Hoppa till huvudinnehåll

Första bekräftade dödsfallet av covid-19 i nordöstra Syrien skapar stor oro

Publicerad 22 april 2020
Avdelningen för bekräftade eller misstänkta fall av covid-19 på ett av sjukhusen Läkare Utan Gränser stöttar nordvästra Syrien
Foto: Omar Haj Kadour / Läkare Utan Gränser
Avdelningen för bekräftade eller misstänkta fall av covid-19 på ett av sjukhusen vi stöttar i nordvästra Syrien.

Vi är mycket oroade över det första bekräftade dödsfallet av covid-19 i nordöstra Syrien. Ett försvagat sjukvårdssystem, dålig testkapacitet och stängda gränser gör det nästintill omöjligt att hantera ett utbrott i regionen.

Nio år av konflikt och militära insatser i nordöstra Syrien har lämnat regionens sjukvårdssystem i spillror. Många sjukvårdsinrättningar i regionen kämpade redan innan coronautbrottet med att försöka tillgodose de medicinska behoven.

Brist på personal och medicinskt material har tvingat många sjukvårdsinrättningar att stänga, vilket gör patienter med kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar än mer sårbara för det nya coronaviruset.

– Vi är djupt oroade över bristen på laboratorietester och skyddsutrustning, samt de begränsade möjligheterna till smittspårning. Ökade insatser från biståndsaktörer, humanitära organisationer och givare är avgörande, säger Crystal van Leeuwen, vår medicinska akutsamordnare för Syrien.

Vi arbetar tillsammans med lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter och andra organisationer i nordöstra Syrien för att förbereda Al Hassakeh-sjukhuset och Al Hol-lägret för en tillströmning av personer med covid-19. Vi är särskilt bekymrade över förhållandena i läger där människor bor i trånga, överbefolkade utrymmen, med liten eller ingen tillgång till sjukvård eller rent vatten. Vi har sedan januari 2019 arbetat i det överfulla Al Hol-lägret där det idag bor runt 65 000 människor. 94 procent av dessa är kvinnor och barn, och ingen får lämna lägret.

Svag testkapacitet

Hela den nordöstra regionens testkapacitet sker via ett centralt laboratorium i Damaskus. Testresultatet för den person som enligt lokala myndigheter i nordöstra Syrien testat positivt för covid-19 dröjde över två veckor och personen hann avlida innan resultatet nådde fram.

– Den dåliga testkapaciteten i regionen gör det nästan omöjligt att upptäcka fall tidigt, vilket förhindrar möjligheten att i ett tidigt skede bromsa smittspridningen, förklarar Crystal van Leeuwen.

Tillträde och garantier krävs

Hjälporganisationer kämpar med att få in leveranser av material och personal till nordöstra Syrien genom nordvästra Irak. Vi är positiva till de insatser mot covid-19 som införts av myndigheter i irakiska Kurdistan och understryker samtidigt vikten av att säkerställa och underlätta för humanitära aktörer att nå nordöstra Syrien.

– Mycket av det humanitära stödet till nordöstra Syrien är beroende av möjligheten att passera genom irakiska Kurdistan. Vi står beredda att skicka ytterligare förnödenheter och medicinsk personal, men vi saknar garantier för att komma in i irakiska Kurdistan och vidare till nordöstra Syrien, säger Will Turner, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare.

Vi är beredda att stötta insatser mot covid-19 i norra Syrien och Irak, men hjälpen kommer vara fortsatt begränsad om tillträde inte beviljas i tid. Vi uppmanar myndigheterna i irakiska Kurdistan och nordöstra Syrien att underlätta för humanitära organisationer att skicka in hjälpsändningar med material och personal till båda länderna. 

Mer om vårt arbete i Syrien:

Vi deltar i de lokala sjukvårdsmyndigheterna humanitära arbetsgruppen kring covid-19 i nordöstra Syrien som leds av de lokala sjukvårdsmyndigheterna. Vid Al Hassekeh-sjukhuset har vi upprättat en isoleringsavdelning med 48 bäddar och infört övervakningsåtgärder. Vi stöttar även med identifiering och hantering av patienter och patientflöden, triage, infektionsförebyggande åtgärder och utbildning kring hur personlig skyddsutrustning ska användas.

Vi ger också logistiskt stöd till vårdinrättningar för att kunna förbereda och ta emot patienter.

Samtidigt fortsätter vi vår ordinarie verksamhet vid sjukhuset i Raqqa och mödravårdskliniken i Kobane, även om bristen på material och svårigheter för personal att komma in i landet försvårar möjligheten att upprätthålla dessa insatser.

I Al Hol-lägret fortsätter vi att driva ett näringscenter för inneliggande patienter och ett tältbaserat sårvårdsprogram för de som inte kan ta sig till klinikerna, samtidigt som vi stöttar med vatten och sanitetinsatser. Vi har också börjat identifiera sårbara personer som är mer benägna att utveckla allvarliga sjukdomar till följd av covid-19 och delar ut riktad information och hygienartiklar. Vi förbereder oss på att anpassa näringscentret om ytterligare fall behöver hanteras i lägret.

Vi tillhandahåller även vattentransporter till de mest utsatta områdena i Al Hassakeh.

Sedan början av pandemin har vi sett över triagesystemen och patientflödena på de sjukhus och vårdcentraler som vi stöttar i Idlib-regionen, för att säkerställa att patienter med potentiell covid-19 snabbt kan upptäckas. De här åtgärderna handlar om att observera patienter med symtom tills en ambulans kan ta dem till en särskild inrättning för testning och uppföljning. Vi har också inrättat hygienutskott och förstärkt dem med ytterligare personal.

I lägren har vi anpassat triagesystemet i våra mobila kliniker för att skydda patienterna och den medicinska personalen samt genomfört sociala distansåtgärder när vi delar ut icke-medicinskt material. Vi delar också ut information om förebyggande åtgärder och hur man ska agera vid symtom.

Sedan den 1 april stöttar vi Ibn El Khateeb-sjukhuset i Bagdad, som drivs av de irakiska sjukvårdsmyndigheterna. Sjukhuset har identifierats som huvudsjukhus för att behandla patienter med covid-19. Vi tillhandahåller utbildning i hur man bedriver triage, samt infektionsskydd och infektionskontroll.

På Al Salam-sjukhuset i Mosul, som drivs av de irakiska sjukvårdsmyndigheterna, har vi utrustat en byggnad med 50 rum för isolering av patienter.

Al Shifaa-sjukhuset, som byggdes om av Läkare Utan Gränser 2019, fungerar nu som referensplats för patienter med covid-19 från i Ninawa-provinsen. Vi kommer att stötta Al Shifaa-sjukhuset med att upprätta 40 isoleringsrum och 30 bäddar för milda och allvarliga fall.

Våra övriga projekt i Ninawa, Diyala, Kirkuk och Bagdad har också stärkt sin kapacitet att genomföra triage, stödja infektionskontroll och hjälper till att referera fall vidare till sjukvårdsmyndigheternas sjukhus, helt enligt protokoll skapade av hälsoministeriet.

Vi tar inte emot någon form av statlig finansiering för vårt arbete i Syrien, och kan på så sätt bedriva vård oberoende av politiska motiv.