Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och forskning

Många känner till vårt medicinska och humanitära hjälparbete. Men vi bedriver också viktig forskning, baserad på våra erfarenheter från fält. Våra studier har publicerats i nära 80 vetenskapliga tidskrifter och ofta bidragit till förändringar i det kliniska, medicinska arbetet. Här finner du länkar till forskningsdatabas och utvalda rapporter som givits ut av internationella Läkare Utan Gränser.

Lives on the edge

2016

Rapporten ”Lives on the Edge” tar upp bristerna i det nuvarande forskning- och utvecklingssystemet och visar på nya modeller för att ta fram mediciner, vaccin och diagnosverktyg.

Hiv/aids: dyra mediciner hotar framsteg

2016

Priset för nyutvecklade hivläkemedel är så högt att det hotar framstegen i kampen mot hiv. Det visar vår senaste rapport som kartlägger priset på hivläkemedel.

Granskning av attacken mot skyddslägret i Malakal, Sydsudan

2016

En intern granskning av attacken i februari 2016 mot skyddslägret i Malakal, ett så kallat Protection of Civilian-område (PoC) som FN har upprättat intill sin militärbas för att ge befolkningen en fristad, visar på flera fel som begicks. 

Out of Focus: Hivvård i Väst- och Centralafrika

2016

Rapporten visar att hiv inte är en prioriterad hälsofråga i Väst- och Centralafrika. Men om inte insatser för stoppa hiv snabbt utökas där kommer de globala målen att tygla hivepidemin till 2020 inte uppnås.

First MSF Paediatric Days

The first MSF Paediatric Days will take place in Stockholm on 23rd & 24th of September 2016. Focus will be on neonatology and paediatrics. 

Krigsskadade och dödsoffer i Syrien

2016

Mellan 30 och 40 procent av de som skadas och dör i krigets Syrien är kvinnor och barn. Läkare Utan Gränser har sammanställt statistik från över 70 sjukvårdsinrättningar. 

Hinderbana till Europa

2016

Rapporten ”Hinderbana till Europa” (Obstacle course to Europe) analyserar de medicinska och humanitära konsekvenserna av EU:s flyktingpolitik.

Out of step: tbc-vård i 24 länder

2015

Rapporten jämför tuberkulosbehandling i 24 länder. Resultaten visar att det brådskande behövs bättre behandlingsriktlinjer och diagnostik.

Epidemier - försummade katastrofer?

2015

Rapporten granskar dagens strategier vid stora sjukdomsutbrott och kommer fram till att de är ineffektiva och inte hjälper dem som behöver det. Stora förändringar måste ske i hur vi hanterar epidemier. 

Hivrådgivning - Vem gör jobbet?

2015

Många länder i Afrika söder om Sahara står inför en dubbel utmaning i form av högst antal hiv-och tuberkulossjuka, i relation till lägst antal sjukvårdspersonal. 

Ebola – ett år utan like

2015

Rapporten beskriver Läkare Utan Gränsers insats mot det största ebolautbrottet någonsin, från mars 2014 till mars 2015.