Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnors hälsa

Foto: Sam Phelps
Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Varannan minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossningskomplikationer. Vi arbetar med att minska barn- och mödradödligheten genom hälsokontroller under graviditeten, akut förlossningsvård, eftervård och genom att säkra tillgången till preventivmedel och säker abort.

Vad som orsakar dödsfall hos gravida kvinnor under graviditeten, under eller efter förlossningen är detsamma oberoende av var man befinner sig i världen. Skillnaden är tillgången till kvalitetssäkrad sjukvård.

Majoriteten av förlossningsrelaterade dödsfall, omkring 99 procent, sker i låginkomstländer. Mer än hälften av dessa dödsfall inträffar i Afrika söder om Sahara och en tredjedel i södra Asien. Dödligheten vid graviditet och risken för komplikationer ökar dessutom för kvinnor som bor på landsbygden och bland tonårsflickor.

Mödrahälsovård

I många länder och av många anledningar föder kvinnor ofta hemma. Endast 40 procent av förlossningarna i världen sker på sjukhus. I de länder där flest kvinnor föder barn hemma är också mödradödligheten som högst.

Stöd under graviditet och förberedelse för förlossning

Vård och stöd under graviditet och innan förlossning förbättrar kvinnans hälsa under graviditeten och stödjer fostrets utveckling. Tack vare denna vård minskar antalet dödfödda barn. Patientbesöken innan förlossningen är viktiga för att kunna upptäcka och behandla hälsoproblem hos kvinnorna. Vi ger dem också hälsoråd.

Ett patientbesök innan beräknad förlossning ger oss möjlighet att informera kvinnan och familjen om de eventuella riskerna som kan uppstå under förlossningen. Vi kan även hjälpa dem att förbereda sig inför akuta situationer och hitta en närliggande vårdcentral dit de kan gå för att föda sitt barn utan att stöta på hinder och förseningar.

I genomsnitt sker 60 procent av förlossningarna i världen i närvaro av kvalificerad sjukvårdspersonal, medan andelen i låginkomstländer bara är 34 procent. Utan sjukvård ökar risken för att gravida kvinnor dör av förlossningskomplikationer, förlossningskramper, biverkningar av malaria eller andra sjukdomar.

De främsta orsakerna till mödradödlighet

Dödligheten vid graviditet ökar i låginkomstländer där många kvinnor saknar tillgång till bra och säker sjukvård. Det finns flera orsaker till skador och dödsfall hos gravida eller nyförlösta kvinnor:  

Blödningar

Kraftiga blödningar står för en fjärdedel av mödradödligheten. Utan förlossningsvård riskerar även fullt friska kvinnor som drabbas av blödningar efter förlossningen att dö inom två timmar.

Det gäller att tidigt identifiera varningssignaler under förlossningen och påbörja behandling med livmodermassage, vätska i dropp och läkemedel för att stoppa blödningen.

Blodförgiftning (sepsis)

Sepsis, den slags infektion som tidigare kallades blodförgiftning, är den främsta dödsorsaken efter förlossningar. En av 20 kvinnor som föder barn utvecklar en infektion som kräver en antibiotikakur för att förhindra potentiellt dödsfall.

Rent vatten och rena ytor under förlossningen är oerhört viktigt för att förbygga infektioner. I de fall kvinnan ändå får en infektion efter förlossningen är det viktigt att snabbt behandla med antibiotika.

Graviditetskramper (eklampsi)

Krampanfall under graviditeten (eklampsi) är den tredje största dödsorsaken för havande kvinnor. Orsaken är kopplad till högt blodtryck och kännetecknas av kraftiga kramper som kan leda till koma och i värsta fall döden. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) sker omkring 70 000 fall av eklampsi varje år i låginkomstländer.

De häftiga kramperna kan förhindras och behandlas med läkemedlet magnesiumsulfat, även kallat epsomsalt.

Osäker abort

Osäker abort innebär att en oplanerad graviditet avbryts med hjälp av personal som saknar rätt medicinsk kunskap, eller att ingreppet utförs i en ohygienisk miljö. Varje år behöver omkring sju miljoner kvinnor vård på grund av osäkra aborter och var sjätte minut dör en kvinna på grund av osäker abort. De som överlever lider ofta av allvarliga konsekvenser som infertilitet eller komplikationer vid framtida graviditeter.

Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård skulle minska antalet osäkra aborter märkbart. Tillgång till preventivmedel är viktigt för att förebygga oönskade graviditeter. Skulle en kvinna önska att avbryta en graviditet måste hon erbjudas säker abort som utförs av utbildad vårdpersonal och under säkra förhållanden.

Läs mer om osäkra aborter.

Långdragna förlossningar

Långdragna förlossningar är en annan ledande orsak till dödsfall och sjuklighet, särskilt i Afrika söder om Sahara och i sydöstra Asien. En av de komplikationer som kan drabba kvinnor i samband med en långdragen graviditet uppstår en onaturlig förbindelse mellan slidan och urinblåsan, eller mellan slidan och ändtarmen. Kvinnorna blir urin- och/eller avföringsinkontinenta. Vi behandlar kvinnor med fistel i underlivet i länder där förlossningsvård saknas eller är otillräcklig.  

Så jobbar vi mot mödradödlighet

Vi arbetar för att minska barn- och mödradödligheten i mer än 20 länder genom hälsokontroller under graviditeten, akut förlossningsvård, eftervård och tillgång till preventivmedel och säker abort.

Varje år assisterar våra team vid cirka 300 000 förlossningar.

Mobila kliniker

Eftersom Läkare Utan Gränser inte sällan är den enda sjukvårdsgivaren på de platser där vi arbetar måste kvinnor ofta resa långt hemifrån för att nå oss. Det händer att kvinnor inte påbörjar den långa resan förrän komplikationer uppstår. Därför har vi startat mobila kliniker som reser till svåråtkomliga områden där människor inte har tillgång till sjukvård.

Dessa mobila kliniker har, förutom möjlighet att erbjuda viss sjukvård, ett remissystem för att identifiera kvinnor med komplikationer som behöver komma till sjukhus där de kan få rätt vård.

Akut förlossningsvård

Akut förlossningsvård med kvalificerad personal redo att hantera komplicerade förlossningar kan vara avgörande för en kvinnas överlevnad vid en komplicerad förlossning. En av våra utmaningar är att engagera de människor vi stödjer att använda den akuta förlossningsvården vi erbjuder.

Det här kräver att vi förlägger vårdservice i närheten av människor som är i behov av vård, att vi anpassar vårdservicen till kulturen och vi gör vården kostnadsfri. Majoriteten av våra patienter tillhör de fattigaste grupperna av befolkningen och kan inte betala för sjukvård.

Vård efter förlossning

De flesta sjuk- och dödsfall sker efter att förlossningen har ägt rum. Även för barnet är tiden efter förlossningen fylld av risker. Hela 30 procent av dödsfallen bland barn sker inom de första fyra veckorna och majoriteten av dödsfallen sker när barnet bara är några dagar gammalt. Vården efter en förlossning är särskilt viktigt för att försäkra att både barnet och modern mår bra fysiskt och mentalt.

Senast uppdaterad 4 juli 2018.