Hoppa till huvudinnehåll

Dags att prioritera behandling av dödliga ormbett

Publicerad 25 januari 2018
Foto: Alexis Huguet / Läkare Utan Gränser
En sjuksköterska analyserar ett blodprov från en ormbiten patient på Paouasjukhuset i Centralafrikanska republiken.

DEBATT | Ormbettsförgiftning är den sjukdom på Världshälsoorganisationen WHO:s lista över försummade tropiska sjukdomar som dödar flest människor per år. Trots detta lyser satsningar på mer effektiva motgift med sin frånvaro. När WHO:s styrelse träffas i Genève denna vecka är det dags att sätta behandling av ormbett högt på agendan.

Ormbett är ett stort och ofta förbisett hälsoproblem som slår hårt mot många fattiga människor runt om i världen. Uppskattningsvis fem miljoner människor blir ormbitna varje år. Mer än 100 000 dör årligen till följd av bett från giftormar och hundratusentals får bestående fysiska men, något som kan ha förödande konsekvenser i resursfattiga samhällen. Ett bett kan orsaka allvarliga vävnadsskador, som i värsta fall kräver amputation. Bland offren finns dessutom många barn. 

Behandling motsvarar årslön

För dem som bor på landsbygden kan det vara en fråga om liv och död att få tag på vård i tid. Lyckas du ta dig till en vårdcentral möts du av nästa problem – kostnaden för behandling kan motsvara en årslön för den som behöver motgift och de undermåliga behandlingar som är vanligast förekommande ger inte alltid effekt.

Framför allt i länder söder om Sahara, där ormbett kräver mer än 20 000 dödsoffer per år, är bristande tillgång till behandling på grund av svaga hälsosystem eller höga kostnader alltför vanligt. Läkare Utan Gränser ger varje år flera tusen personer kostnadsfri vård i länder som Etiopien, Sydsudan och Centralafrikanska republiken, men det finns ett stort mörkertal av obehandlade ormbett.

Motgift slutat användas

Läkemedelsindustrin har hittills inte levererat mycket nytt på området, snarare går trenden åt andra hållet. Ett smärtsamt exempel på detta är att det välfungerande motgiftet Fav-Afrique, framtaget av det franska läkemedelsbolaget Sanofi-Pasteur, slutade tillverkas 2014. Andra tillgängliga produkter saknar effekt på många typer av gift och har bara testats i mindre studier eller i begränsade geografiska områden i Afrika.

I juni 2017 lade WHO äntligen till ormbett på listan av så kallade försummade tropiska sjukdomar, ett steg som vi på Läkare Utan Gränser välkomnar. I år sjösätts även en så kallad ”road map” för att bland annat ta itu med den akuta bristen på effektivt ormserum, ett av de främsta problem vi kämpar med i de länder vi behandlar ormbett.

Det behövs stora satsningar

Denna vecka samlas WHO:s internationella styrelse i Genève. För att skydda utsatta människors hälsa och reducera de hundratusentals dödsfall och fysiska men som ormbett leder till årligen vill vi på Läkare Utan Gränser se omfattande satsningar från WHO, medlemsstater, givare och läkemedelsindustrin.

Dessa satsningar handlar om att:

  • Förbättra tillgången till serum av hög kvalitet
  • Drastiskt minska kostnaderna för behandling
  • Satsa mer på forskning och utveckling av betalbara och effektiva diagnostiska verktyg
  • Utbilda och kapacitetsutveckla vårdpersonal och lokalsamhällen i första hjälpen vid ormbett och förebyggande insatser mot ormbett
  • Förbättra kunskapen om ormbett inom epidemiologi och skjuta till finansiella resurser för att förebygga och behandla ormbett.

Sverige, som är en stor givare av bistånd och en stark röst i globala hälsofrågor, kan utan tvekan bidra till att det viktiga arbete som påbörjats inte tappar fart och att dessa välbehövliga satsningar infrias. Det är dags att gå från ord till handling.

Artikeln publicerades i Dagens Medicin den 25 januari 2018.