV/AIDS: Lokalsamhällets roll i hivbehandling lyfter fram Läkare Utan Gränsers innovativa sätt att arbeta för att utöka möjligheten för hivpositiva att få behandling på ett sätt som fungerar i deras dagliga liv.