Hoppa till huvudinnehåll

Desperat behov av hjälp på Medelhavet

Publicerad 1 augusti 2018
Foto: Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE
Människor som räddades på Medelhavet från en sjunkande gummibåt tidigare i sommar.

Räddningsfartyget Aquarius, som drivs av Läkare Utan Gränser och SOS Mediterranée, sätter i dag kurs mot centrala Medelhavet efter att ha legat i hamn i Marseille i en dryg månad. Behovet av livräddande insatser på Medelhavet är stort – men räddningsfartygen lyser med sin frånvaro.

– Vägen över centrala Medelhavet är den dödligaste av alla. Ändå finns det i stort sett inga räddningsfartyg kvar i området och ingen riktad insats från europeiska länder, säger Aloys Vimard, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator på Aquarius.

– Humanitär hjälp till havs behövs mer än någonsin och att undsätta människor i sjönöd är fortfarande en skyldighet, såväl juridiskt som moraliskt. De senaste veckorna har fler än 700 personer drunknat. Det här föraktet för människoliv är skrämmande, fortsätter han.

Efter drygt två års oavbrutet arbete med att rädda liv har Aquarius nu legat i hamnen i drygt en månad. Anledningen är de kraftigt förändrade förutsättningarna på centrala Medelhavet. Politiska dispyter över vart de undsatta människorna ska föras har inneburit att fartyg med räddade personer ombord tvingats vara kvar ute till havs i flera veckor i sträck. Humanitära organisationer som gör räddningsinsatser till havs utpekats som kriminella och hindrats från att lägga till i hamnar i Italien och Malta.

Krisläge i Libyen kräver insats

De europeiska länderna är högst medvetna om omfattningen av det våld och den exploatering som flyktingar och migranter utsätts för i Libyen. Ändå har den EU-stödda libyska kustbevakningen fått ta ett ännu större ansvar för koordineringen av räddningsinsatserna. I slutet av juni erkändes även en ny libysk sjöräddningscentral av den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

– Resultatet av att den libyska kustbevakningen har fått ett ökat ansvar är att fler personer tvingas tillbaka till Libyen. Hittills i år har omkring 10 000 personer återförts till Libyen, förklarar Anne Bury, vår medicinska koordinator.

Men i Libyen fortsätter flyktingar och migranter att helt godtyckligt sättas i överfulla och inhumana interneringscenter, och de humanitära insatser som görs räcker inte för att bemöta de allt större behoven.

– Jag besökte nyligen Khoms, där över 300 personer hålls i förvar i lokaler anpassade för 120 personer. Av dessa var 24 barn, varav hälften under fyra år. I interneringscentret fanns även personer med akut behov av vård och gravida kvinnor, utan tillgång till rent vatten och i extrem hetta. säger Anne Bury.

Vi fortsätter rädda liv

– Trots den allt mer komplexa situationen på centrala Medelhavet är vårt mål detsamma som det har varit ända sedan vi började med våra räddningsinsatser: att förhindra att kvinnor, män och barn drunknar och att ta dem till en säker plats där såväl deras grundläggande behov som deras rättigheter tillgodoses, säger Aloys Vimard.

Människor undsätts av personal från Aquarius på Medelhavet. Foto: Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE.

När nu Aquarius återvänder till centrala Medelhavet vill vi, tillsammans med SOS Mediterranée, än en gång understryka att:

  • Aquarius kommer att fortsätta undsätta människor i sjönöd med full respekt för internationell sjörätt.
  • Aquarius kommer att fortsätta koordinera insatserna med alla relevanta myndigheter och respektera internationella maritima konventioner.
  • Aquarius kan inte följa instruktioner om att fördröja den humanitära hjälpen till människor i sjönöd så länge det saknas garantier för att alla andra tillgängliga medel har satts in för att bistå de som befinner sig i fara och föra dem till en säker hamn.
  • Aquarius kommer inte att landsätta räddade personer i Libyen. Libyen är inte säkert för flyktingar och migranter. En säker plats förutsätter att deras grundläggande behov tillgodoses liksom att de har möjlighet att få det skydd som de kan ha rätt till och där de inte löper risk att utsättas för ytterligare övergrepp och våld. För närvarande kan Libyen inte anses uppfylla dessa krav.
  • Flyktingar och migranter som stoppas till havs borde inte återföras till Libyen. Därför är det Aquarius skyldighet att vägra följa instruktioner från maritima myndigheter om att landsätta människor i Libyen, eller att överföra människor till andra fartyg som tar dem tillbaka till Libyen.

Ny utrustning installerats senaste månaden

Under två år av sök- och räddningsinsatser på centrala Medelhavet har Aquarius undsatt fler än 29 000 personer vid drygt 200 insatser som alla har koordinerats av behöriga maritima myndigheter. Vid ett flertal tillfällen har Aquarius beordrats att ta hand om personer som räddats av andra fartyg, såväl kommersiella som militära eller från kustbevakningen.

Den ökade sannolikheten att personer som undsatts kommer att tvingas tillbringa fler dagar ombord innan de kan föras till en säker hamn har föranlett ett större förråd av mat och medicinsk utrustning. En container med kylaggregat har installerats för att kunna förvara de drunknades kroppar. Detta har vi gjort eftersom risken att dö när man försöker ta sig över centrala Medelhavet blir allt större.

Läs mer: Frågor och svar om vårt arbete på Medelhavet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare