Hoppa till huvudinnehåll
Ett hus som nästan helt har förstörts av jordbävningarna.
Publicerad 3 april 2023

Sjukvård bland Syriens ruiner

Foto: Abd Almajed Alkarh
Femtiofem vårdinrättningar i nordvästra Syrien skadades av jordbävningarna den 6 och 20 februari.

Efter 12 år av krig och jordbävningarna i februari 2023 har sjukvården i nordvästra Syrien nått bristningsgränsen.

I ett av de värst drabbade områdena i staden Jindires i Aleppo-provinsen förstördes över 60 procent av byggnaderna och 90 procent skadades till följd av jordbävningarna.

‒ När vi körde genom Jindires såg vi den enorma förödelsen. Vissa kvarter var helt förstörda och många byggnader, inklusive mödravårdskliniken som Läkare Utan Gränser stödjer, skadade, säger Enrique Garcia, projektkoordinator i norra Aleppo.

För att säkerställa att grundläggande sjukvård, som barn- och mödravård, fungerar har tillfälliga akutinsatser satts in. I Jindires driver Läkare Utan Gränser en mobil klinik i ett läger där 270 familjer, som blivit hemlösa till följd av skalven, bor. Tillsammans med lokala organisationer har även en tältmottagning satts upp bredvid det skadade sjukhuset. Här kan gravida och barn komma för att få medicinska konsultationer och kvinnor och flickor kan få sexuell och reproduktiv hälsovård. Hittills har över 1 000 patienter fått vård på fältsjukhuset.

‒ Hela befolkningen i Jindires har blivit hemlös. De som inte har lämnat staden bor i tältläger eller bredvid sina skadade hus, bland dem finns barn och gravida kvinnor som behöver sjukvård, säger Enrique Garcia.

‒ I samarbete med vår lokala partner arbetar vi för att säkerställa tillgången till sjukvård. Vi arbetar också för att förbättra förhållandena på de vårdinrättningar som vi sedan tidigare stödjer.

Enorma utmaningar i Syrien

Under de första timmarna efter skalven inledde Läkare Utan Gränser en insats för att stödja sjukhus och vårdcentraler i Idlib och Aleppo-provinserna och levererade akutkit, traumakit, kirurgiska kit och medicinskt material för att hjälpa sjukvården att klara av den våg av skadade som kom in.

Nu har det gått åtta veckor sedan jordbävningarna. För att återställa kapaciteten och säkerställa en kontinuitet i sjukvården behövs större och mer omfattande insatser.

‒ Vårdinrättningarna är överväldigade och saknar resurser. Personalen arbetar under svåra förhållanden och har inte tillräckligt med medicinskt material för att täcka människors behov. Det finns ett brådskande behov av ytterligare stöd för att återställa sjukvårdssystemet i nordvästra Syrien och säkerställa att befolkningen får tillgång till sjukvård, säger Enrique Garcia.

Redan före jordbävningarna var sjukvårdssystemet i nordvästra Syrien nära bristningsgränsen, Tolv år av krig hade tagit ut sin rätt. Bristen på medicinsk personal innebär att sjukhus ofta måste dela personal för att hålla verksamheten vid liv. De flesta vårdinrättningar har regelbunden slut på viktiga mediciner och medicinskt material.

Trots de svåra förhållandena arbetar vårdpersonalen i Jindires dag och natt för att tillgodose människors medicinska behov.

‒ Jag blev imponerad över styrkan och generositeten hos personalen jag träffat. Jag mötte en barnmorska, som själv blivit hemlös och bodde i lägret, som tog emot patienter i sitt tält. Jag såg en apotekare ta med sig sitt barn till jobbet på vårdcentralen, eftersom hon fortfarande ammade. Och jag träffade många som har arbetat outtröttligt sedan dag ett, trots att de själva drabbades av skalven, säger Enrique Garcia.

Våra team i Jindires och andra drabbade områden i Idlib och Aleppo-provinserna fortsätter att trappa upp och anpassa insatserna för att möta behoven. Detta inkluderar stöd till vårdinrättningar, tillhandahållande av sjukvård, distribution av hjälppaket till drabbade familjer samt vatten- och sanitetsaktiviteter i lägren för personer som blivit hemlösa.