Hoppa till huvudinnehåll
En labbtekniker i Mali analyserar bakterietest.
Publicerad 20 juni 2022

App lanseras i kampen mot antibiotikaresistens

Foto: Ismael Diallo
En labbtekniker i Mali analyserar bakterietest.

Vi lanserar smartphone-applikationen Antibiogo, som förenklar diagnostisering av antibiotikaresistens. Det CE-certifierade diagnostiska verktyget har utvecklats för att möta behoven i låg- och medelinkomstländer och kommer nu att införas i våra projekt och framöver göras tillgängligt brett.

Antibiogo är en kostnadsfri applikation som kan laddas ned och användas offline och som ger nytt hopp för att möta det hälsohot som antibiotikaresistens utgör. Det diagnostiska verktyget möjliggör för labbpersonal som inte är expertutbildade att mäta och tolka antibiogram, ett test som fastställer bakteriers känslighet mot olika typer av antibiotika. Testet är nödvändigt för att hjälpa läkare att förskriva den mest effektiva antibiotikan till sina patienter, och tyds ofta av mikrobiologer som inte finns tillgängliga i låg- och medelinkomstländer.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antimikrobiell resistens som ett omfattande hot mot den globala folkhälsan. Antimikrobiell resistens skördade över en miljon liv under 2019 och kan komma att utgöra den främsta dödsorsaken i världen 2050 om inte fler åtgärder införs.

– Tack vare Antibiogo kan nu anställda vid mikrobiologiska labb i låginkomstländer läsa och tolka ett antibiogram direkt på sin telefon. Rätt använt är Antibiogo ett fantastiskt nytt diagnostiskt verktyg som hjälper till att säkerställa bredare tillgång till högkvalitativa bakteriologiska tester även när utbildade mikrobiologer inte finns tillgängliga. Detta möjliggör att behandla patienter med den mest passande antibiokan och minskar således antibiotikaresistens, säger läkaren Nada Malou som är ansvarig för Antibiogo.

Framtaget med användarna

Majoriteten av diagnostiska verktyg utvecklas i höginkomstländer i linje med marknadslogik vilket innebär att de först görs lönsamma och inte förrän efter det blir tillgängliga för länder med knappa resurser och då tas inte dessa länders förutsättningar in i beräkning.

– Antibiogo har utvecklats baserat på behoven i resursfattiga länder och är framtaget tillsammans med användarna. Den modell som använts för att utveckla applikationen är motsatt från vad som är standard inom den medicinska industrin, och möter de faktiska behoven som vi ser i låginkomstländer, fortsätter Nada Malou.

I höginkomstländer används automatiserade system för avläsning och tolkning av antibiogram, och av mikrobiologers expertis, vilket underlättar förskrivning av antibiotika. Men i låg- och medelinkomstländer, som inte har denna dyra utrustning eller tillräckligt många kliniska mikrobiologer, är identifiering av antibiotikaresistens mycket mer komplicerad eller ofta frånvarande.

Antibiogo bygger på bildbehandling, artificiell intelligens och ett befintligt expertsystem. Appen möjliggör för laboratoriepersonalen att mäta diametern på det område som det inte växer bakterier mätt från bomullsskiva som är indränkt med ett visst antibiotikum och att tolka deras resultat, utan att nödvändigtvis ha expertis inom mikrobiologi.

Resultaten visar på en mycket hög nivå av överensstämmelse, mellan 90 och 98 procent beroende på bakterier, när de jämförs med tolkningen gjord av kvalificerade mikrobiologer.

Antibiogo kommer att användas först och främst i våra laboratorier i Mali, Centralafrikanska republiken, Jordanien och Jemen och kommer därefter att distribueras bredare. På sikt är detta verktyg avsett för vårdpersonal i alla låg- och medelinkomstländer. Efter att slutlig certifiering erhållits 2023 kommer applikationen att kunna laddas ner av alla mikrobiologiska laboratorier i alla låg- och medelinkomstländer.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare