Hoppa till huvudinnehåll

Att erbjuda säkra aborter i ett nedstängt land

Kgaladi Mphahlele
Kgaladi Mphahlele

Kgaladi Mphahlele leder Läkare Utan Gränsers arbete med abortvård och familjeplanering i Rustenburg, en stad som ligger vid berget Magaliesbergs fot i Nordvästprovinsen i Sydafrika. Kgaladi har arbetat med säkra aborter i 12 år och för Läkare Utan Gränser sedan tre år. Han ansvarar för arbetet med säkra aborter, klinisk utbildning samt är mentor för personalen på flera av distriktets kliniker som utsetts av myndigheterna att erbjuda säkra aborter. 

Här berättar Kgaladi om de sekundära effekterna av covid-19 såsom tillgången till preventivmedel och säkra aborter. Han pratar också om varför sexuell och reproduktiv hälsa alltid är nödvändig sjukvård:

"Tshireletso* som är 35 år kom till kliniken idag och bad om att få göra en abort. Dessvärre hade jag ingen möjlighet att hjälpa henne, hon hade gått för långt i sin graviditet. Hon var gravid i tjugosjunde veckan. Jag frågade varför hon hade väntat så länge med att söka sig till oss. Hon berättade att besöket ursprungligen var bokat till den 27 mars, men att det var då den nationella nedstängningen trädde i kraft och att hon av den anledningen inte kunde ta sig till kliniken. Hon kom ändå tillbaka en vecka senare, men nekades då av säkerhetsvakter som arbetade för hälsodepartementet. De berättade att inga aborter genomfördes under nedstängningen och att hon var välkommen när samhället hade öppnat upp igen. 

Hon kom alltså tillbaka idag, så fort restriktionerna hade lyfts. Det var hennes tredje försök att få den vård hon behövde. Hon bad mig att hjälpa henne, hon var arbetslös och hade barn att försörja. Men det var för sent, jag kunde inte hjälpa henne. Vi erbjöd henne samtalsstöd och kopplade ihop henne med en socialarbetare. Det här är bara ett exempel på konsekvenser vi ser av covid-19-epidemin på annan nödvändig vård.  

Under de första dagarna av nedstängningen i Sydafrika ökade antalet samtal om sexualbrott och könsbaserat våld till den nationella telefonlinjen med trehundra procent, men antalet personer som sökte sig till våra kliniker minskade. Kollektivtrafiken stängdes ner och utegångsförbud hindrade människors rörelsefrihet. Restriktionerna har även gjort att många blivit arbetslösa. Trots att många har varit i stort behov av vård har de inte lyckats ta sig från sina hem till klinikerna.

Att definiera nödvändig sjukvård

Pandemin har drabbat oss som en storm. Ingen har varit tillräckligt förberedd för något som detta. En kort tid in i nedstängningen blev det uppenbart att många kliniker hade misstolkat riktlinjerna från myndigheterna. Ett resultat av det blev att arbetet med aborter tillfälligt pausades, detta då det ingreppet inte ansågs vara nödvändigt. All typ av ”icke-nödvändig” behandling pausades. Även på de kliniker där man hade tolkat riktlinjerna annorlunda pausades arbetet med aborter - detta då sjuksköterskorna omplacerades till avdelningar som arbetade med covid-19. 

Läkare Utan Gränser kommunicerade ett tydligt ställningstagande till ansvariga myndigheter i landet: Aborter kan inte ses som valfria behandlingar, sexuell och reproduktiv hälsa är nödvändig vård och aborter måste ses som ett akut ingrepp.

Vi uppmanade kliniker att fortsätta genomföra säkra aborter, och hjälpte dem att implementera riktlinjerna från myndigheterna utan att tillgången till nödvändiga behandlingar ströps. 

Ett ökat vårdbehov med lägre kapacitet

Vi genomförde även andra förändringar för att säkerställa tillgången till säker vård. Alla kliniker måste testa besökarna för covid-19 innan de får släppas in i lokalerna. Vi säkerställer också att personer söker nödvändig vård, är det besvär som kan vänta skickas de hem igen och får återvända när nedstängningen i landet har lyfts. 

Klinikerna vi stöttar erbjuder dock inte bara sexuell och reproduktiv vård, de erbjuder en bredd av primärvård. För att säkerställa att kvinnor som kommer till klinikerna för att få en säker abort inte sållas bort i det första steget av screeningen har vi infört ett extra steg. Vi säger: ”Alla som söker för sexuell och reproduktiv vård, stå på den här sidan”. De som behöver genomgå en abort träffar vårdpersonal samma dag.

Normalt sett har vi kapacitet att genomföra 20 aborter per dag, men med alla säkerhetsåtgärder på plats kan vi idag bara genomföra 8 till 10 aborter per dag. Säkerhetsåtgärderna handlar om att minimera risken att utsätta patienter för covid-19. Vi har bland annat minskat kapaciteten i väntrummen från 50 till 15 personer."

Sondela, Rustenburg, Sydafrika
Foto: Tadeu Andre / Läkare Utan Gränser
En bil från Läkare Utan Gränser i Rustenburg

Söka vård hemifrån 

"I början av nedstängningen började Läkare Utan Gränser arbeta med telemedicin så att personer som utsatts för våld kunde ringa in till klinikerna för att få hjälp. 

Vi planerar också att börja erbjuda telemedicin för kvinnor som söker för att göra abort. Aborter som genomförs med utskriven medicin, i hemmet, har visat sig vara väldigt säkra. Vi informerar kvinnan om vad hon ska göra om blödningen inte slutar, och vad hon behöver göra om det skulle uppstå något akut. Forskning visar att 99 procent av medicinska aborter, eller hemaborter som de också kallas, genomförs helt utan några komplikationer.  

Den främsta hindret när det kommer till hemaborter i Sydafrika är att dessa endast är tillåtna fram till vecka 9. Vi försöker påverka myndigheterna i frågan, med en förhoppning om att de ska höja denna gräns till 12 veckor, eftersom vi vet att det är en säker behandling som dessutom kan minska belastningen på klinikerna.

Säkra aborter är sjukvård

Abort har varit lagligt i Sydafrika sedan 1996, men det är fortfarande ont om kliniker som erbjuder tjänsten och personal som är villig att genomföra behandlingen. 

Innan jag började arbete med aborter arbetade jag som sjuksköterska på en klinik i Mpumalanga. En dag hade vi en patient som kom in och inte slutade blöda, jag förstod först inte varför. Vi lyckades stabilisera henne och remitterade henne till sjukhuset för fortsatt behandling. På eftermiddagen besökte jag henne på sjukhuset. Hon berättade att hon hade köpt abortläkemedel på gatan. När blödningen inte upphörde sökte hon sig till kliniken så snart som möjligt.

Dagen därpå frågade jag min chef på kliniken om kvinnan. ”Abort är lagligt i Sydafrika”, sa jag, ”Så varför köper människor läkemedel på gatan, istället för att söka vård på en klinik?” Då förklarade min chef att det helt enkelt inte finns tillräckligt många kliniker som erbjuder aborter. 

När jag hörde det bestämde jag mig för att börja arbeta med säkra aborter, och det har jag gjort sedan dess. Säkra aborter har alltid varit något som jag sett som sjukvård. Det är alltid kvinnans val vad hon vill göra med sin kropp. Vi måste säkerställa att kvinnor alltid har tillgång till säkra aborter, framförallt under en pågående pandemi."

* Patientens namn har ändrats

SLUT

Vårt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa i Rustenburg

Under 2015 genomförde Läkare Utan Gränser en enkätundersökning i Rustenburg som visade att 1 av 4 kvinnor mellan 18 och 49 år blivit våldtagen någon gång i livet. Trots det svarade bara 5 procent av dessa att de uppsökte hjälp på en klinik.

Sedan enkäten genomfördes har vi drivit flera projekt kring sexuell och reproduktiv hälsa. Ett av dessa projekt har fokuserat på vård för överlevare av sexuellt våld i distriktet Bojanala, där Rustenburg ligger. Vi arbetar även på så kallade Kgomotso Care Centers, där Kgomotso betyder ”en trygg plats”, som erbjuder medicinsk vård samt psykosocial och socialt stöd för överlevare av sexuellt och könsbaserat våld.

Läkare Utan Gränser stöttar även kliniker för sexuell och reproduktiv hälsa i Boitekong och Phkeng, där personer som remitteras från Kgomotso Care Centers erbjuds en mängd behandlingar, till exempel säkra aborter.