Hoppa till huvudinnehåll

Det här är svenska Läkare Utan Gränsers styrelse 2020/21. 

Peter Moberger, ordförande

Invald år: 2018

Peter Moberger är allmänkirurg och har även arbetat med gynekologi och förlossning.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Peter var på sitt första uppdrag i Darfur, Sudan 2004 som allmänläkare. Sedan dess har han gjort ytterligare sju uppdrag, bland annat som kirurg i Centralafrikanska republiken och Irak och under ebolautbrottet i Liberia 2014.

Katrin Kisswani, vice ordförande

Invald år: 2013

Katrin Kisswani är sjuksköterska med en mastersutbildning i International Humanitarian Action från Uppsala universitet.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Katrin Kisswani har arbetat för Läkare Utan Gränser sedan 2005 och i akutpoolen mellan 2009 och 2013. Hon har arbetat bland annat i Jemen, Filippinerna, Haiti, Etiopien, Libanon, Sydsudan, Liberia och med syriska flyktingar i Turkiet.

Katrine Konar, sekreterare

Invald år: 2019

Katrine Konar har en master i Internationell Ekonomi och Politik och skrev sin magisteruppsats i Sydafrika om prisdiskriminering av hiv-läkemedel. Efter många år i olika roller inom marknadsföring, kommunikation och företagsledning, driver hon idag en rekryteringsbyrå.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Katrine åkte på sitt första uppdrag 2016. Hon har varit i Bangladesh, Nigeria och Jemen, som ansvarig för HR, ekonomi, inköp och logistik.

Andreas Häggström, kassör

Invald år: 2016

Andreas Häggström är civilingenjör och civilekonom. Han arbetar som frilanskonsult, med uppdrag som projektledare och controller.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Andreas har sedan 2006 gjort sex uppdrag för Läkare utan Gränser som logistiker och projektansvarig i Sudan, Pakistan, Nigeria och Etiopien. 

Adam Thomas, styrelsemedlem

Invald år: 2014

Adam Thomas är verksamhetschef för Nationellt Center för Rett Syndrom och närliggande diagnoser. Han har tidigare arbetat för Big Lottery Fund i Skottland som rådgivare för välgörenhetsorganisationer.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Adam Thomas har sedan 2006 arbetat som logistiker, projektansvarig och landschef i Kongo-Kinshasa, Sudan, Sydsudan, Papua Nya Guinea, Indien, Somalia och Jemen.

Anette Uddqvist, styrelsemedlem

Invald år: 2020

Anette Uddqvist har en maskiningenjörsexamen med fokus på utvecklingsbistånd, och har arbetat med Läkare Utan Gränser sedan 2010, som projektlogistiker, logistikchef och projektansvarig. Hon har dessutom arbetat för Handicap International som logistikchef för Jemen och på Läkare Utan Gränsers kontor i Stockholm som karriärrådgivare och som finanschef 2018 - 2019.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Sydafrika, Indien, Afghanistan och Sydsudan (fyra uppdrag).

Laura Granö, styrelsemedlem

Invald år: 2020

Laura Granö är läkare. Hon har en doktorsexamen i molekylärmedicin och specialiserar sig för närvarande i internmedicin vid Helsingfors universitetssjukhus. 
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Laura har arbetat som läkare och projektvårdansvarig i Indien, Kongo-Kinshasa och Sydsudan.

Karin Fischer Liddle, styrelsemedlem

Invald år: 2017

Karin Fischer Liddle är sjuksköterska med vidareutbildning inom operationssjukvård. Hon har även en bachelorexamen i Internationell Hälso- och sjukvård. Hon arbetar för tillfället som avdelningschef på infektionskliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Karin var på sitt första uppdrag 1995 i Tjetjenien. Hon har dessutom arbetat i Uzbekistan, Somalia, Kina och senast i Sydsudan. Karin har haft olika roller under sina år i fält och har jobbat som sjuksköterska, medicinsk gruppledare, medicinsk koordinator och landschef. 

Jon Gunnarsson Ruthman, styrelsemedlem

Invald år: 2018

Jon Gunnarsson Ruthman är sjuksköterska och har en bred erfarenhet inom akutsjukvård, infektion, pediatrik och psykiatri. Jon har en master i Internationell humanitär assistans från Uppsala universitet. 
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Jon var på sitt första uppdrag 2013 i samband med en mässlingsvaccinationskampanj i södra Kivu, Kongo-Kinshasa. Sedan dess har han gjort ytterligare två uppdrag i Kongo-Kinshasa samt uppdrag i bland annat Pakistan, Jordanien, Afghanistan och Haiti.

Erling Larsson, styrelsesuppleant

Invald år: 2019

Erling Larsson är läkare med flera års erfarenhet från internationellt Public Health arbete med WHO, Danida och SIDA i olika länder: Tanzania, Guinea Bissau, Uganda, Kenya, Östtimor och Indien.
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Sedan 2013 har Erling haft sex uppdrag i följande länder: Sydsudan (två uppdrag), Uganda, Guinea Bissau (två uppdrag) och senast i Kamerun 2019.

Pär Norén, styrelsesuppleant

Invald år: 2020

Pär Norén är utbildad gymnasielärare inom miljökunskap och geografi. Han har jobbat som lärare i riskanalys och olycksförebyggande arbete för MSB i Sverige och som beredskapssamordnare för Malmö Stad. För närvarande arbetar Pär som senioranalytiker för MSB i Stockholm.
Uppdrag för Läkare utan gränser: Pär har haft fyra uppdrag som logistiker och projektkoordinator i Indien, Sydsudan, Pakistan och Afghanistan.