Hoppa till huvudinnehåll

Europa, vänd inte ryggen åt asylen

Publicerad 13 maj 2016
Foto: Mohammad Ghannam/Läkare Utan Gränser
Umm Akeel och hennes son har flytt från Syrien till Samos, Grekland. Hon hade inget val, säger hon, när den syriska regimen och USA-ledda koalitionen genomförde flyganfall i området och den islamiska statens införde brutala islamska lagar i hennes hemstad. ”Jag kände mig så glad att vi var säkra när vi kom till hit, men all lycka bleknar när de sätter oss i förvar som om vi vore brottslingar”.

I ett öppet brev till Sverige och Europas regeringar i dag uttrycker vi vår oro inför EU-Turkiet-avtalet. Avtalet är ett hot mot alla människors rätt att söka asyl och bryter mot Europas förpliktelser att bistå varje man, kvinna eller barn som ber om skydd. 

"Bäste Stefan Löfven,

Vi skriver det här brevet till er i dag för att delge er vår stora oro att ni, genom att skriva under EU-Turkiet-avtalet, har vänt ryggen åt tusentals människor som flyr undan krig, förtryck och förtvivlan.

I praktiken innebär avtalet mellan EU och Turkiet att omhändertagandet av dessa människor läggs ut på entreprenad till Turkiet, i utbyte mot ett finansiellt stödpaket på många miljarder. I en tid som denna, med den största flyktingströmmen på årtionden, är detta en abdikering av ert moraliska och legala ansvar av historiska mått.

Vi har i åratal behandlat människor som fallit offer för Europas avskräckningspolitik gentemot flyktingar och migranter.

Nu har denna politik blivit till en akut humanitär kris på europeisk mark. Vi har lagt ben som knäckts av polisen till rätta, vi har behandlat barn som skjutits i huvudet med gummikulor och rengjort spädbarns ögon från tårgas. Istället för att fokusera på att lindra krisen har EU och medlemsländerna bestämt sig för att gå sin väg och lämpa över krisen på andra.

Avtalet är ett hot mot alla människors rätt att söka asyl och bryter mot era förpliktelser att bistå varje man, kvinna eller barn som ber om skydd. Att tvinga tillbaka människor till det senaste transitlandet förvandlar asylen till inget annat än en politisk spelbricka, med syftet att hålla flyktingar så långt borta från Europas gränser och den röstberättigade befolkningens ögon som möjligt. I dag finns i praktiken inga möjligheter alls för människor att på ett säkert sätt nå Europas hamnar för att söka asyl.

I utbyte har ni utlovat ”humanitär hjälp” och utvecklingsbistånd för att ta hand om behoven hos de syriska flyktingarna. Ni har presenterat dessa medel som ett sätt att lindra mänskligt lidande. Men stödet är villkorat till att detta lidande måste äga rum någon annanstans – ett svek mot den humanitära principen om att hjälp ska ges utifrån behov och inget annat. Genom att erbjuda miljarder euro för omhändertagandet av människor i Turkiet, utom synhåll för Europa, riskerar hjälporganisationer att dras in i ett fasansfullt dilemma: ska de bistå med den hjälp som det finns ett sådant desperat behov av, och då samtidigt bli en del av en antihumanitär policy med det slutgiltiga målet att kontrollera gränserna?

Turkiet, som redan kämpar för att ta hand om de nära tre miljoner flyktingar som befinner sig inom dess gränser, är utan tvekan i behov av hjälp.

Men vi ber er nu att särskilja humanitärt stöd från den politiska överenskommelsen.

Den här överenskommelsen skickar en bekymmersam signal till resten av världen: länder kan köpa sig fria från skyldigheten att bevilja asyl. Om detta skulle kopieras av många andra länder skulle begreppet flykting upphöra att existera. Istället skulle människor vara fångar i krigsområden, utan möjlighet att fly, utan något annat val än att stanna kvar och dö. Bombräden mot ett läger med internflyktingar i närheten av Idlib i Syrien nyligen, då minst 28 människor dödades, visar att idén med ”säkra platser” i Syrien inte är genomförbar.

I Grekland utplånas människors sista gnutta hopp av Europas ”välkomnande”. I registreringscentren på öarna saknas praktiskt taget alla slags säkerhetsåtgärder. Kvinnor vågar inte gå på toaletten efter mörkrets inbrott, mödrar tvingas tigga sig till bröstmjölksersättning till sina barn och män i alla åldrar förlorar sin värdighet i kampen om brödsmulor eller om sin plats i kön.

Europa, människor behöver er hjälp och ert skydd, inte bara era pengar.

Är andra världskriget så avlägset att ni inte längre minns det djupt mänskliga behovet att fly från våld och förföljelse när inga andra val finns till hands? Vi inser att det har blivit politiskt kontroversiellt att uppfylla de stora utmaningar som den globala flyktingkrisen har medfört. Men för oss är det framför allt en humanitär fråga – det borde det vara för er också.

Många av era medborgare har besvarat utmaningen med att erbjuda sig att hjälpa andra, samtidigt som ert ledarskap har släpat efter av rädsla för eventuella politiska konsekvenser. Europas ledare, nu vädjar vi till er, svara på den här utmaningen genom att använda era resurser till att välkomna och erbjuda skydd åt de som behöver er hjälp."

Joanne Liu
Internationell ordförande Médecins Sans Frontières/Läkare Utan Gränser