Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett barn vägs på Ngaroua vårdcentral i Diffa, östra Niger.

Ett barn vägs på Ngaroua vårdcentral i Diffa, östra Niger. Tusentals människor har flytt hit undan attacker från Boko Haram. 

Niger

2015 drabbades Niger av ett allvarligt utbrott av hjärnhinneinflammation. Landet måste också hantera det stora antalet flyktingar och människor som tvingats lämna sina hem på grund av ökat våld.

Varför arbetar vi i Niger?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Socialt våld
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Det var framför allt terrorhandlingar utförda av Islamiska staten i västafrikanska provinsen (Iswap), även känd som Boko Haram, i grannlandet Nigeria som orsakade flyktingvågen. Människor tog sig över gränsen till Diffa regionen i sydöstra Niger, men också där genomförde gruppen flera attacker och fler måste fly. I slutet av året levde fler än 300 000 flyktingar och personer som tvingats lämna sina hem under mycket knappa förhållanden och utan tillgång till vård.

För att förbättra situationen arbetade Läkare Utan Gränser tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter på flera orter i regionen. Vi fanns på ett distriktssjukhus, på en vårdcentral för barn- och mödrahälsovård och flera andra vårdinrättningar. Vi gav också medicinsk hjälp och ordnade med vatten och sanitet i två läger med totalt 42 000 flyktingar från Nigeria. I ett av lägren fick 2 700 barn vaccin mot mässling. Också på flera andra platser hjälpte vi till med att distribuera nödartiklar till flyktingar och andra som tvingats flytta. Totalt hade våra team mer än 142 000 patientbesök i regionen.

Den koleraepidemi som bröt ut i december 2014 i Diffa tog slut i mitten av januari. Vi hade under den perioden haft två behandlingscenter med 130 sängplatser.

Hjärnhinneinflammation

Under våren skedde ett allvarligt utbrott av hjärnhinneinflammation och våra team inledde då en vaccinationskampanj i Dosso regionen, sydvästra Niger. Fler än 101 500 barn i åldrarna två till femton år fick vaccin. Ett av våra team behandlade närmare 900 patienter. I landets huvudstad Niamey, som ligger i Tillaberi regionen, sydvästra Niger, stöttade vi ett sjukhus och tio vårdcentraler. Mer än 4 800 patienter fick behandling. Vi hade också personal på ett annat sjukhus i regionen. I slutet av året inträffade nya fall av hjärnhinneinflammation i några delar av landet.

Maradi regionen

I Madarounfa och Guidan Roumdji i södra Niger har vi flera projekt med fokus på undernäring. Barn med allvarlig undernäring kan då få hjälp. Där finns elva öppenmottagningar och på varje distriktssjukhus en avdelning för där det går att lägga in barn vid behov. Det finns också barn- och neonatalavdelningar där vi ger medicinsk vård. Våra team har en rad aktiviteter för att bekämpa malaria. I Madarounfa stöttade vi fyra vårdcentraler då malariasäsongen nådde sin topp och hade då nästan 10 000 patientbesök. Vi satte också upp en tillfällig avdelning för att kunna behandla barn med allvarlig komplicerad malaria. På sjukhuset i Guidan Roumdji finns laboratorium och blodbank som vi stöttar. Fyra av de fem vårdcentraler där vi varit verksamma i Guidan Roumdji lämnade vi över till hälsovårdsmyndigheterna i slutet av mars.

Läkare Utan Gränsers personal sa till oss att komma hit för att få förebyggande medicin mot malaria. Nu förstår vi hur viktig denna behandling är och det är därför så många kommer hit för att få den. Mariana Assoumane, 26 år, byn Tounfafi i Madaoua

Då tillgången till rent vatten är begränsad i Maradi har vi tillsammans med en lokal myndighet arbetat för att reparera och säkra gamla borrhål.

Tahoua regionen

I denna region fortsätter vi med att ge barn i Madaoua och Bouza distrikten en omfattande vård. Vi har elva mottagningar för behandling av undernäring och dessutom avdelningar på distriktssjukhusen för barn som behöver läggas in. I Madoua finns ett nätverk av volontärer som i 80 byar undersökte om barn led av allvarlig akut undernäring. De testades också för hiv. I Bouza introducerade vi ett omfattande vårdprogram där alla barn under två år undersöks och snabbt får behandling om de blir sjuka. I programmet ingår också vaccinationer, näringstillskott och malariaprofylax.

Zinder regionen

I Magaria, södra Niger, var den säsong då flest drabbas av undernäring mycket allvarlig 2015. Vi stöttade sju öppna mottagningar och distriktssjukhuset där 800 barn lades in i oktober. Vi gav också vaccin mot barnsjukdomar. I staden Zinder arbetade vi på sjukhusets barnavdelning och en enhet för behandling av undernäring. Vi erbjöd finansiell hjälp, läkemedel och utbildning av personal. Vi har också successivt börjat lämna över ansvaret till hälsovårdsmyndigheterna. 

Under 2015 hade vi:

  • 141 500 patienter behandlades för malaria
  • 101 500 vaccinationer mot hjärnhinneinflammation
  • 65 700 personer bahandlades på undernäringskliniker
  • 60 000 rutinvaccinationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2016

Det här arbetar vi med i Niger

Ett barn undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

Aktuellt om Niger

Efter ett utbrott av hjärnhinneinflammation i Niger har våra team vaccinerat fler än 358 800 personer.
Nyheter från fältet

Tusentals fall av hjärnhinneinflammation i Niger

Efter ett utbrott av hjärnhinneinflammation i Niger i mars har våra team vaccinerat fler än 358 800 personer i de mest drabbade områdena. Samtidigt fortsätter vi att övervaka riskområden och ge vård till de redan sjuka.

Efter översvämningar i Tahoua-distriktet, Niger, har vi öppnat en mobil klinik
Nyheter från fältet

Hundratals familjer hemlösa efter översvämningar i Niger

I början av augusti drabbade kraftiga regn Tahoua-distriktet i Niger. Stora översvämningar spolade bort över fem hundra hus och lämnade uppemot tvåtusen hushåll i en mycket svår situation. 

Attacken mot staden Bosso har tvingat tiotusentals på flykt i Niger.
Nyheter från fältet

Tusentals nya flyktingar i Niger

Tiotusentals människor är på flykt i Niger efter en attack mot staden Bosso i början av juni – en av de dödligaste attackerna i regionens historia.

Flyktingar kring Tchadsjön som flyr Boko Haram
Nyheter från fältet

På flykt undan Boko Haram

2,7 miljoner människor kring Tchadsjön har tvingats fly från sina hem. Det gör situationen till en av kontinentens största humanitära kriser.