Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna föreläser om sexuellhälsa för unga kvinnor
Publicerad 14 september 2022

Information motverkar tonårsgraviditeter

Foto: Laura Aceituno
En medarbetare från Läkare Utan Gränser föreläser om sexuell hälsa för unga kvinnor

I Honduras är både kunskapen om och tillgången till preventivmedel låg. Något som lett till en hög andel av tonårsgravideter i landet. Det beror inte minst på bristen på reproduktiv hälso- och sjukvård – en lucka som vi nu försöker fylla. 

I decennier har invånarna i Honduras ställts inför många utmaningar när det kommer till tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård. Det finns inte bara ett begränsat utbud av preventivmedel i landet, utan också en lucka i utbildning om reproduktiv hälsa för ungdomar. Detta har lett till att många flickor under 18 år blir gravida. Ungdomar i Honduras möter också stor risk att smittas av könssjukdomar. 

För 20 år sedan började Honduras hälso- och sjukvårdsmyndigheter att arbeta på en nationell policy för sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård som skulle respektera och uppfylla befolkningens behov. Trots detta finns det fortfarande stora klyftor när det gäller tillgång till den här typen av insatser, inklusive brist på vård före och efter förlossning samt tillgång till preventivmedel. 

Kvinnor och flickor är särskilt utsatta 

– När jag var tolv år gammal blev jag utnyttjad av min morfar två gånger, berättade María* för vår personal under ett besök på vår vårdcentral i La Bueso, en by inte långt från Choloma i norra Honduras. 

– Jag bestämde mig för att flytta hemifrån när jag var 14 år gammal, tre år senare var jag mamma till två barn. Jag är nu 33 och har sju barn. 

För ungefär ett år sedan blev María gravid på nytt efter en våldtäkt. När hon försökte registrera sin fem månader gamla dotter kom hon i kontakt med vår vårdcentral i La Bueso. 

– Jag gick inte till någon läkare efter våldtäkten och blev förvånad när jag insåg att jag hade blivit gravid. Med hjälp av en granne, som är sjuksköterska, födde jag hemma eftersom det inte finns någon vårdcentral i mitt område och jag inte hade några pengar för transport, än mindre för att besöka en privat klinik. 

I Choloma är behoven akuta

– Med tanke på behovens omfattning är det angeläget att landets myndigheter ökar sina ansträngningar. Det är också viktigt att vårdcentraler har tillgång till läkemedel och utbildad personal inom området, förklarar Robert López, psykolog och hälsoinformatör för Läkare Utan Gränser i Choloma och fortsätter. 

– Vi besöker byar där det inte finns läkare eller sjuksköterskor och ingen kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. I vissa områden finns det inte en enda person som kan första hjälpen eller som kan ge råd kring preventivmedel, säger Robert López. 

Utifrån denna bakgrund började vi i år ge sjukvård, psykologiskt stöd och utbildning om sexuella och reproduktiva hälsofrågor i Choloma och närliggande San Pedro Sula. Teamen som består av läkare, sjuksköterskor, psykologer och hälsoinformatörer besöker olika områden för att erbjuda konsultationer före och efter förlossningen, psykosocialt stöd, preventivmedel, information samt hälsofrämjande insatser. Arbetet riktar sig till sårbara grupper som har höga frekvenser av våld, särskilt sexuellt våld, och där det finns ett stort antal gravida kvinnor och ungdomar. 

Dessutom har teamet lanserat ett projekt på vårdcentraler, skolor samt genom våra egna mobila kliniker för att utbilda ungdomar om sexuella och reproduktiva hälsofrågor. Genom möten av det här slaget får ungdomar möjlighet att ställa frågor om hur de kan skydda sig mot könssjukdomar och vilka preventivmedel som finns.

Information är en av de viktigaste insatserna

Marías berättelse är inte unik – utan i stället ett eko av alla de kvinnor som utsätts för sexuellt våld eller våldtäkt från en tidig ålder. Under de senaste tio åren har vårt team i Honduras vårdat 3 500 personer som blivit utsatta för sexuellt eller könsrelaterat våld. Många vet inte hur viktigt det är att söka vård efter en våldtäkt. 

Medan María väntade på registreringspapperen, kontaktade en av våra hälsoinformatörer henne för att berätta om vilken typ av vård och stöd hon kan få av Läkare Utan Gränser.  

– De senaste åren har jag gått igenom mycket. Jag brukade ha sex för pengar - i dag har jag många barn. Bara det faktum att jag nu har tillgång till gratis preventivmedel ger mig sinnesfrid, säger María. 

Avstigmatisering - ett viktigt steg framåt

Att höja medvetenheten är en stor del av Robert Lópes och hans kollegors arbete.  

– Sårbarhet återspeglas också i den befintliga klyftan när det gäller rådgivning eller stöd för användningen av preventivmedel, både hos vuxna kvinnor och hos ungdomar, förklarar Robert López, och fortsätter: 

– En del är inte medvetna om att det finns preventivmedel eller konsekvenserna av oskyddat sex.  

Under de senaste tio månaderna har vårt team i Choloma tillhandahållit preventivmedel till 690 personer i 15 olika områden. 

De personer som teamet har kommit i kontakt med har velat lära sig mer om sexuell och reproduktiv hälsa. Förutom att prata om vikten av förebyggande, planering och egenvård, prioriterar hälsoinformatörerna också att arbeta för att avstigmatisera frågor som rör sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård samt minska fördomar mot personerna som söker råd. 

*Namnet har ändrats.