Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En mamma matar sitt barn på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Liberias huvudstad Monrovia.

En mamma matar sitt barn på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Liberias huvudstad Monrovia. 

Liberia efter ebola

Ebolautbrottet 2014-2015 fick allvarliga konsekvenser för sjukvårdssystemet i Liberia, som redan tidigare var bräckligt och saknade en fungerande infrastruktur.

Under ebolautbrottet rapporterades fler än 4 800 dödsfall, av dem var 184 sjukvårdspersonal. Även om tillgången till vård successivt blivit bättre finns fortfarande stora brister, särskilt inom specialistbarnsjukvård och psykiatri.

Vårt arbete i Liberia 2016

2015 öppnade Läkare Utan Gränser ett sjukhus i Liberias huvudstad Monrovia. Verksamheten omfattade akut- och specialistvård för barn, behandling av allvarlig undernäring och en särskild klinik för patienter som överlevt ebola vilka bland annat erbjöds psykiskt stöd. Arbetet var också inriktat på att förhindra smitta och upprätta kontrollåtgärder för hälso- och sjukvården vid eventuellt nya utbrott av sjukdomen.

I september 2016 tog Nämnden för sjuksköterskor och barnmorskor i Liberia beslutet att ge sjukhuset ett ansvar för klinisk utbildning. I december hade första gruppen av sjuksköterskestudenter fullgjort sin praktik där.

Under året tog vi emot 8 200 akutfall och närmare 4 500 patienter skrevs in på sjukhuset. På överlevarkliniken hade vi omkring 600 patienter. I december flyttades patienterna över till tre center som hälsovårdsmyndigheterna har i Monrovia och därefter stängde vi kliniken.

Under 2016 hade vi i Liberia:

  • 1 100 patientbesök för psykisk ohälsa
  • 8 200 akutfall
  • 4500 inskrivna patienter 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Liberia

Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. 

Aktuellt om Liberia

På den pediatriska avdelningen på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Monrovia. Ebolaepidemin 2014-2015 slog Liberias sjukvård i spillror.
Nyheter från fältet

Lång vägs färd mot vård

Det har blivit tyst om Liberia. Men några år efter den svåra ebolaepidemin kämpar man fortfarande för att bygga upp en fungerande sjukvård. I utkanten av Monrovia har Läkare Utan Gränser ett barnsjukhus. Hit kommer de svårast sjuka barnen – men vägen hit är ofta lång.

Läkare Utan Gränser lämnar över verksamheten i ebolacentret i Foya, norra Liberia, till andra aktörer. FOTO: Martin Zinggl
Nyheter från fältet

VI LÄMNAR ÖVER VÅRA EBOLAPROJEKT I NORRA LIBERIA

Ebolasituationen har förbättrats i Lofa County och vi har därför beslutat att lämna området. Nya aktörer har kommit för att hjälpa till och sedan den 30 oktober har inte några fler ebolapatienter kommit till ebolacentret i Foya. Nyckeln till framgång för insatserna i norra Liberia tros vara en omfattande strategi och involverandet av lokalsamhällena.