Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingkrisen: Öppet brev till Europas ledare

Publicerad 14 september 2015
Under en räddningsinsats den 3 juli räddades 104 männiksor som försökte korsa Medelhavet i en gummibåt.
Foto: Christophe Stramba/MSF
Under en räddningsinsats den 3 juli räddades 104 männiksor som försökte korsa Medelhavet i en gummibåt.

DEBATT | Idag, 14 september, hålls ett krismöte i Bryssel och inför det vill Läkare Utan Gränser återigen vittna om de humanitära konsekvenserna av EU:s restriktiva gränspolitik, samt uppmana Europas ledare att skapa säkra vägar in i Europa. Vi har därför skickat ett öppet brev till 33 europeiska ledare.

Öppet brev till Europeiska unionens stats- och regeringschefer. Kopior skickade till Schweiz, Norge, Makedonien, Serbien och Europeiska kommissionens ordförande.

 

EU: Era stängsel dödar. Skapa säkra och lagliga vägar in i EU.

Bäste Stefan Löfven,

Vi skickar det här brevet till dig i dag, tillsammans med en flytväst från en av de 15 000 personer som Läkare Utan Gränser har räddat till havs sedan i maj. Denna flytväst av undermålig kvalitet var den enda säkerheten en man, en kvinna eller ett barn hade på färden över havet till Europa. På liknande flytvästar har folk ibland skrivit dit en bön om en säker överfart, eller telefonnummer till släktingar och vänner att kontakta om man inte skulle klara sig. En påminnelse om att de är fullt medvetna om vilka risker resan innebär, och om den desperation som får dem att utsätta sig själva och sina familjer för en sådan fara.

Vi behandlar de medicinska konsekvenserna av resan, däribland kraftig nedkylning och uttorkning. Men vi behandlar också akuta tillstånd i behov av omedelbart medicinskt omhändertagande, som septisk chock, lunginflammation och skador orsakade av våld och övergrepp. Vi försöker förbättra levnadsvillkoren för människor som fastnat i Grekland, Italien, Makedonien, Serbien och Ungern. Men egentligen handlar alla våra insatser om att fylla tomrum skapade av länder som är ovilliga eller oförmögna att ta sitt ansvar.

Många människor har flytt från krig, förtryck och tortyr. Andra från fattigdom, förföljelse och brott mot de mänskliga rättigheterna. Alla önskar sig ett säkrare och bättre liv. Men när länder som Libanon, Turkiet och Jordanien, som hittills tagit emot många av flyktingarna, blir allt mer överbelastade blir flyktvägarna samtidigt allt färre. För närvarande står vi inför den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget. Konflikten i Syrien visar inga tecken på att avta. Ändå stänger Europa sina gränser.

Etiketter som “migranter”, “flyktingar” eller “asylsökande” kan inte på ett rättvisande sätt beskriva den verklighet som tvingar människor att ge sig ut på denna resa. Varje individ har sin egen historia att berätta om varför han eller hon är beredd att riskera livet för att nå Europa. De som är i behov av sjukvård, mat, vatten och tak över huvudet borde få den hjälpen, oavsett juridisk status.

När EU:s ministrar samlas på måndag för ännu ett möte om den så kallade flyktingkrisen, tänk då på att tidigare beslut i stor utsträckning misslyckats med att förbättra situationen. En del åtgärder har förvärrat den: stängsel och obligatoriska fingeravtryck leder bara till att man väljer ännu farligare rutter.

Liv fortsätter att gå till spillo, till havs, i lastbilars bagageutrymmen och i provisoriska läger med oacceptabla levnadsvillkor mitt i EU. Det är dags att sätta stopp för denna avskräckningspolitik. Den har förvandlat ett förutsägbart och hanterbart inflöde av människor som flyr för sina liv till en politiskt skapad mänsklig tragedi. Den innebär också ett hot mot rätten att söka asyl. Den nuvarande strategin som går ut på ”icke-mottagande” och stängda gränser leder till död, skador och kaos. 

I Europa finns nu allt fler människor i behov av hjälp och beskydd. De är bara en liten rännil av alla de miljoner som befinner sig på flykt undan oacceptabelt lidande. Oavsett vilka hinder de ställs inför kommer de fortsätta att försöka ta sig hit. De har inget annat val. Ur det perspektivet är det nuvarande regelverket ohållbart. Det enda sättet för Europa att avvärja en ännu värre kris är att ersätta smugglare med säkra, lagliga och kostnadsfria alternativ för människor på flykt.

Vi vill att ni skapar säkra vägar in i EU. Asylsökande måste ges lagliga möjligheter att korsa gränser, även till havs, för att ta sig in i eller förflytta sig inom EU. En effektiv metod att förflytta asylsökande från ett EU-land till ett annat måste hittas. Tillgång till en enhetlig asylprocess och stöd måste finnas till hands vid ankomst, över hela Europa och längs migrationsrutter. Snabb registrering och tillfälligt skydd måste tillhandahållas vid ankomsten. Värdiga mottagningsvillkor måste erbjudas alla.

Gör den här flytvästen överflödig. Skapa humana, värdiga och säkra alternativ.

Publicerat som debattinlägg på aftonbladet.se 14 september 2015