Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Zimbabwe arbetar Läkare Utan Gränser med hiv och tuberkulosbehandling.

Sjuksköterskan Dzidzai Matemavi levererar mediciner till Comfort Chinyanga, 44 år. Han får sin behandling hemma och Dzidzai besöker honom dagligen för att se till att han får sin behandling.

Zimbabwe

Antalet fall av hiv i Zimbabwe har sedan år 2000 minskat från 30 till 15 procent. Trots det är det fortfarande delar av befolkningen som har svårt att få hjälp.

Varför arbetar vi i Zimbabwe?

  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Sexuellt våld

Läkare Utan Gränser fortsätter att stötta landets barn- och hälsovårdsmyndigheter för att uppnå målet 90-90-90 som FN har satt upp. Det innebär att år 2020 ska 90 procent av alla som lever med hiv känna till sjukdomsgraden, 90 procent ska få behandling med ARV(antiretrovirala)-läkemedel och hos 90 procent som behandlas med ARV ska virusmängden ha minskat.

I flera regioner runt om i landet har man för att effektivare kunna hjälpa större patientgrupper lokalt infört ett system som bland annat innebär att patienter turas om att hämta ut ARV-läkemedel till den egna gruppen. Denna modell har vuxit snabbt och omfattar nu fler än 5 000 patienter. Vi fortsätter också att lobba för vikten av att genom test mäta virusmängden i blodet. Under 2015 testades 58 434 patienter. En annan del av vårt hivprogram är riktat mot barn och ungdomar. I detta ingår råd och gruppstöd för att få dem att fullfölja behandlingen med ARV.

I Epworth, en förstad till huvudstaden Harare, och i provinserna Buhera och Gutu, har vi 31 patienter som behandlas för multiresistent tuberkulos. Det program vi haft för hiv och tuberkulos i Buhera och provinsen Nyanga kunde vi under 2015 lämna över till landets barn- och hälsovårdsmyndigheter.

I Epworth och Gutu stöttar vi myndigheterna med screening av livmoderhalscancer.

Sexuellt våld

På kliniker i förstäderna Mbare och Epworth arbetar vi med att ge personer som utsatts för sexuellt våld både behandling och psykosocialt stöd. Våra team har också genom olika aktiviteter informerat om vikten av att den som utsatts för övergrepp söker medicinsk hjälp inom 72 timmar. Detta för att undvika oönskade graviditeter, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. På kliniken i Mbare tog vi under året emot 2 325 personer och av dessa var 1 361 nya patienter.

Psykiatrisk vård

Vid säkerhetsfängelset och kvinnofängelset i Harare mår många av de intagna psykiskt mycket dåligt. Vi fortsätter därför vårt program med att ställa diagnos och ge vård och behandling. Drygt 1 600 besök gällde mental hälsa. I samarbete med landets barn- och hälsovårdsmyndigheter har vi startat ett nytt projekt för mental hälsa vid centralsjukhuset i Harare. Vi erbjuder där behandling och stöd till patienter på psykiatriavdelningen.

Vatten och sanitet

Under 2015 hade vi flera projekt i Harares förorter kring sanitet och rent vatten. Dessa förorter, med fler än 30 000 invånare, är särskilt utsatta för olika sjukdomar på grund av bristande hygien och dåligt vatten. Bland annat restaurerade vi 20 borrhål. Vi samarbetade med andra organisationer för att uppmärksamma samhället på hur man skyddar vatten från föroreningar och därmed kan undvika spridning av smittor.

Under 2015 hade vi:

  • 3 500 hivpatienter behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 3 600 konsultationer om mental hälsa, i grupp och individuellt
  • 1 400 peroner som behandlades efter sexuellt våld
  • 1 400 fick behandling av tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

 
Senast uppdaterad: 9 augusti 2016

Det här arbetar vi med i Zimbabwe

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Aktuellt om Zimbabwe

Magaret Muza, som bor i provinsen Masvingo i Zimbabwe, får hembesök av Läkare Utan Gränser.
Nyheter från fältet

Att förhindra livmoderhalscancer i Zimbabwe

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i många länder. Det gäller också Zimbabwe där 5 000 nya fall diagnostiseras och 1 000 dödsfall inträffar varje år. I provinsen Masvingo genomför vi nu en enkel, men effektiv, metod för att stoppa en tragedi som kan förebyggas.

Florence och Tanya är två av de första patienterna som skrevs in på vår klinik i Epworth, Zimbabwe.
Nyheter från fältet

Tio år senare växer livet i Epworth

Möt Florence och Tanya – två av de första patienterna som skrevs in på vår klinik i Epworth, Zimbabwe. De är också det bästa beviset på varför det är så viktigt att människor som lever med hiv får behandling, en möjlighet att leva ett långt liv.

Barn leker utanför kliniken i Harare, där Läkare Utan Gränser bland annat behandlar barn med hiv.
Nyheter från fältet

Chido

"Doktor Ann!" Jag föll nästan till marken när Chido attackerade mig med en kram. Åh, vad jag var glad att se henne.