Hoppa till huvudinnehåll
Människor köar för att få mat vid Dhar el-Jebel-förvaret i Libyen.
Publicerad 20 juni 2022

Evakuera de mest sårbara migranterna

Foto: Jérôme Tubiana/Läkare Utan Gränser
Människor köar för att få mat vid Dhar el-Jebel-förvaret i Libyen.

Skyddet för migranter som är fast i Libyen är otillräckligt. Det skriver vi i rapporten Out of Libya. Vi uppmanar länder i Europa och Nordamerika att erbjuda skydd till migranter och göra alternativa vägar för evakuering ut ur Libyen tillgängliga.

– Majoriteten av migranterna i Libyen är godtyckligt frihetsberövade. De utsätts för tortyr och våld, inklusive sexuellt våld, säger Claudia Lodesani, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Libyen.

– Deras möjligheter att få fysiskt och rättsligt skydd är oerhört begränsade, vilket innebär att den livsfarliga rutten över Medelhavet ofta är den enda vägen därifrån. Vi anser att säkra länder inom EU har en skyldighet att skydda dessa människor och underlätta evakueringar, särskilt eftersom EU har finansierat den libyska kustbevakningen i flera år och uppmuntrat dem att tvinga tillbaka migranter till Libyen.

Sedan insatserna i Libyen inleddes 2016 har Läkare Utan Gränser upprepade gånger haft svårt att nå migranter i behov av vård, både i och utanför de förvar där många av dem hålls frihetsberövade. Detta har gjort det svårt att säkerställa kontinuerlig sjukvård till människor med svåra fysiska och psykiska tillstånd, inklusive de som har utsatts för tortyr.

600 000 migranter i Libyen

I vår rapport Out of Libya beskriver vi hur svaga skyddsmekanismerna är för migranter som är fast i Libyen. De få lagliga vägarna till säkra länder som inrättats av FN:s flyktingorgan UNHCR och den internationella organisationen för migration IOM är långsamma och restriktiva.

Endast nio nationaliteter är berättigade till registrering hos de bägge organisationerna och tillgången till registrering är nästan obefintlig utanför Tripoli och i förvaren. Dessutom är antalet omplaceringsplatser i destinationsländerna mycket begränsat. Av de cirka 40 000 personer som registrerades i UNHCR:s vidarebosättningsprogram lämnade bara 1 662 Libyen förra året, medan cirka 3 000 personer lämnade genom IOM:s program för frivilligt återvändande. Totalt finns omkring 600 000 migranter i Libyen.

Vår rapport presenterar också en rad alternativa lösningar till förvaren, som undersökts av hjälporganisationer i samarbete med regeringar. En humanitär korridor i Italien har redan etablerats och möjliggjort evakuering av ett flertal mycket sårbara individer i behov av skydd, inklusive patienter som vi har vårdat i Libyen.

"Många dilemman"

Samtidigt förs diskussioner med myndigheterna i Frankrike om evakuering av personer som utsatts för tortyr och våld samt personer med allvarliga medicinska tillstånd. När de anländer till Frankrike kommer de att tas om hand av Läkare Utan Gränser. Vi uppmanar fler länder att använda sig av liknande mekanismer.

– Att ge vård till personer som hålls fångna godtyckligt och på obestämd tid, eller som riskerar att utsättas för systematiskt våld, innebär många dilemman, säger Jérôme Tubiana, påverkansansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Libyen.

– Om vi ska vara realistiska finns det inte mycket vi kan göra för att hjälpa dem på plats i Libyen. För att verkligen skydda de mest sårbara individerna måste vi först och främst få dem ut ur förvaren och ut ur landet.

Läkare Utan Gränser är en av få ideella organisationer som arbetar i Libyen. Våra team ger sjukvård och psykologiskt stöd till migranter som hålls i förvaren eller befinner sig i provisoriska boenden. Vi organiserar även sjukhustransporter för allvarligt sjuka och hjälper dem som så önskar att registrera sig hos UNHCR och IOM för att få hjälp att lämna landet.