Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna iklädd sjukvårdskläder går framför lakan som hänger på tvättlina.
Publicerad 23 februari 2024

En nästan glömd sjukdom är tillbaka i Västafrika

Foto: Andrej Ivanov/Läkare Utan Gränser
Oumou Bah, sjuksköterska, går genom kliniken i Siguiri, Guinea.

Under de senaste månaderna har länder i Västafrika kämpat mot den värsta vågen av difteri som någonsin registrerats på kontinenten. Utbrottet nådde Guinea i augusti 2023, där sjukdomen inte hade förekommit på över 30 år.

“Difteri är en bakterieinfektion som angriper luftvägarna. Den sprids genom luftburna droppar och kan vara dödlig, särskilt för små barn. Infektionen kan även frigöra ett toxin som påverkar kroppens organ, inklusive hjärtat och njurarna”, förklarar Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator Adélard Shyaka.  

I augusti 2023 öppnade vi en klinik i Siguiri och fram till januari 2024 behandlades över 2000 personer mot difteri. Patienterna som behandlats har mestadels varit små barn, men även tonåringar och vuxna. Vårt team på plats består dels av personal från Läkare Utan Gränser, dels av personal från Guineas hälso- och sjukvårdsmyndighet.  

"När vi kom var dödligheten cirka 38 procent. Nu är den under fem procent", säger läkaren Charles Tolno.

Inga sjukdomsfall på över 30 år

Innan det nuvarande utbrottet var difteri nästan obefintlig globalt sett och Guinea hade inte haft några fall på över 30 år. Få inom sjukvården hade stött på sjukdomen tidigare och det var brist på det viktiga läkemedlet antitoxin. 

"Vi saknar experter som är kunniga i att känna igen och behandla denna sjukdom. Behandlingen är komplicerad och kräver betydande resurser. Det är dessutom svårt att få tag på antitoxin och i och med dess begränsade tillgänglighet måste vi vara selektiva och ge främst till patienter med de mest allvarliga symptomen.”, säger Charles Tolno.

Difteri har en inkubationstid på två-tio dagar. Symptomen inkluderar feber, andningssvårigheter, utmaningar att äta och inflammation i svalget eller strupen.  

Med endast 50 sängar på kliniken skickas de patienter med milda symptom hem med antibiotika och tydliga instruktioner för hur de undviker risken för spridning. Efter tre-sju dagar återvänder de sen för uppföljning.  

De som har allvarligare symptom stannar på kliniken i upp till fem dagar för att göra tester - såsom syresättning, glukos och temperatur, innan de kan få antitoxin. 

På kliniken kan patienter och deras anhöriga även vaccineras mot just difteri. Tyvärr är det just nu en global brist på vaccinet på grund av långa produktions- och leveranstider. 

“Vi borde ha vaccinerat hela Siguri-området vid det här laget. Men på grund av bristen på vaccin har vi fått fokusera på de drabbade patienter och deras anhöriga. Nu behöver vi finansiellt stöd för att genomföra en omfattande vaccinationskampanj i Siguiri och få bukt med den här sjukdomen.", säger Charles Tolno.