Hoppa till huvudinnehåll

Covid-19 innebär en extra utmaning

Publicerad 20 oktober 2020
Sedan april 2020 har vi delat ut mer än 63 000 hygienpaket till fler än 26 000 familjer i flera läger i Idlib- och norra Aleppo-distrikten, Syrien.
Foto: Läkare Utan Gränser
Sedan april 2020 har vi delat ut mer än 63 000 hygienpaket till familjer i flera läger i Idlib- och norra Aleppo-distrikten, Syrien.

I nordvästra Syrien nu ökar antalet fall av personer med corona kraftigt. Men testningen har varit begränsad, vilket väcker tvivel om det verkliga antalet smittade. Ökningen innebär fler utmaningar i en redan svår situation för människorna i regionen.

Antalet smittade av coronaviruset i nordvästra Syrien är nu tio gånger högre än för bara en månad sedan. Dessutom var nästan 30 procent av de 640 personer som testade positivt för viruset den 22 september vårdpersonal. 

Mer än två miljoner människor, över hälften av befolkningen i området, har tvingats på flykt på grund av konflikten. De flesta av dem bor nu i överfulla läger med begränsad tillgång till vatten och dålig sanitet. Möjligheten att ta till åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset, som fysisk distansering, handtvätt och isolering, är försvinnande liten för det stora flertalet.

– Allt fler av de som bor i lägren testas positivt för coronavirus, vilket är oroande, säger läkaren Ammar, ansvarig för Läkare Utan Gränsers verksamhet i nordvästra Syrien. 

– Vi försöker hjälpa de som bor i lägren att skydda sig mot viruset, men vi kan inte ändra på den övergripande situationen och det faktum att de bor på en sådan plats. Vi måste ständigt anpassa oss för att tillhandahålla lösningar som fungerar för dessa människor som redan lever under otroligt svåra förhållanden. 

Hygienpaket med tvål

Sedan april 2020 har våra team delat ut mer än 63 000 hygienpaket, som bland annat innehåller tvål och tvättmedel, till fler än 26 000 familjer i flera läger i Idlib- och norra Aleppo-distrikten.

– För att förhindra att alla kommer samtidigt för att hämta sina hygienpaket har vi infört en del åtgärder, berättar Osama, en logistiker som arbetar med en av distributionskampanjerna. Människor uppmanas att hålla avstånd och att tvätta och desinficera händerna regelbundet. Vi uppmanar också familjerna att bara skicka en person för att hämta paketen.

Under de här distributionskampanjerna passar vi även på att genomföra hälsofrämjande insatser där vi upplyser om hur viruset överförs och hur de kan förhindra att det sprids.

– Att förstå sjukdomen och ha kunskap om viruset är ett stort steg mot att undvika smitta, säger Osama.

Nio covid-19-sjukhus

Redan före coronapandemin kämpade många vårdinrättningar i nordvästra Syrien för att möta de medicinska behoven hos befolkningen. För att hjälpa dem arbetar våra team också på vårdinrättningar för att vårda patienter med covid-19 eller med andra medicinska behov. Till exempel har vi inrättat ett så kallat triagesystem på alla platser där vi är verksamma för att därigenom snabbt kunna upptäcka misstänkta covid-19-fall, samtidigt som vården av patienter med andra sjukdomar kan bibehållas.

– För några dagar sedan kom en ung flicka till ett av de sjukhus där vi arbetar. Hon var fortfarande vid ingången när hon screenades som ett potentiellt covid-19-fall, berättar läkaren Halim Boubaker, medicinsk koordinator för nordvästra Syrien. Hon hänvisades till en annan vårdinrättning där hon testade positivt för corona. 

Som svar på pandemin har nio sjukhus (med sammanlagt 645 platser) som enbart tar emot covid-19-patienter inrättats. Tillkommer 14 isolerings- och behandlingscenter som ger grundläggande vård till patienter med milda symtom (med 550 bäddar). 

– Just nu är väldigt få av platserna på isoleringsavdelningarna och sjukhusen upptagna, samtidigt som antalet corona-fall fortsätter att öka. Detta gör situationen särskilt oroande, tillägger Halim Boubaker.

”Vi fortsätter att göra vårt yttersta”

För att ytterligare stötta arbetet med corona i regionen driver vi också en klinik med 30 platser för måttligt och svårt sjuka patienter, och med möjlighet att hänvisa patienter i kritiskt tillstånd till Idlibs sjukhus. Vi har också nyligen byggt en isoleringsenhet med 31 platser i staden Salqin.

– Vi försöker både bidra till att förebygga corona och till vård av patienter, avslutar Halim Boubaker. Vi fortsätter att göra vårt yttersta för att också hålla den vanliga vården igång eftersom behovet av sådan vård finns kvar, oavsett pandemin. Nordvästra Syrien var en instabil region före pandemin men vi är vana vid att arbeta under osäkra och komplicerade förhållanden för att ge människor hjälp. Covid-19 innebär ytterligare en utmaning i vårt arbete. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare