Hoppa till huvudinnehåll

Barn dör inte längre av blyförgiftning

Publicerad 9 februari 2022
Läkare Utan Gränsers team som arbetade med vårt projekt för att minska blyförgiftning i Zamfara, Nigeria.
Foto: Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränsers team som arbetade med vårt projekt för att minska blyförgiftning i Zamfara, Nigeria.

Under flera år dog hundratals barn i norra Nigeria av blyförgiftning. Orsaken var osäker gruvdrift i området. Men tack vare hårt arbete, tillsammans med andra organisationer, har vi lyckats vända den negativa trenden. I februari lämnade vi över vårt projekt till myndigheterna.

I mars 2010 blev vi varse om ett stort antal döda barn i delstaten Zamfara i Nigeria där fler än 400 barn hade dött inom loppet av bara sex månader i flera byar. 

– Innan Läkare Utan Gränser kom led vi mycket, minns Alhaji Muhammadu Bello, ansvarig för byn Dareta. I min by dog 120 barn. Varje dag dog sex, sju barn.

Laboratorietester bekräftade höga halter av bly i blodet hos de överlevande. Grundorsaken till förgiftningen var miljöförorening genom osäker gruvvdrift i området, där guldfyndigheter innehåller en ovanligt hög koncentration av bly. Bly kan orsaka allvarliga hjärnskador och dödsfall hos barn.

– Småskalig gruvdrift hade pågått i ett decennium i det här området. Människor förvandlade byarna till förädlingsplatser och förorenade miljön under många år. Barn exponerades för förorenat damm och jord i byarna, säger Läkare Utan Gränsers projektkoordinator Benjamim Mwangombe.

"Barn exponerades mer än tre gånger"

Innan vi kunde börja behandla patienter behövde de förorenade områdena åtgärdas så att barnen inte skulle fortsätta att exponeras för gifter. Mellan juni 2010 och augusti 2013 gav miljöingenjörsorganisationen TerraGraphics International Foundation utbildning inom miljöledning till Zamfara Environmental Sanitation Agency (ZESA). I samarbete med invånarna sanerades åtta byar i områdena runt Anka och Bukkuyums genom att avlägsna förorenad jord och bearbetningsavfall från bostadsområden, brunnar och dammar.

Omedvetna om hälsoriskerna

Mellan maj 2010 och december 2021 screenade vi 8 480 barn under fem år för blyförgiftning. Mer än 80 procent av dem skrevs in i ett behandlingsprogram, bland dem fick 3 549 barn långvarig kelatbehandling för att ta bort bly från deras blod.

Fem år efter utbrottet i Zamfara upptäcktes ytterligare ett blyförgiftningsutbrott i två byar i Nigerias delstat Niger i april 2015. Det orsakades också av småskalig guldbrytning och ledde till att minst 30 barn dog. Vi vårdade 139 barn med kelatbehandling kort efter saneringen och överlämnade projektet till de statliga myndigheterna i Niger och de traditionella ledarna i oktober 2018.

Sanering och kelatbehandling är inte bara mycket dyra, utan också otillräckliga för att eliminera risken för blyförgiftning i samhällena. På grund av den skenande fattigdomen och bristen på andra sysselsättningsmöjligheter i området är småskalig gruvdrift det enda alternativet för många människor. Många var omedvetna om de hälsorisker som deras gruvdrift orsakade. Vissa tidigare sanerade områden har återförorenats.

– Vi hade barn som exponerades mer än tre gånger. Även om deras by är sanerad kanske de leker i sin farbrors by där jorden är förorenad, säger Benjamim Mwangombe.

Att förebygga blyförgiftning

Den enda hållbara långsiktiga lösningen är att förebygga blyförgiftning. Därför anlitade vi OK International, en extern partner specialiserad på arbets- och industrihälsa, för att utveckla och implementera pilotprojekt för säkrare gruvdrift i delstaterna Niger och Zamfara. Arbetet gjordes i samarbete med flera myndigheter i Nigeria.

En man står vid en gruvingång med flera säckar jord i Zamfara, Nigeria.
Foto: Läkare Utan Gränser
En man som arbetar med att sanera gruvor i Zamfara, Nigeria, tar hand om jord från en gruva som innehåller bly.

Gruvarbetare fick information och verktyg för att minska exponeringen under gruv- och bearbetningsaktiviteter och för att minimera kontaminering utanför anläggningen. Resultaten av pilotprojekten är hoppfulla, och delstatsregeringarna säger att de är engagerade i att skala upp säkrare gruvdrift i delstaterna Zamfara och Niger. 

– Vi kommer att fortsätta att se till att miljön förblir ren, så att barn inte blir förgiftade igen, säger Alhaji Shehu Anka, generaldirektör för ZESA.

En fattigdomsdriven verksamhet

Nästan 12 år efter att Läkare Utan Gränser först började arbeta i området dör nu inga fler barn av blyförgiftning i Zamfara. Därför lämnade vi i början av februari i år över projektet till centrala myndigheter i delstatsregeringen i Zamfara, Anka Emirate Council och lokalsamhället.

Benjamin Mwangombe säger att den betydande minskningen av dödligheten hos barn under fem år och sjukligheten relaterad till blyförgiftning inte är den enda framgången. 

– En annan stor framgång var att vår insats var samhällsbaserad. Invånarna har varit involverade hela tiden så att de kunde ta ägarskap. Vi förbättrade också den lokala kapaciteten. I framtiden, om det blir ett nytt utbrott, kommer det att finnas kapacitet att agera.

"Förebyggande åtgärder kräver engagemang från alla"

En av nyckelfaktorerna för en framgångsrik minskning av exponeringen för blyförgiftning var att involvera internationella organisationer med expertis inom miljöhälsa, säkrare gruvdrift och arbetshälsa som kompletterade våra medicinska insatser.

Men utmaningarna kvarstår. Småskalig gruvdrift är en fattigdomsdriven verksamhet som kommer att bestå så länge guldbrytningen är lönsam. Nyligen upptäcktes ett annat område med en hög nivå av blyförorening i byn Abare i Zamfara. I slutet av januari 2022 godkände delstatsregeringen i Zamfara finansieringen av miljösaneringen av det förorenade området.

För att botemedel ska vara hållbara på lång sikt och för att förhindra att barn dör av blyförgiftning igen, måste alla fortsätta att vara engagerade i att främja och upprätthålla säkra gruvdriftsmetoder.

- Förebyggande åtgärder kräver engagemang från alla – från traditionella ledare till statliga myndigheter och lagstiftare, så att allas ansträngningar hjälper till att upprätthålla det projekt som vi har överlämnat och förhindra eventuella framtida utbrott av blyförgiftning i delstaten Zamfara, säger Benjamin Mwangombe.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare