Hoppa till huvudinnehåll

Varför lyssnar inte Sverige på de fattiga ländernas krav?

Publicerad 10 mars 2021
Medicinsk personal undersöker en kvinna i Vaz Lobo, Rio de Janeiro, Brasilien.
Foto: Mariana Abdalla/Läkare Utan Gränser
I Vaz Lobo, Rio de Janeiro, Brasilien bistår vi bland annat med hälsofrämjande aktiviteter och delar ut hygienpaket.

Just nu diskuterar WTO ett förslag om att tillfälligt frångå patenträtten så att fler tillverkare i fattiga länder ska kunna producera covidvaccin. Men trots att vi är mitt i en brinnande pandemi säger Sverige och EU nej, något som måste omprövas omgående. Det skriver vi en debattartikel i Aftonbladet.

I dag och i morgon 10-11 mars möts medlemsländerna i världshandelsorganisationen WTO för att diskutera förslaget om att tillfälligt frångå immaterialrättsliga hinder, som till exempel patent, kring covidvaccin. 

Genom att ta bort dessa hinder skulle tillverkare i låg- och medelinkomstländer kunna tillverka egna kopior av vaccinen. Forskningsdata och annan information som i nuläget hålls hemlig skulle också kunna delas i större utsträckning för att snabba på forskning och utveckling. Ett hundratal låg- och medelinkomstländer, med Indien och Sydafrika i spetsen, står bakom förslaget. 

Sverige och EU har däremot gett förslaget kalla handen, under förevändningen att de befintliga marknadslösningarna räcker. Det här är en märklig inställning, när anledningen till förslaget är att över 100 länder uppger att de ser stora hinder i det nuvarande systemet och tillfälligt vill kunna frångå immaterialrätten för att kunna bekämpa pandemin i sina länder. 

Att ignorera detta tyder på att man inte tror att länderna är kapabla att avgöra vad de själva behöver. Förslaget stöttas dessutom av världshälsoorganisationen WHO, en rad FN-organ och 400 civilsamhällesorganisationer.

Svenska regeringen framhåller, precis som läkemedelsbolagen, att det är tack vare patent som vaccinen utvecklats i rekordfart. Vi ifrågasätter inte den imponerande forskningsinsatsen bakom covidvaccinen, men det är mycket tveksamt att hävda att patenträtten är huvudorsaken till detta när det globalt sett pumpats in 900 miljarder kronor i skattepengar till läkemedelsbolagens forskning och utveckling.

Läkare Utan Gränser har genom åren sett hur det befintliga patentsystemet – det vill säga, att ett fåtal läkemedelsbolag kan ha långa monopol på livsviktiga läkemedel och hålla priserna höga – hindrar fattiga från att få tillgång till vaccin och behandling. Det gäller allt från hivläkemedel till vaccin mot lunginflammation.

"En pandemi kan inte bekämpas lokalt"

Nu är det bråttom. Mycket smittsamma varianter av coronaviruset har fått fäste i många låg- och medelinkomstländer. En pandemi kan inte bekämpas lokalt; ju längre viruset florerar i världen, desto fler mutationer kommer vi att se.

WTO-förslaget handlar inte heller enbart om covidvaccin utan om andra viktiga medicinska produkter i bekämpningen av pandemin, som tester, skyddsutrustning och läkemedel för att behandla covid-19. 

Under den andra vågen som slog hårt mot södra Afrika i december och januari såg Läkare Utan Gränsers team de förödande konsekvenserna inte bara av bristen på covidvaccin utan även  på syrgaskapacitet. Och genomgående under pandemin har vi sett hur sjukvårdspersonal insjuknat i covid-19 på redan underbemannade sjukvårdsinrättningar i fattiga länder, bland annat på grund av bristande tillgång till skyddsutrustning. 

Patienter med covid-19 måste även i fattiga länder kunna få bästa möjliga behandling. Sjukvårdspersonalen där måste också ha tillgång till ordentlig skyddsutrustning och inte minst måste länderna ha tillräcklig testkapacitet för att kunna lokalisera sjukdomsfall och minimera smittspridning. 

Att inte göra vårt yttersta för att stötta dessa länder vad gäller tillgång till vaccin, tester och skyddsutrustning är orättfärdigt och riskerar att slå tillbaka mot oss själva.

WTO-förslaget utgör en verklig chans för låg- och medelinkomstländer att på egen hand kunna bekämpa pandemin. I dag har Sverige och andra rika länder chansen att visa att man menar allvar med sina upprepade uttalanden om att ”pandemin är inte över, förrän den är över överallt”. 

Oliver Schulz, generalsekreterare, Läkare Utan Gränser
Peter Moberger, ordförande, Läkare Utan Gränser

Den här artikeln publiceras som en debattartikel i Aftonbladet 10 mars, 2021.