Hoppa till huvudinnehåll

Abort

Varje år dör 47 000 kvinnor efter osäkra aborter världen över.
Foto: Patrick Farrell
Vem som helst som inte har tillgång till säker abortvård riskerar att skadas eller dö till följd av en osäker abort.

Osäkra aborter är en av de främsta orsakerna till den globala mödradödligheten. Detta trots att dödsfall på grund av osäkra aborter nästan helt och hållet kan förebyggas. För att rädda liv måste säker abortvård vara en del av den grundläggande sjukvården. 

Vad är en osäker abort?

En osäker abort är en abort som utförs av någon som inte är kvalificerad för uppgiften eller att den utförs under ohygieniska förhållanden. I våra projekt träffar vi kvinnor och flickor som ätit eller druckit traditionella kurer eller giftiga substanser som blekmedel och batterisyra. En annan metod för att avsluta en oönskad graviditet kan vara att införa vassa föremål i vagina.

Konsekvenserna av en osäker abort kan bli mycket allvarliga – kraftiga blödningar, infektioner och skador på urinvägar och inre organ är några exempel. Osäkra aborter kan leda till långvariga konsekvenser som infertilitet och kronisk smärta. Dessutom dör enligt WHO omkring 22 800 kvinnor och flickor varje år till följd av en osäker abort. 

Lyssna: Barnmorskan Lena om aborter i vår podcast "Uppdrag: Rädda liv"

Vem som helst som inte har tillgång till säker abortvård riskerar att skadas eller dö till följd av en osäker abort. Att vården inte är tillgänglig kan bero på att den inte är gratis eller att det är brist på utbildad personal som dessutom är villig att utföra säkra aborter.

Stigmatisering och juridiska restriktioner begränsar också tillgången. Nästan alla osäkra aborter utförs i låg- och medelinkomstländer och kvinnor och flickor som befinner sig i ett område drabbat av krig eller konflikt är ofta extra drabbade då tillgången till vård minskar. 

Osäkra aborter en dold kris | Barnmorskan Elin Erland berättar om en patient

Så arbetar vi med säkra aborter

För att minska mödradödligheten och lidandet till följd av oönskade graviditeter och osäkra aborter arbetar Läkare Utan Gränser med ett heltäckande perspektiv på sexuell- och reproduktiv hälsa. Förutom säkra aborter inkluderar det även preventivmedelsrådgivning och vård i samband med- och efter en abort.

Vi uttalar oss också om skadliga politiska policys som ”the Global Gag Rule” och andra initiativ som minskar tillgången till säker abortvård. Vi bedriver även forskning kring effekterna av- och behandlingen av komplikationer till följd av osäkra aborter i konfliktdrabbade områden. 

Under 2020 utförde Läkare Utan Gränser cirka 30 000 säkra aborter i 34 länder och vi behandlar också komplikationer till följd av främst osäkra aborter. 

 

Senast uppdaterad 17 december, 2021.