Hoppa till huvudinnehåll

Löner och arvoden

I vår lönepolicy står det tydligt att lönenivåerna för alla anställda ska vara måttliga samt att organisationen ska genomsyras av volontäranda.

Läkare, sjuksköterskor, logistiker och andra som arbetar i våra medicinska humanitära projekt har en lön som varierar mellan 17965kr -39268kr/månad, vilket baseras på erfarenhet och ansvar i projektet. Ersättningen stiger sedan med ökande erfarenhet och ansvar. Det betalas också ut ett traktamente som ska täcka kostnader för mat och liknande. Summan varierar beroende på stationeringsorten.

Vår lokalt anställda personal får löner som ligger i nivå med lönerna hos andra arbetsgivare i landet, såsom andra icke-statliga organisationer, privata företag och staten.

Styrelseordförandens lön

Arvodet för vår styrelseordförande är 50 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar 26 250 kronor i månaden. Prisbasbeloppet fastställs varje år av regeringen och ligger till grund för att beräkna olika sociala förmåner som garantipensioner, sjuk- och föräldrapenning samt studiemedel. Ordföranden har ett standardmässigt tjänstepensionsavtal. Övriga medlemmar i styrelsen arbetar ideellt.

Generalsekreterarens lön

I vår lönepolicy står det tydligt att lönenivåerna för alla anställda ska vara måttliga samt att organisationen ska genomsyras av volontäranda. Lönesättningen bygger på hay-metoden där arbeten utvärderas utifrån tre kriterier, 1) graden av praktisk teknisk kunskap, 2) graden av problemlösning 3) graden av ansvar. Lön bestäms därmed utifrån funktion och inte person, vilket vidare innebär att inga löner är förhandlingsbara. 

Grundlönen för den svenska generalsekreteraren är 58 311 kr/mån. Vår nuvarande generalsekreterare Oliver Schulz tjänar 73 200 kr/mån. 

Senast uppdaterad 5 mars 2024.