Hoppa till huvudinnehåll

Blockerad från att rädda liv

Publicerad 20 juli 2021
Vårt sök- och räddningsfartyg Geo Barents i hamnen i Augusta, Sicilien.
Foto: Pablo Garrigos/Läkare Utan Gränser
Vårt sök- och räddningsfartyg Geo Barents i hamnen i Augusta, Sicilien.

Läkare Utan Gränsers räddningsfartyg Geo Barents är fortsatt beslagtaget och blockerad av italienska hamnmyndigheter. Samtligt fortsätter tragedin på Medelhavet och hundratals människor dör. 

Det var efter en 14 timmar lång inspektion som genomfördes av italienska myndigheter i Augusta, Sicilien, den 2 juli som Geo Barents blockerades efter att ha fått 22 anmärkningar, varav 10 påstås vara anledningar till att fartyget förhindras återvända till havs. 

När Geo Barents sjösattes i maj tidigare i år var fartyget fullt utrustad och certifierad för att utföra sök- och räddningsaktiviteter, allt enligt gängse regler och förordningar införda av sjöfartsmyndigheter.

Mellan den 10 - 12 juni genomförde Läkare Utan Gränser en rad räddningar där 410 människor undsattes från att drunkna. Alla räddade visade tecken på extrem utmattning och utsatthet. Bland dem fanns 16 kvinnor, varav sex reste ensamma, en kvinna var gravid och 101 var ensamkommande barn. De flesta kom från krigshärjade länder, såsom Syrien, Etiopien, Eritrea, Sudan och Mali.

"Detta är politiskt motiverat"

Läkare Utan Gränser uppmanar italienska myndigheter att upphöra med de administrativa trakasserier som vidtagits för att blockera humanitära insatser till sjöss. Sedan 2019 har de italienska myndigheterna genomfört 16 hamnkontroller på rädddningsfartyg som drivs av ideella organisationer, vilket har lett till administrativ blockering vid 13 tillfällen. Detta motsvarar totalt 1 078 dagar då räddningsfartyg blockeras från att rädda liv till havs.

- Även om hamnkontroller är legitima procedurer för att garantera säkerheten till havs, har statliga myndigheter riktat in sig fartyg som drivs av ideella organisationer på ett diskriminerande sätt. Därför går bara att dra slutsatsen att detta är politiskt motiverat, säger Duccio Staderini, sök-och räddningsrepresentant för Läkare Utan Gränser. 

Förutom en rad mindre anmärkningar, som enkelt kan åtgärdas, ifrågasätter italienska myndigheterna fartygets lämplighet att genomföra löpande sök- och räddningsinsatser och hävdar att fartyget hade för många människor ombord. 

I internationell lag finns dock ingen specifik klassificering för humanitära räddningsfartyg. En sådan oärlig tolkning av sjörätten bortser från det faktum att räddningsinsatser, där fartygets är skyldighet är att bistå människor i nöd, anses vara force majeure-situationer. Därför bör antalet personer ombord inte beaktas, i syfte att säkerställa att fartyg följer den internationella konventionen om säkerhet för människoliv till havs (SOLAS). 

Vi arbetar för att kunna återvända

Geo Barents finns på havet av en anledning. Det är ett resultat av frånvarande statligt ledda sök- och räddningsinsatser vid världens dödligaste havsrutt. Europeiska stater har gett sitt stöd till den libyska kustbevakningen, samtidigt som de blockerar organisationer som försöker fylla tomrummet som europeiska stater har skapat.

Läkare Utan Gränser arbetar för att snabbt kunna återvända till havs och rädda liv och arbetar på en handlingsplan för att åtgärda de anmärkningar som rapporterats av de italienska myndigheterna.