Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Zimbabwe arbetar Läkare Utan Gränser med hiv och tuberkulosbehandling.

Sjuksköterskan Dzidzai Matemavi levererar mediciner till Comfort Chinyanga, 44 år. Han får sin behandling hemma och Dzidzai besöker honom dagligen för att se till att han får sin behandling.

Färre hiv-smittade i Zimbabwe

I Zimbabwe driver Läkare Utan Gränser flera projekt i samarbete med landets barn- och hälsovårdsmyndigheter. Det gäller behandling av hiv, tuberkulos, psykisk ohälsa och andra sjukdomar.

Ekonomin i landet är fortsatt på nedgång och det saknas resurser för satsningar på olika typer av samhällsservice. Det har lett till att vården brottas med en rad utmaningar, bland annat är det brist på viktiga läkemedel. Dessutom drabbades Zimbabwe under 2016 av översvämningar och vattenburna sjukdomar. Detta till följd av försämrade sanitära förhållanden i delar av landet, även i huvudstaden Harare.

Antalet fall av hiv har från början av 2000-talet fram till idag minskat från 30 till 15 procent. Men det finns fortfarande brister i vården, som tillgång till andra linjens behandling med antiretrovirala läkemedel, ARV, och mätning av virusmängden. Livmoderhalscancer är också ett växande hälsoproblem. För kvinnor med hiv är risken att drabbas fem gånger större än för andra kvinnor.

Vårt arbete i Zimbabwe 2016

Harare

I distriktet Mbare, i huvudstaden Harare, erbjuds personer som utsatts för sexuellt våld omfattande hjälp. Vi har här också utvecklat vård av unga. På kliniken i Epworth finns hjälp för personer i alla åldrar att få på en rad områden – hiv, tuberkulos och multiresistent tuberkulos. Vi screenar för livmoderhalscancer och har behandlingsstrategier för att tidigt hjälpa alla kvinnor som visats vara hivpositiva.

Vi fortsätter arbetet med att bygga om och reparera borrhål i stadens mest utsatta områden. Att ha tillgång till rent vatten är en strategi för att undvika utbrott av vattenburna sjukdomar som tyfoid och kolera.

På Chikurubifängelset, som har högsta säkerhetsnivå, hjälper vi till med diagnos och behandling av hiv, tuberkulos och psykisk ohälsa. Vi ger också patienter på den psykiatriska avdelningen på Harares centralsjukhus behandling och stöd. Efter att patienter skrivits ut från sjukhuset fortsätter vi att följa upp hur de mår för att förhindra att de insjuknar på nytt och måste läggas in igen. Under 2016 hade våra team omkring 1 800 patientmöten kring psykisk ohälsa. Av dem var 180 gruppmöten, övriga hölls individuellt. Vi avslutade också arbetet med att renovera den nya öppenvårdsavdelningen på Harare psykiatrisjukhus.

Gutu

I Gutudistriktet, östra Zimbabwe, har vi sedan 2011 behandlat stora patientgrupper med hiv. Ambitionen har varit att nå projektmålen 90-90-90 och nu är vi på god väg. Projektet innebär att senast 2020 ska 90 procent av patienter med hiv fått sin diagnos, 90 procent gå på antiretroviral behandling och hos 90 procent av dem ska mängden virus ha minskat. Den översikt vi gjort visar siffrorna 86-94-86. I Mwenezi samarbetar vi med landets barn- och hälsovårdsmyndigheter för att följa WHO:s riktlinjer från 2015. De innebär att den som diagnostiserats med hiv snarast möjligt ska påbörja antiretroviral behandling.

Vi fortsatte också att stötta myndigheterna med att införa nya vårdmodeller för hiv och att erbjuda screening och tidig behandling av livmoderhalscancer vid vårdcentraler i sex distrikt.

I Manicaland, en provins i östra Zimbabwe, stöttar vi en modell där patientgrupper med hiv turas om att hämta ut ARV-läkemedel till varandra. I fem av distrikten testar vi också patienter som behandlas med ARV för mängden virus i blodet. På provinssjukhuset i staden Mutare stöttar vi barn- och hälsovårdsmyndigheterna vid behandling av bland annat diabetes och högt blodtryck.

Under året har vi behandlat patienter med multiresistent tuberkulos i olika delar av landet och hjälpt människor som deporterats från Sydafrika. Vi genomförde också drygt 84 500 tester för att mäta mängden hiv-virus i blodet.  

2016 i siffror:

  • 39 900 hivpatienter behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 2 200 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 1 400 personer behandlades efter sexuellt våld
  • 1 100 startade behandling av tuberkulos
  • 500 gruppbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

 Senast uppdaterad: 9 november 2017.

Det här arbetar vi med i Zimbabwe

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Aktuellt om Zimbabwe

Magaret Muza, som bor i provinsen Masvingo i Zimbabwe, får hembesök av Läkare Utan Gränser.
Nyheter från fältet

Att förhindra livmoderhalscancer i Zimbabwe

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i många länder. Det gäller också Zimbabwe där 5 000 nya fall diagnostiseras och 1 000 dödsfall inträffar varje år. I provinsen Masvingo genomför vi nu en enkel, men effektiv, metod för att stoppa en tragedi som kan förebyggas.

Florence och Tanya är två av de första patienterna som skrevs in på vår klinik i Epworth, Zimbabwe.
Nyheter från fältet

Tio år senare växer livet i Epworth

Möt Florence och Tanya – två av de första patienterna som skrevs in på vår klinik i Epworth, Zimbabwe. De är också det bästa beviset på varför det är så viktigt att människor som lever med hiv får behandling, en möjlighet att leva ett långt liv.

Barn leker utanför kliniken i Harare, där Läkare Utan Gränser bland annat behandlar barn med hiv.
Nyheter från fältet

Chido

"Doktor Ann!" Jag föll nästan till marken när Chido attackerade mig med en kram. Åh, vad jag var glad att se henne.