Hoppa till huvudinnehåll

Brasiliens insatser mot covid-19 ett misslyckande

Publicerad 15 april 2021
En kvinna ligger på en brits i en sjukhuskorridor på sjukhuset i staden Porto Velho, Rondônia, Brasilien, där Läkare Utan Gränser arbetar med att vårda covidpatienter.
Foto: Diego Baravelli/Läkare Utan Gränser
Sedan pandemin bröt ut 2020 har Läkare Utan Gränser stöttat fler än 50 sjukvårdsinrättningar i Brasilien med att vårda covidpatienter. Bilden är från Porto Velho, Rondônia.

Trots att tusentals människor i Brasilien dör i covid-19 varje dag saknas det politisk vilja och verksamma åtgärder för att stoppa pandemin. Vi uppmanar därför myndigheterna i landet att genast trappa upp sina insatser mot covid-19.

– Insatser mot covid-19 har blivit ett politiskt slagfält i Brasilien. Vetenskaplig fakta stämplas som politiska åsikter. Regeringen vägrar att vidta forskningsbaserade åtgärder för att stoppa smittspridningen och rädda liv, säger Christos Christou, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

Detta trots att situationen i landet är alarmerande:

  • Förra veckan stod Brasiliens befolkning för 11 procent av världens covidfall och 26,2 procent av alla registrerade covidrelaterade dödsfall i världen.
  • Den 8 april registrerades 4 249 covidrelaterade dödsfall under ett dygn i Brasilien. Fler än 86 652 nya covidfall bekräftades under samma dygn. 
  • Förra veckan var 21 av de 27 intensivvårdsavdelningarna i Brasilia och Rio de Janeiro fullbelagda. 
  • Runt 11 procent av befolkningen är vaccinerade med en första dos, vilket innebär att många miljoner människor riskerar fortfarande att insjukna i covid-19. 

Brist på utrustning och vårdplatser

Sedan pandemin bröt ut 2020 har Läkare Utan Gränser stöttat fler än 50 sjukvårdsinrättningar i Brasilien med att vårda covidpatienter. För närvarande ger vi stöd till covidarbetet i delstaterna Rondônia, Roraima och Amazonas.

Våra medarbetare har sett att det saknas syrgas på sjukvårdsinrättningar. Det råder även brist på de läkemedel som behövs för att söva svårt sjuka covidpatienter. Teamen har sett patienter dö på grund av att de inte fick den vård de behövde, och som annars hade haft en chans att överleva.

– Den förödande situationen vi såg i Amazonasregionen har nu blivit verklighet i stort sett överallt i landet, säger Pierre van Heddegem, som nyss avslutat sitt uppdrag som akutsamordnare för Läkare Utan Gränsers covidarbete i Brasilien.

– Människor dör på grund av att de inte får tillgång till sjukvård. Sjukvårdspersonalen är utmattade och traumatiserade på grund av de katastrofala förhållandena de tvingas jobba under.

Brasilien måste agera nu

Vi anser att Brasilien måste agera och snabbt vidta koordinerade åtgärder mot coronapandemin, som att utöka vaccinering samt att införa striktare restriktioner för befolkningen vad gäller att använda munskydd, hålla avstånd och avstå från onödiga aktiviteter och resor. Syrgas, skyddsutrustning och viktiga läkemedel måste nå dem som behöver det mest. Vi understyrker även att riktlinjerna för att behandla covid-19 måste uppdateras i enlighet med den senaste forskningen.

Ännu en utmaning är att det råder brist på brasiliansk sjukvårdspersonal, samtidigt som utländsk personal inte får tillstånd att jobba i landet. Inte heller brasiliansk person som utbildats utomlands har tillåtelse att arbeta med covid-19.

Läkare Utan Gränser började arbeta med covid-19 i Brasilien i april 2020, då med fokus på att bistå personer som lever i hemlöshet i Sao Paulo. Sedan dess har vi arbetat i åtta delstater och gett stöd till över 50 sjukvårdsinrättningar. Med tiden har vi utökat insatserna då sjukvårdssystemet är svagt och inte har kapacitet att ta hand om alla covidpatienter. Just nu arbetar våra team i Rondônia, Roraima och Amazonas för att ge stöd till det lokala covidarbetet.