Hoppa till huvudinnehåll

FÖRSTA NYA LÄKEMEDLET PÅ 50 ÅR

Publicerad 3 januari 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkaren Jonathan Starke undersöker 17-årige Kareem på ett sjukhus i Pakistan.

Läkaren Jonathan Starke undersöker 17-årige Kareem på ett sjukhus i Pakistan.

I dagarna godkände amerikanska FDA, Food and Drug Administration, det första nya läkemedlet mot tuberkulos sedan 1963. Vi välkomnar det glädjande genombrottet för drabbade patienter och de som arbetar med att behandla sjukdomen.

Läkemedlet bedaquiline väntas vara effektivt mot den antibiotikaresistenta varianten av tuberkulos som är ett växande globalt folkhälsohot.
Vi ser bedaquiline som ett efterlängtat vapen i kampen mot antibiotikaresistent tuberkulos, där 310 000 nya fall upptäcktes under 2011. Detta betyder att endast var femte smittad fått behandling och mindre än hälften, alltså en av tio tillfrisknar. 

"Historisk milstolpe"

– Det här är en historisk milstolpe i kampen mot multiresistent tuberkulos och kan vända allt, säger läkaren Manica Balasegaram, ansvarig chef för Läkare Utan Gränsers Accesskampanj som arbetar för tillgången till livsnödvändiga läkemedel.
Dagens tuberkulosbehandling tar över två år med dagliga injektioner under de första åtta månaderna, tillsammans med ett stort antal tabletter. Biverkningarna är ofta mycket svåra som exempelvis psykoser, ihållande illamående och permanent dövhet. 
Utöver bedaquiline, som tillverkas av läkemedelsbolaget Janssen, väntas ett annat läkemedel, delamanid som tillverkas av läkemedelsbolaget Otsuka, bli godkänt för behandling av multiresistent tuberkulos under 2013. Tillsammans utgör de två läkemedlen en unik möjlighet att förbättra och förkorta behandlingen av multiresistent tuberkulos.

Tillgång beror på tillverkarna

Tillgången till nya läkemedel kommer dock till stor del bero på tillverkarna. Vi uppmanar tillverkare och inblandade myndigheter att arbeta tillsammans för att snarast göra läkemedlen tillgängliga till överkomliga priser i svårt drabbade länder. 
– Multiresistent tuberkulos är ett av vår tids stora epidemiska hot, men har hittills inte varit så uppmärksammat i den svenska debatten, säger Pehr Olov Pehrson infektionsläkare och före detta ordförande i Läkare Utan Gränser.    
– Vi måste se till att bedaquiline används för att skapa nya behandlingsprogram som är kortare, mindre plågsamma för patienterna och är mer effektiva, säger Pehrson.
 
Under 2011 behandlade Läkare Utan Gränser 26 600 patienter för tuberkulos i 36 länder, varav 1 300 av dessa hade multiresistent tuberkulos.

Relaterade nyheter

Four Years and Counting

2017

Rapporten går igenom anledningarna bakom varför majoriteten av människor med läkemedelsresistent tuberkulos fortfarande inte behandlas med nyare mediciner.

Efter Sovjetunionens fall blev tuberkulos, tbc, ett allvarligt hot mot folkhälsan i de forna sovjetstaterna.
Tuberkulos

Hoppet spirar i Georgien

I elva år styrde tuberkulosen Eldars liv. Nu är han frisk – tack vare de första nya läkemedlen på 50 år. Genom två stora kliniska studier vill Läkare Utan Gränser bidra till att revolutionera behandlingen av tuberkulos. Och hittills verkar det lovande.

Yury utvecklade XDR-TB, extremt multiresistent tuberkulos, vilket är en mycket dödlig och svårbehandlad form av sjukdomen.
Tuberkulos

Botad – mot alla odds

Yury nämner sällan sjukdomens namn. Sedan han förstod vilken sjukdom han drabbats av har han varit rädd för att nämna dess namn öppet. Han var rädd för vad sjukdomen skulle göra med hans hälsa men kanske ännu mer för omgivningens dom.