Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett barn vägs på Ngaroua vårdcentral i Diffa, östra Niger.

Ett barn vägs på Ngaroua vårdcentral i Diffa, östra Niger. Tusentals människor har flytt hit undan attacker från Boko Haram. 

Vård av barn i Niger

I Niger har Läkare Utan Gränser inriktat arbetet på att minska barnadödligheten. Särskilt under de tider på året då många drabbas av undernäring och malaria. Våra team hjälper också flyktingar i södra delen av landet.

Niger är rankad av FN som en av världens minst utvecklade länder. Då torka ofta drabbar landet kämpar befolkning på drygt 18 miljoner med att få tag på tillräckligt med mat. Det innebär att barnen i Niger under vissa perioder når undernäringsnivåer av epidemiska proportioner. Något som ofta sammanfaller med regnsäsongen då malaria sprids, en dödlig kombination för småbarn. Ett undernärt barn är mer sårbart för sjukdomar som malaria, och ett sjukt barn är mer benäget att bli undernärd.

Vårt arbete i niger 2016

Diffa-regionen

Konflikten mellan Boko Haram och militära styrkor har fått allvarliga konsekvenser i Diffa regionen, som gränsar till Nigeria. Enligt lokala myndigheter fanns i slutet av 2016 mer än 240 000 flyktingar i Diffa. 100 000 av lokalbefolkningen levde under usla förhållanden och var utsatta för våld och sjukdomar. Många av dem var helt beroende av humanitär hjälp för att överleva. Men trots internationella akutinsatser räckte dessa inte till för att tillgodose basala behov. Vi publicerade då en rapport för att rikta uppmärksamheten på den akuta situationen och för att mobilisera internationell hjälp.

"Det viktigaste är att människor får tillgång till vatten" - Tiotusentals människor flydde efter en attack mot staden Bosso i början av juni.

Vi hade ett nära samarbete med hälsovårdsmyndigheterna för att ge lokalbefolkningen och flyktingar kostnadsfri vård och hjälp i akuta fall. Våra team arbetade på flera platser i regionen, både på sjukhus och vårdcentraler. Sedan Boko Haram den 3 juni genomfört flera attacker i staden Bosso började vi använda mobila kliniker för att hjälpa dem som flytt. I de två flyktinglägren Gari Wanzam och Kintchandi, där tiotusentals människor sökt skydd, hade vi team som gav medicinsk hjälp och humanitärt stöd.

Under året hade vi i Diffa mer än 317 000 patientbesök, assisterade vid över 3 800 förlossningar och behandlade 24 500 patienter för malaria.

Tahoua-regionen

I denna region, västra Niger, fortsatte vi arbetet på Madaoua-distriktssjukhus. Vi finns på barn- och neonatalavdelningarna och har ett center för behandling av undernäring. Under året började vi också stötta mödravårdsavdelningen för att minska dödligheten hos nyfödda. Dessutom hade vi personal på flera vårdcentraler i distriktet. Bland annat stöttar vi ett vårdprojekt som gäller barn under två år. Det projekt vi haft på distriktssjukhuset i Bouza för behandling av undernäring lämnades i april över till hälsovårdsmyndigheterna.

Zinder-regionen

Också i Zinder, en region i södra Niger, fortsatte vi att stötta barnavdelningen och centret för behandling av undernäring vid distriktssjukhuset i Magaria. Mellan juni och december utökade vi antalet sängplatser för att kunna ta hand om allt fler fall av undernäring och malaria. Som mest hade vi 600 sängplatser. Vi stöttade också elva vårdcentraler för att ge barn under fem år tillgång till vård och i allvarliga fall få remiss till sjukhus. I det närliggande distriktet Dungass öppnade vi ytterligare en barnavdelning med 200 sängplatser.

Mer än 13 300 barn med olika barnsjukdomar och malaria togs in på distriktssjukhuset i Magaria och över 66 500 fick behandling i landsbygdsområden. Det visar på en oroande ökning av antalet fall jämfört med tidigare år.

Våra team hade en rad aktiviteter för att bekämpa malaria. Mer än 117 000 barn i olika områden inom Magaria-distriktet fick förebyggande behandling.

Under den säsong då antalet fall av undernäring och malaria ökar mest hade vi team på sjukhusets barnavdelning i Zinder City. Vi stöttade också två center för behandling av undernäring både finansiellt och genom utbildning av personal och tillgång till läkemedel. I december avslutade vi detta projekt.

Maradi-regionen

I Maradi-regionen, södra Niger, är Madarounfa ett av de största distrikten med en halv miljon invånare. I staden Madarounfa och dess omgivningar har vi ett program för att hantera de vanligaste orsakerna till barnadödlighet, framför allt undernäring och malaria. Också mammor från Nigeria tar sig över gränsen för att söka hjälp för sina barn. Programmet startade 2001 och omfattar både öppenvård och vård på sjukhus. Sedan 2016 har vi också neonatalvård. Sammanlagt 12 256 barn behandlades inom öppenvården för allvarlig undernäring, närmare 3 320 fick behandling på centret för undernäring och 5 334 togs in för andra sjukdomar. 

Akutinsatser

Under året skedde ett utbrott av hjärnhinneinflammation. Enligt officiella siffror konstaterades drygt 1 400 fall och 94 patienter dog. För att förhindra spridning av epidemin stöttade vi hälsovårdsmyndigheterna i de mest drabbade områdena genom vaccinationskampanjer och med behandling. Vi nådde ut till närmare 240 000 personer i regionerna Tillabéri, Dosso och Tahoua. Vi gjorde också andra akutinsatser då det skedde flera utbrott av mässling i dessa regioner. Sammanlagt vaccinerade vi närmare 200 000 personer. I Tahoua behandlade vi 130 patienter med mässling.

Efter ett utbrott av hjärnhinneinflammation i Niger i mars 2017 vaccinerade våra team fler än 358 800 personer i de mest drabbade områdena.

Andra akutteam hjälpte till att driva en vaccinationskampanj mot kolera i flera områden i Diffa regionen. Vi hjälpte också dem som drabbats värst av svåra översvämningar i Tahoua-regionen.

2016 i siffror:

  • 129 400 patienter behandlades för malaria
  • 62 100 personer behandlades på undernäringskliniker
  • 28 300 rutinvaccinationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Niger

Ett barn undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

En flicka blir vaccinerad mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad. FOTO: Marja Scholten

Hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation, meningit, är en inflammation i hjärn- och ryggmärgshinnorna som kan bero både på bakterier och på virus. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Niger

Absatous dotter Fassouma får vård på Magaria-sjukhuet i Niger.
Nyheter från fältet

Undernäring i skuggan av regnperioden

Varje år när regnet drar in över södra Niger ser vi en ökning av undernäring och malaria bland regionens barn. I år anställer vi fler än tusen personer i våra projekt för att förebygga, upptäcka och behandla sjukdomar som drabbar barn under fem år.

Efter ett utbrott av hjärnhinneinflammation i Niger har våra team vaccinerat fler än 358 800 personer.
Nyheter från fältet

Tusentals fall av hjärnhinneinflammation i Niger

Efter ett utbrott av hjärnhinneinflammation i Niger i mars har våra team vaccinerat fler än 358 800 personer i de mest drabbade områdena. Samtidigt fortsätter vi att övervaka riskområden och ge vård till de redan sjuka.

Efter översvämningar i Tahoua-distriktet, Niger, har vi öppnat en mobil klinik
Nyheter från fältet

Hundratals familjer hemlösa efter översvämningar i Niger

I början av augusti drabbade kraftiga regn Tahoua-distriktet i Niger. Stora översvämningar spolade bort över fem hundra hus och lämnade uppemot tvåtusen hushåll i en mycket svår situation. 

Attacken mot staden Bosso har tvingat tiotusentals på flykt i Niger.
Nyheter från fältet

Tusentals nya flyktingar i Niger

Tiotusentals människor är på flykt i Niger efter en attack mot staden Bosso i början av juni – en av de dödligaste attackerna i regionens historia.