Hoppa till huvudinnehåll

Det här är svenska Läkare Utan Gränsers styrelse 2020/21. 

Peter Moberger, ordförande
Invald år: 2018

Peter Moberger är allmänkirurg och har även arbetat med gynekologi och förlossning.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Peter var på sitt första uppdrag i Darfur, Sudan 2004 som allmänläkare. Sedan dess har han gjort ytterligare åtta uppdrag, bland annat som kirurg i Centralafrikanska republiken och Irak samt under ebolautbrottet i Liberia 2014.

Katrin Kisswani, vice ordförande
Invald år: 2013

Katrin Kisswani är anestesisjuksköterska med en mastersutbildning i International Humanitarian Action från Uppsala universitet.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Katrin Kisswani har arbetat för Läkare Utan Gränser sedan 2005 och i akutpoolen mellan 2009 och 2013. Hon har arbetat bland annat i Jemen, Filippinerna, Haiti, Etiopien, Libanon, Sydsudan, Liberia och Syrien, främst i roller som projekt och akutkoordinator. 

Katrine Konar, sekreterare
Invald år: 2019

Katrine Konar har en master i internationell ekonomi och politik och skrev sin magisteruppsats i Sydafrika om prisdiskriminering av hiv-läkemedel. Efter många år i olika roller inom marknadsföring, kommunikation och företagsledning, driver hon idag en rekryteringsbyrå.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Katrine åkte på sitt första uppdrag 2016. Hon har varit i Bangladesh, Nigeria och Jemen, som ansvarig för HR, ekonomi, inköp och logistik.

Henrik Danielsson, kassör
Invald år: 2021

Henrik Danielsson är civilingenjör och ekonom med flera års erfarenhet av internationell strategi, affärsutveckling och handel. Henrik arbetade senast som Head of New Business på Clas Ohlson och Business Development Director på BillerudKorsnäs. Han har också varit Handelssekreterare och chef för Öst-, Central- och Västafrika på Business Sweden, chef för Business Sweden i Beijing och logistikchef på Beijer. 
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Henrik har sedan 2003 gjort uppdrag för Läkare Utan Gränser som logistiker i Sydsudan och Sudan. 

Laura Granö, styrelseledamot
Invald år: 2020

Laura Granö är läkare. Hon har en doktorsexamen i molekylärmedicin och specialiserar sig för närvarande i internmedicin vid Helsingfors universitetssjukhus. 
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Laura har arbetat som läkare och projektvårdansvarig i Indien, Kongo-Kinshasa och Sydsudan.

Karin Fischer Liddle, styrelseledamot
Invald år: 2017

Karin Fischer Liddle är sjuksköterska med vidareutbildning inom operationssjukvård. Hon har även en bachelorexamen i internationell hälso- och sjukvård. Hon arbetar för tillfället som avdelningschef på infektionskliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Karin var på sitt första uppdrag 1995 i Tjetjenien. Hon har dessutom arbetat i Uzbekistan, Somalia, Kina och senast i Sydsudan. Karin har haft olika roller under sina år i organisationen och har jobbat som sjuksköterska, medicinsk gruppledare, medicinsk koordinator och landchef. 

Beatrice Wangari Kirubi, styrelseledamot
Invald år: 2021

Beatrice Wangari Kirubi är läkare och folkhälsospecialist (public health). Hon har en mastersexamen i Health economics, policy and management. Hon är nu forskningsassistent på avdelningen för Global Public Health på Karolinska Institutet, där hon också undervisar. Beatrice var lokalanställd av Läkare Utan Gränser i Kenya 2010, har varit medicinsk koordinator både lokalt och internationellt och är även mentor för medicinska chefer. Hon har arbetat för MSF i flera år men även för WHO och International Organization for Migration (IOM).
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Kenya, South Sudan, Liberia

Adam Thomas, styrelseledamot
Invald år: 2014

Adam Thomas är verksamhetschef för Nationellt Center för Rett Syndrom och närliggande diagnoser. Han har tidigare arbetat för Big Lottery Fund i Skottland som rådgivare för välgörenhetsorganisationer.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Adam Thomas har sedan 2006 arbetat som logistiker, projektansvarig och landschef i Kongo-Kinshasa, Sudan, Sydsudan, Papua Nya Guinea, Indien, Somalia och Jemen.

Cecilia Werner Kastensson, styrelseledamot
Invald år: 2021

Cecilia Werner Kastensson har arbetat som journalist, kommunikationskonsult och kommunikationsdirektör och driver nu ett eget bolag inom kommunikation, ledarstöd och kriskommunikation. Cecilia började arbeta med operativt och strategiskt stöd till den svenska styrelsen för Läkare Utan Gränser 2017. Hon har en mastersexamen från University of Michigan samt en fil kand med statsvetenskap, journalistik och arkeologi samt en ettårig utbildning i styrelsearbete med styrelsecertifiering.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Styrelsesupport 2017–2021.

Pär Norén, styrelsesuppleant
Invald år: 2020

Pär Norén är utbildad gymnasielärare inom miljökunskap och geografi. Han har jobbat som lärare i riskanalys och olycksförebyggande arbete för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som beredskapssamordnare för Malmö Stad. För närvarande arbetar Pär som senioranalytiker för MSB i Stockholm.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Pär har haft fyra uppdrag som logistiker och projektkoordinator i Indien, Sydsudan, Pakistan och Afghanistan.

John Tzanos, styrelsesuppleant
Invald år: 2021

John är sjuksköterska med en magisterexamen i statsvetenskap. 
Uppdrag för Läkare Utan gränser: John började arbeta för Läkare Utan gränser 2007 som administratör i Somalia och arbetade fram till 2013 heltid i olika länder som logistiker, landsansvarig och akutsamordnare. 2011–2013 var han en del av Läkare Utan Gränsers akutteam. Efter detta har han haft olika uppdrag i fält och engagerat sig i Läkare Utan Gränsers föreningsliv, stöttat med utbildning av nya fältarbetare, hållit workshops i jämställdhet och förståelse om maktstrukturer, skrivit artiklar med mera. John har erfarenhet från myndighetsarbete i olika länder och har haft ledningsansvar i flera olika internationella organisationer.